Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Využívání tabletů a handheldových zařízení s operačním systémem Android je v podnikatelské sféře na vzestupu. Ovšem podle nejnovějšího výzkumu divize Panasonic Business představuje jeho bezpečnost i nadále problém. Operační systém Android v podnicích využívá průměrně 72 % tabletů a handheldových zařízení (včetně mobilních telefonů). Vzhledem k tomu, že 60 % kupujících uvádí, že Android se v jejich organizacích stále ještě integruje, lze předvídat nárůst počtu těchto zařízení, přičemž největší část růstu lze očekávat v následujících třech letech.

Jako tři hlavní výhody operačního systému Android v porovnání s ostatními operačními systémy se uvádí flexibilita (59 %), bezpečnost (58 %) a cenová dostupnost (52 %).

Obavy o bezpečnost

Podniky se ovšem domnívají, že bezpečnostní záplatování (patching) jejich zařízení by měla probíhat mnohem častěji, konkrétně o čtyři záplaty ročně více, než je tomu dnes. Různorodost metod nasazení bezpečnostních záplat se také lišila, kdy 66 % spoléhalo na IT oddělení, 38 % využívalo řešení správy mobilních zařízení (MDM) a 30 % využívalo aktualizace firmwaru výrobce zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie. 23 % se spoléhalo na uživatele, 22 % využívalo firmu zajišťující IT podporu a 16 % prodejce.

Očekávané funkcionality

Co se týče možností správy firemních mobilních zařízení s operačním systémem Android, kupující očekávali následující funkce jakožto standardní součást:                                                                                                 %

Přizpůsobitelný operační systém, který bude uspokojovat požadavky podniku 50

Balíček Android for Work 47

Nástroj/konzole pro správu aktualizací firmwaru 41

Vyšší úroveň podpory pro bezpečnost systému Android 37

Začlenění certifikovaných řešení zabezpečení třetích stran 35

Bezplatné aplikace pro řízení podniku a zlepšení produktivity i přizpůsobitelné aplikace 35

Testování, certifikace EMM, licence a přizpůsobené aplikace MDM 33

SCOMO – Software Component management object 30

Kompatibilita napříč různými zařízeními od stejného výrobce 30

Technologie bezdrátové aktualizace firmwaru (FOTA) 29

Volitelný modulární balíček pro vývojáře 23

Očekávání ve vztahu k aktualizacím

Podniky v současnosti aktualizují operační systémy Android na jednotlivých zařízeních přibližně 5krát ročně. Od poskytovatele zařízení očekávají, že operační systém Android bude podporovat až tři roky po ukončení životnosti zařízení.

Všechna Android zařízení nejsou stejná

„Nástup mobilních zařízení do podnikatelského světa s operačním systémem Android i nadále pokračuje, ale pro IT oddělení je i nadále problém tato zařízení efektivně spravovat a zabezpečovat,“ uvedl Jan Kaempfer, generální ředitel pro marketing ve společnosti Panasonic Computer Product Solutions. „Důležité je, aby kupující pochopili, že ne všechna zařízení se systémem Android jsou stejná. Je třeba se zaměřit na funkce pro správu a zabezpečení, které jim dodavatel nabízí, a také na vlastní technické zkušenosti se systémem Android. Díky využití nejnovějších bezdrátových aktualizací a konzolí pro správu mohou IT oddělení ušetřit značný čas a peníze prostřednictvím automatizace aktualizací, pokud zvolí vhodné zařízení s náležitými funkcemi pro správu a zabezpečení.“

Nezávislý výzkum provedený firmou Opinion Matters jménem Panasonic Toughbook se dotazoval 250 britských subjektů nakupujících technologii, tj. notebooky, tablety a handheldová zařízení pro mobilní pracovní sílu. Pro shrnutí výzkumu klikněte zde.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.