Kybernetické útoky a prerušenie prevádzky už druhý rok po sebe spôsobujú firmám po celom svete najväčšie obavy.

Tohtoročnými skokanmi v rebríčku globálnych rizík sú však makroekonomický vývoj, kam patrí inflácia, nestabilita finančných trhov a hroziaca recesia (to je postup z 10. na 3. miesto.) a vplyv energetickej krízy (nové riziko na 4. priečke). Ekonomické a politické dôsledky Covid-19 a vojny na Ukrajine pritom naberajú na sile. To sú závery 12. rebríčka najväčších rizík podnikania Allianz Risk Barometer, ktorý z názorov 2 712 rizikových expertov z 94 krajín sveta pripravila Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

Nové hrozby

Tieto riziká vyžadujú okamžitú akciu zo strany spoločností a zároveň vysvetľujú pokles obáv z prírodných katastrof, klimatických zmien a pandémie v tohtoročnom rebríčku. Politické riziká a násilie sú novou hrozbou, ktorá uzatvára rebríček 10 najväčších globálnych rizík.

Spoločnosti v Európe a najmä v USA sa obávajú súčasnej „permakrízy“ vyplývajúcej z dôsledkov pandémie, ekonomického a politického dopadu vojny na Ukrajine. Je to zaťažkávacia skúška odolnosti každej spoločnosti. Pozitívnou správou je, že ako poisťovateľ sledujeme u mnohých našich klientov neustále zlepšovanie sa, najmä čo sa týka zvyšovania odolnosti dodávateľských reťazcov, zlepšovanie plánovania kontinuity podnikania a posilňovanie kybernetickej kontroly,” hovorí výkonný riaditeľ AGCS Joachim Müller. Energetická kríza sa po prvýkrát v rebríčku objavila vysoko na 4. mieste (22 %).

Niektoré priemyselné odvetvia, ako napríklad výroba chemikálií, hnojív, skla a hliníka, sa môžu spoliehať len na jediný zdroj energie – ruský plyn v prípade mnohých európskych krajín – preto sú náchylné na prerušenie dodávok energie alebo zvýšenie cien. Ovplyvní to ziskovosť najmä v európskych krajinách.

Digitálne nebezpečenstvo

Kybernetické incidenty, ako sú výpadky IT, ransomvérové útoky alebo úniky údajov, sú už druhý rok po sebe celosvetovo najvýznamnejším rizikom. Tohto rizika sa najviac obávajú malé spoločnosti. „Veľké spoločnosti si už zvykli byť terčom útokov a tie s adekvátnou kybernetickou bezpečnosťou dokážu efektívnejšie odrážať väčšinu útokov. Čoraz viac sa to však týka aj malých a stredných podnikov, ktoré majú tendenciu podceňovať svoju expozíciu a musia neustále investovať do posilňovania kybernetickej bezpečnosti,“ hovorí Shanil Williams, člen predstavenstva AGCS.

Podľa Allianzu sú priemerné náklady na únik údajov na historickom maxime 4,35 milióna dolárov a očakáva sa, že v roku 2023 prekročia 5 miliónov dolárov. Konflikt na Ukrajine a širšie geopolitické napätie zvyšujú riziko rozsiahleho kybernetického útoku zo strany štátom podporovaných aktérov.

Očakáva sa recesia

Rok 2023 bude pre podniky v mnohých krajinách ďalším rokom zvýšených rizík prerušenia prevádzky, pretože mnohé obchodné modely sú náchylné na náhle zmeny, ktoré následne ovplyvňujú zisky a výnosy.

Možná globálna recesia je ďalším pravdepodobným zdrojom narušenia s potenciálom zlyhania dodávateľa a platobnej neschopnosti, čo je problém najmä pre spoločnosti s jedným alebo obmedzeným počtom kritických dodávateľov. Všetky tri hlavné ekonomické oblasti – USA, Čína a Európa – sú v krízovom režime súčasne, aj keď z rôznych dôvodov, čo predpovedá recesiu v Európe a USA v roku 2023.

Prečítajte si aj: