Spoločnosť Philips Morris International (PMI) vytvorila vo švajčiarskom meste Neuschâtel výskumno-vývojové centrum s názvom The Cube. Boli sme tu na stretnutí novinárov a hovorilo sa hlavne o vedeckých poznatkoch v súvislosti s bezdymovými alternatívami voči klasickému fajčeniu.

Prestaňte fajčiť

Ešte predtým ako začnete čítať tento článok, chceme uviesť veci na pravú mieru. Fajčenie škodí zdraviu. Ak fajčíte, prestaňte s tým, je to najlepšia cesta pre vaše zdravie. Ak nemôžete prestať, existujú alternatívy, ktoré sú založené na vedeckom princípe. Ani tieto nie sú bez rizika a sú návykové. Určite s nimi nezačínajte, ak nie ste fajčiar. Je to bezdymová alternatíva, ktorá môže byť pre vás potenciálne lepším riešením. Najlepšie riešenie je však prestať užívať tabakové prostriedky celkom.

Inovácie to nemajú na ružiach ustlané

Koncepcia znižovania škôd zavádzaním inovácií bola ústrednou témou podujatia pod názvom Technovation. Základom inovácie je robiť niečo inak a lepšie, ako je doterajším zvykom. Inovácie a znižovanie škôd (napr. na ľudskom zdraví) pritom idú ruka v ruke. Pokrok vo vede a technológiách vo výsledku dáva ľuďom viac možností výberu a môžu si takto zlepšiť život.

Pozrime sa na inováciu, ktorá sa už na sveta stala štandardom do takej miery, že ju vnímame ako nevyhnutnú vymoženosť. Je to chladnička. Väčšina z nás ju používa každý deň a táto inovácia má veľký vplyv na ľudské zdravie. Umožňuje totiž prístup k čerstvým potravinám po celý rok, tiež spomaľuje nárast baktérií, ktoré môžu spôsobiť črevné ochorenia. Toto ochorenie pritom trápi menej rozvinuté regióny sveta, kde chladnička nie je k dispozícii.

Ďalšou inováciou, ktorú môžeme dnes považovať za úplnú samozrejmosť je bezpečnostný pás v aute. Keď bolo toto zariadenie predstavené koncom 19. storočia, mal podobu jednoduchých bezpečnostných pásov na upevnenie polohy pilota na vetroňoch. Inžinier Nils Bohlin neskôr inovoval základnú konštrukciu a vynašiel trojbodový bezpečnostný pás, ktorý sa používa dodnes aj v autách. V mnohých krajinách sveta boli prijaté dopravné predpisy na ich povinné používanie, keďže testy preukázali, že bezpečnostný pás zachraňuje život. Ľudia však nad nimi spočiatku ohŕňali nos a snažili sa ich nepoužívať. Nebolo to zvykom a priznajme si, že to istá otrava, nasadiť si ich. Výhody bezpečnostných pásov sú však jasne preukázané v praxi a dnes ich väčšina ľudí bežne používa a nevyhnutnou výbavou prakticky všetkých dopravných prostriedkov.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Krajiny, v ktorých sa predáva IQOS zaznamenali klesajúci počet fajčiarov klasických cigariet

Existuje množstvo ďalších príkladov inovácií. Ale v dobe, kedy tieto inovácie prichádzajú na trh, vyvolávajú skepsu a aj odmietanie. To je úplne bežné a prirodzené, takto funguje ľudské správanie. Trvá to celé roky, pokým sa inovatívne riešenia stanú samozrejmosťou. A sú aj krajiny, v ktorých sú inovatívne riešenia zakázané.

Alternatíva podporená vedeckým výskumom

Vo výskumno-vývojom centre PMI a na prednáškach viacerých odborníkov sme jasne videli snahu o zlepšenie verejného zdravia práve prostredníctvom vývoja technologicky inovatívnych výrobkov.

Tieto môžu byť lepšou voľbou ako vytrvalo pokračovať v tradičnom fajčení. Ako sme vysvetlili vyššie na príkladoch inovácií, aj tu sa výrobca stretáva so skepticizmom. PMI sa to chce vyriešiť tak, že bude transparentne zdieľať výsledky vedeckého skúmania a to bol aj dôvod prečo sme toto centrum spolu s asi stovkou svetových novinárov navštívili.

V skutočnosti sa takto dnešní fajčiari môžu stať naozaj poslednou generáciou, ktorá fajčí klasické cigarety. Práve dospelí fajčiari klasických cigariet sú v celom tomto procese najdôležitejší aktéri, hlavne ak sa rozhodli skoncovať s cigaretami. PMI im pritom ponúka alternatívu, ktorá je založená na skutočnom vedeckom výskume.

Utlmenie výroby klasických cigariet

Inovácie, veda a technológie napredujú stále rýchlejšie a to prináša na trh výrobky, ktoré spĺňajú preferencie čo najširšej skupiny dospelých fajčiarov, ktorí by inak fajčili ďalej. PMI je v súčasnosti nespochybniteľným lídrom v inováciách bez dymu a to vo viacerých kategóriách.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Aktuálne sa IQOS predáva v 71 krajinách sveta, cieľom je pokoriť číslo 100

Cieľom firmy je vyvíjať vedecky podložené produkty, ktoré riešia prínos v oblasti spánku, pokoja, sústredení a celkovo ľudskej energie – PMI to nazýva wellness produkty. Rovnako vidieť u PMI snahu prinášať vlastné lieky na riešenie doteraz neuspokojených potrieb fajčiarov.

Do roku 2025 chce PMI dosiahnuť čisté ročné príjmy vo výške najmenej 1 miliardy USD z týchto wellness a zdravotníckych produktov. Rovnako chce dosiahnuť, aby výrobky bez dymu tvorili viac ako 50 % celkového objemu čistých príjmov spoločnosti a to na úkor klasických cigariet, ktoré stále produkuje. Sú to veľmi ambiciózne ciele.

Inovácie môžu znížiť škody spôsobené tabakom

Priamo v centre výskumu a vývoja sme videli, že PMI výrazne investuje do tvorby výrobkov, ktoré sú lepšou alternatívou k pokračujúcemu fajčeniu dospelých. Hlavným produktom je IQOS, ktorý je primárne určený pre ľudí, ktorí neprestanú fajčiť tabak a ich telo vyžaduje nikotín. IQOS je bezdymový prostriedok, ktorý používa skutočné tabakové listy a samozrejme nikotín je tu prítomný. Na rozdiel od klasických cigariet, pri ktorých horí tabak pri teplote vyše 900°C, tu sa tabak len zahrieva. To je kľúčový rozdiel, ktorý môže zohrať úlohu pri riešení globálneho problému verejného zdravia.

Cigaretový dym totiž obsahuje viac ako 6000 chemických látok. Z nich približne 100 bolo odborníkmi na verejné zdravie označených za škodlivé alebo potenciálne škodlivé a súvisia s chorobami súvisiacimi s fajčením. Samotný nikotín pritom nie je hlavnou príčinou chorôb. Je však návykový a  predstavuje určité riziko pre ľudské zdravie.

Viac bezdymových produktov

Avšak jediný výrobok bez dymu neuspokojí preferencie všetkých dospelých fajčiarov. Preto, hoci to určite nie je bez rizika, PMI vytvára celé portfólio bezdymových možností. Sú to produkty s rôznym spôsobom používania, rôznou chuťou ale i cenou a technologickými profilmi. Prichádzajú napr. produkty zamerané na orálne podávanie vo forme nikotínových vrecúšok či prostriedky na inhaláciu.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Rozšírenie ponuky bezdymových prostriedkov

Cieľom je, aby sa ešte viac fajčiarov rozhodlo úplne prejsť na alternatívy podporené vedeckým výskumom. Čím viac možností majú fajčiari klasických cigariet, ktorí neprestanú fajčiť a potrebujú nikotín, tým viac príležitostí majú na to, aby si vybrali alternatívu a tak sa celkom odstrihli od cigariet.

PMI v číslach

V roku 2021 predstavovali pre PMI bezdymové produkty už 29 % celkového čistého príjmu a viac ako 13 % celkového objemu dodávok. To je obrovský nárast voči roku 2016, kedy to bolo 2,7 %, resp. 0,9 %. V 1. štvrťroku 2022 tvorili čisté príjmy z bezdymových výrobkov už viac ako 30 % celkových tržieb.

Bezdymové prostriedky od PMI sú aktuálne dostupné na 71 trhoch v rámci celého sveta a očakáva sa, že IQOS sa bude v nasledujúcich piatich rokoch predávať na 100 trhoch. Investícia do výskumno-vývojového centra The Cube predstavuje až 120 miliónov USD. Celkovo PMI zamestnáva viac ako 930 pracovníkov výskumu a vývoja vrátane vedcov, inžinierov, technikov a podporného personálu.

K 31. marcu 2022 bolo odhadom približne 17,9 milióna používateľov bezdymového prostriedku IQOS, z ktorých 71 % fajčiarov kompletne prešlo na IQOS a prestali fajčiť klasické cigarety. Zvyšok používateľov je v rôznych štádiách prechodu.

Ambíciou PMI je, aby výrobky bez dymu predstavovali viac ako 50 % celkových čistých príjmov už do roku 2025. Pri správnom regulačnom rámci sa môže predaj klasických cigariet skončiť vo viacerých krajinách do 10 až 15 rokov.

Ideálne je nefajčiť

Na záver to ešte raz zopakujeme – ak fajčíte, ideálne riešenie pre vás je, aby ste s tým úplne prestali. Ak nemôžete prestať, existujú alternatívne prostriedky podložené vedeckým skúmaním. To môže byť pre vás potenciálne lepšie riešenie ale určite nie je bez rizika.

Zdroje: vlastné, Philip Morris International

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.