Google vydal koncom augusta finálnu verziu operačného systému Android 8.0 a opätovne tým odštartoval známy kolobeh prípravy aktualizácií. Prví používatelia iných telefónov, ako je Google Pixel alebo Nexus, ju dostanú koncom tohto roka. Tí netrpezliví si môžu kúpiť nový telefón, ktorý obsahuje Android 8.0 už v základnom balení. Prvými z nich sú Sony Xperia XZ1 a Xperia XZ1 Compact, na ktorých sme najnovší Android otestovali.

Nový Android prináša na prvý pohľad iba kozmetické zmeny. Google však spravil pod kapotou viacero úprav, vďaka ktorým je Oreo doteraz najlepšou verziou Androidu. A to aj napriek tomu, že stručná odpoveď na otázku, čo je nové vo verzii 8.0, tomu nenasvedčuje – „chaotický obraz v obraze, upravené nastavenia a väčšia sloboda pri nastavovaní prakticky čohokoľvek“. Práve vďaka bohatým možnostiam nastavení je však Oreo doteraz najlepším Androidom, ak berieme do úvahy používateľský zážitok.

Kozmetické zmeny, kam sa pozrieš

Pravdepodobne prvé, čo si na novom Androide všimnete, je iné rozhranie obrazovky Nastavenia. Samozrejme záleží aj od toho, aký telefón používate. Niektorí výrobcovia upravujú rozhranie systému výraznejšie ako ostatní. V prípade čistého Androidu a nadstavieb s malým zásahom do rozhrania, si zmeny všimnete.

Nastavenia v Androide 8.0 sú viac kategorizované, ako tomu bolo doteraz. V minulosti ste boli zvyknutí na to, že sa po otvorení obrazovky s nastaveniami zobrazila ponuka Wi-Fi, Bluetooth, Využitie dát a zvyšok súvisiacich nastavení ste našli v položke Ďalšie. V Androide 8.0 sú všetky nastavenia, ktoré súvisia s konektivitou, zoskupené v rámci ponuky Sieť a internet. Výhodou je, že podobne zoskupené sú aj ostatné nastavenia a nové rozhranie obrazovky Nastavenia je vďaka tomu kratšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie na používanie. Nevýhodou je, že niektoré nastavenia, ktoré ste mali v minulosti hneď poruke, sú teraz súčasťou celej skupiny nastavení a je teda potrebné urobiť o jedno (alebo pár) ťuknutí viac.

Základných kategórií nastavení je v Androide 8.0 menej. Sú prehľadnejšie

Na druhej strane, na rýchly prístup k nastaveniam Wi-Fi či Bluetooth bol vždy určený panel s rýchlymi nastaveniami, ktorý si zobrazíte pohybom prsta smerom dole z hornej časti obrazovky. Tento panel sa v porovnaní s Androidom 7.0 príliš nezmenil, ale môžete si všimnúť inak zoskupené indikátory dátumu, budíka a prístupu k všetkým nastaveniam. Tie už nie sú umiestnené v prvom riadku, ale v poslednom, na konci rýchleho panela. Podobne ako v Androide 7.0, rýchly panel obsahuje 6 ikoniek, ktorým môžete priradiť funkcie, aké potrebujete. Niektoré ikonky po ťuknutí zobrazia pokročilé nastavenia alebo informácie, takže ponúkajú pokročilú interakciu aj bez nutnosti prechodu na obrazovku Nastavenia. Opätovným pohybom prsta dole sa zobrazí kompletný panel s rýchlymi nastaveniami.

Prispôsobenie systému do najmenších detailov

Na novom Androide oceňujeme, že umožňuje prispôsobiť nastavenia v ešte väčšej miere, ako tomu bolo doteraz. Týka sa to najmä notifikácií a aplikácií. Pre niektorých používateľov bude nastavení možnože až príliš veľa, avšak nároční používatelia budú mať radosť, že si môžu prispôsobiť všetko podľa vlastnej potreby. A faktom je, že po úvodnom nastavení nebudete mať príliš veľa dôvodov, prečo sa k nastaveniam vracať.

V rámci nových nastavení dávame do pozornosti najmä položku Aplikácie a upozornenia. Ako sme už spomenuli v predchádzajúcej časti, Android 8.0 Oreo združuje viacero nastavení do jednej kategórie a práve v tejto kategórii môžete získať prístup k nastaveniam aplikácií (upozornenia, povolenia, úložisko, spotreba dát, batéria, nastavenie predvoleného otvárania) a k všeobecnému nastaveniu upozornení. V rámci tohto podnastavenia si zadefinujete informačné bodky, o ktorých píšeme nižšie a globálne svetelné upozornenia. Následne môžete prispôsobiť upozornenia pre každú z aplikácií na individuálnej báze.

V Androide 8.0 si prispôsobíte notifikácie do najmenších detailov. Ich zobrazovanie je inteligentnejšie

Ideme možno až do úplných detailov, avšak pre pochopenie funkcionality nových nastavení je to v tomto prípade nevyhnutné. Obrazovka s individuálnym nastavením upozornení pre aplikácie skrýva ďalšiu novinku, aj keď si nie sme istí, nakoľko ju budú vývojári využívať. Google totiž v Androide 8.0 umožňuje zadefinovať tzv. kategórie upozornení. V aplikácii Fotky Google si môžete určiť samostatné notifikácie pre upozornenie asistenta, pre informácie, ktoré sa týkajú zálohovania a pre novinky o zdieľaných fotkách. Podobné kategórie notifikácií nájdete aj v ostatných systémových aplikáciách a postupne sa budú objavovať aj v aplikáciách tretích strán, ak sa ich rozhodnú vývojári integrovať.

Podstata kategórií notifikácií spočíva v tom, že si môžete úplne prispôsobiť, v akých situáciách vám budú aplikácie posielať upozornenia. V minulosti ste si ich totiž mohli iba vypnúť a zapnúť na systémovej báze a prípadne prispôsobiť priamo v aplikácii, ak to aplikácia ponúkala. Android 8.0 Oreo umožňuje prispôsobiť notifikácie už na systémovej báze, ale stále platí, že to musí aplikácia ponúkať. Výhoda nového systémového prispôsobenia v porovnaní s tým aplikačným spočíva v tom, že systémové ponúka viac možností a väčšiu voľnosť.

V prípade spomenutých Fotiek Google si tak napr. nastavíte, aby sa upozornenia asistenta vôbec nezobrazovali, aby sa notifikácie o zálohe fotiek zobrazovali bez zvuku a bez svetelných upozorní a aby v prípade nových zdieľaných fotiek aplikácia poslala zvukové aj vizuálne upozornenie.

Čo sa nastavenia Aplikácie a upozornenia týka, do pozornosti dávame ešte detailné nastavenia každej aplikácie. V zozname Upozornenia, Povolenia, Úložisko… si skontrolujte podnastavenie Batéria. To v prípade niektorých aplikácií umožňuje definovať aktivitu na pozadí. Môžete si teda určiť, či môže byť aplikácia, ktorá sa nepoužíva, spustená na pozadí alebo chcete jej aktivitu obmedziť. V druhom prípade sa môže predĺžiť výdrž batérie. Na tejto obrazovke s nastaveniami si môžete nastaviť aj prípadnú výnimku v šetrení energie, čo je funkcia, ktorú poznáme už z Androidu 6.0.

Informačné bodky a inteligentnejšie zobrazovanie notifikácií

V predchádzajúcej časti textu spomenuté informačné bodky predstavujú novú formu upozornení. V minulosti sme boli zvyknutí na to, že sa po zobrazení notifikácie ukázala aj farebná bodka s počtom upozornení priamo na ikone aplikácie. Tieto bodky v Androide 8.0 nahrádzajú informačné bodky. Tie sú menej výrazné, neobsahujú číslo a môžete ich skontrolovať stlačením a podržaním ikony aplikácie.

Funguje to podobne ako v prípade systému iOS, avšak Android k tomu nepotrebuje špeciálny displej, ktorý reaguje na silu dotyku. Princíp spočíva v tom, že si stlačením ikony pozriete náhľad upozornenia a podľa neho usúdite, či chcete aplikáciu spustiť alebo upozornenie iba odstránite.

Funkcionalita informačných bodiek je však závislá aj od nadstavby systému Android. Nadstavba pre Xperiu síce v Androide 8.0 nové informačné bodky zobrazuje, avšak neukáže ich náhľad po stlačení a podržaní ikonky. Aspoň zatiaľ nie.

V súvislosti s notifikáciami ešte jedna informácia. Android 8.0 Oreo automaticky zoraďuje notifikácie od najdôležitejšej po tie najmenej podstatné. Na prvom mieste sú vždy notifikácie, ktoré súvisia s navigáciou alebo počúvaním hudby – tentokrát aj s pekným pozadím v štýle obalu albumu, ktorý akurát počúvate. Druhé v poradí sú notifikácie komunikačných aplikácií a sociálnych sietí. Nasledujú zvyšné upozornenia a tie najmenej podstatné sú umiestnené úplne na konci. Nový systém má výhodu najmä v tom zmysle, že ani vo veľkom množstve notifikácií sa tie najdôležitejšie nestratia. A nemusíte sa báť, že by ste mali obrovský zoznam upozornení, nakoľko sa tie najmenej podstatné automaticky minimalizujú – budú na seba upozorňovať len ikonou a v plnom znení sa zobrazia až po vyčistení zvyšných notifikácií. Podobne to funguje aj v Androide 7.0, takže si možno veľa zmien nevšimnete, ale sú tam.

Chaotický obraz v obraze a ďalšie drobnosti

Prakticky každý Android ponúkal funkciu, ktorá sa dala prezentovať ako ikonická pre danú verziu. Nemusela byť automaticky najlepšia alebo najužitočnejšia, avšak išlo o úplnú novinku, ktorá predtým v Androide – minimálne v tom čistom, nebola. Pred rokom sme dostali možnosť používať dve aplikácie na jednej obrazovke, ktorá sa rozdelí na polovicu. Oreo prináša funkciu obraz v obraze, avšak jej aktuálne spracovanie nie je ideálne.

Obraz v obraze je skutočne nová funkcia Androidu 8.0

Aby ste mohli novú funkciu využiť, stačí teoreticky spustiť prehrávanie videa v kompatibilnej aplikácii a stlačiť tlačidlo Domov. Video by sa malo automaticky zobraziť v malom okne, ktoré sa vznáša nad rozhraním systému a môžete si ho presúvať podľa potreby. Prax však nie je taká jednoznačná. Funkcia nám fungovala tak, ako mala, v prípade pozerania videí na serveri Vimeo.com cez prehliadač Chrome. V prípade YouTube videí však obraz v obraze nefungoval, hoci aplikácia túto funkciu podporuje. Problém je ten, že Google umožňuje využívať režim obraz v obraze iba používateľom s predplatným služby YouTube Red, ktorá u nás nie je dostupná.

Zoznam všetkých kompatibilných aplikácií nájdete v Nastaveniach – Aplikácie a upozornenia v sekcii Špeciálny prístup – Obraz v obraze. Funkciu si tu môžete pre kompatibilné aplikácie aktivovať a deaktivovať, ale to neznamená, že vám bude automaticky fungovať. Našťastie existuje jeden praktický trik, ktorý nájdete v článku Tipy a triky pre Android 8.0 v tomto čísle.

Medzi ďalšie drobnosti, ktoré prináša Oreo, patrí napr. inteligentnejšie označovanie textu, ktorý chcete skopírovať. Novinkou je aj lepšia podpora funkcie Smart Lock na heslá v aplikáciách. V tomto smere nám síce funkcia ponúkla uloženie hesla aj v aplikácii, ale už nie jeho vloženie v inom zariadení, hoci sme mali povolenú synchronizáciu.

Verdikt

Nový Android prináša praktické zmeny a vylepšuje používateľský zážitok. Prepracované notifikácie oceňujeme a rovnako aj lepšiu optimalizáciu systému.

Android 8.0 prináša ešte jednu pomerne zásadnú novinku, ale až čas ukáže, nakoľko bude prínosom. Takzvaný Project Treble upravuje architektúru operačného systému tak, aby mohli výrobcovia telefónov jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie aktualizovať existujúce zariadenia na novšie verzie. Taká je teória, uvidíme aká bude prax. Podpora tejto technológie je však aktuálne iba pre zariadenia, ktoré prídu na trh s predinštalovaným Androidom 8.0.

Značky:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit