Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zatiaľ čo v ostatných rokoch pracovala viac ako tretina Slovákov občas na diaľku*, mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom tento trend rapídne zrýchlila. Mnohé firmy aj pre obavy z druhej „jesennej“ vlny umožňujú zamestnancom, pokiaľ je to možné, pracovať viac z domu, prípadne nemajú ani plán na vrátenie sa do kancelárií až do konca roka 2020.

Microsoft pre rastúci záujem o prácu na diaľku najmä v medzinárodných firmách pravidelne už niekoľko rokov v septembri organizuje iniciatívu Deň spolupráce odkiaľkoľvek. Počas septembra si spoločnosti a organizácie vymieňajú skúsenosti a spoločne nachádzajú riešenia, ako viesť firmu odkiaľkoľvek. Microsoft tento rok pri príležitosti iniciatívy zrealizoval anketu Čo nás naučili zatvorené kancelárie? medzi slovenskými a českými firmami a partnermi o aktuálnom trende pracovania mimo kancelárií.

„Mimoriadna situácia posledných mesiacov sa stala akcelerátorom zásadnej zmeny v spôsobe práce. V tomto čase znamenala  práca z domu pre mnohé firmy a organizácie jediný spôsob, ako udržať svoje firemné procesy v plynulom chode, a zamestnancov v kontakte. Moderné technológie pomohli preklenúť toto náročné obdobie a mnohé firmy, organizácie i jednotlivci zažili svoju vlastnú digitálnu revolúciu. Základom úspešnej a efektívnej práce na diaľku však nie sú len moderné technológie ako Teams, ale najmä silná firemná a digitálna kultúra, ktorú v Microsofte budujeme už niekoľko rokov. Výsledkom sú spokojní zamestnanci aj manažéri,“  hovorí Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoft Česká republika a Slovensko.

Podľa výsledkov ankety mohli na diaľku počas koronakarantény pracovať všetci alebo prevažná väčšina zamestnancov. Takto fungovalo približne 84 percent opýtaných firiem.

Ako je to v súčasnosti?

Aktuálne už vyše 40 % opýtaných zamestnancov získalo od zamestnávateľov väčšiu flexibilitu a môžu pracovať z domu alebo v kancelárii, pričom väčšina práce však prebieha už v kanceláriách. Rovnaký počet opýtaných (41 %) sa môže rozhodnúť, či bude pracovať z domu alebo z kancelárie.

„Koronakríza urýchlila rozhodnutia firiem. Z benefitu práca z domu sa v priebehu niekoľkých dní stal efektívny nástroj fungovania. Až 57 % manažérov uvádza, že produktivita práce ich zamestnancov sa nezmenila. Práca z domu zmenila aj niektoré benefity. Firmy napríklad začali preplácať domáci internet,“ vysvetľuje Martin Menšík z portálu Profesia.sk.

Pre 16 % opýtaných však práca z domu už nie je možná, pracujú výhradne v priestoroch zamestnávateľa.

Práca na diaľku vyžaduje nový štýl manažmentu

Práca z domu však priniesla aj nové témy, zmenené podmienky a nie každý sa s novou situáciou vedel vyrovnať. Napríklad pre vyše pätinu zamestnancov (22 %) bolo prácu z domu náročné zladiť so starostlivosťou o rodinu. Takmer tri štvrtiny uviedli ako hlavný benefit práce z domu úsporu času najmä na presun do práce.

„Mimoriadna situácia na jar tohto roka priniesla prirodzenú urgenciu pre zmenu – práca na diaľku bola konečne akceptovaná ako štandardná forma a nie odmena. Pokiaľ ju však máme zaradiť do bežného spôsobu fungovania firiem, treba vedieť, že podľa prieskumov inštitútu Gallup efektivita ľudí na home office začína klesať, ak sa využíva na viac ako 60 %. Ostáva lojalita, ale chýba angažovanosť, klesá tímovosť a osobná efektivita. Aby ľudia vedeli byť dlhodobo efektívni, potrebujú aj doma kvalitné podmienky na prácu – ergonomické pracovisko, IT vybavenie, nerušený čas na prácu a primeraný pohyb – a to dnes určite nie je štandard. Nová doba si žiada aj nové kompetencie, minimálne nový spôsob organizácie svojich priorít, času, tímových stretnutí a diskusií, ale aj IT a technickú zručnosť. Preklopenie z offline do online nefunguje, najmä manažéri tímov hovoria o zvýšených nárokoch na zladenie a koordináciu tímu, činností a prerozdelenie úloh,“ upozorňuje Dagmar Kéryová, biznisová koučka a bývalá prezidentka Medzinárodnej federácie koučov na Slovensku (ICF Slovak Charter Chapter).

Dôsledky COVID-19 decimujú biznisové prostredie. Táto situácia priniesla jednoznačný dôkaz o nevyhnutnosti efektívnej internej komunikácie vo firmách. Verím, že uvedomelí lídri popri riešení všetkých ostatných výziev priradia internej komunikácii náležitú prioritu,“ dodáva Martin Onofrej, zakladateľ a prezident Asociácie pre internú komunikáciu (AICO).

Moderné technológie pomôžu

Na prácu odkiaľkoľvek sú nevyhnutné technológie, ktoré umožňujú členom tímu bezpečné zdieľanie dokumentov a rýchlu vzájomnú komunikáciu. Microsoft predstavil inovatívnu cloudovú službu Microsoft 365, ktorá okrem iného obsahuje aj známe funkcionality Office 365 ako napríklad obľúbenú platformu na tímovú spoluprácu Microsoft Teams či poznámkový blok OneNote. Od roku 2018 môžu firmy do 300 zamestnancov využívať nástroj Microsoft Teams vo verzii Freemium dokonca zadarmo. Spoločnosť sa tak snaží podporiť malých a stredných podnikateľov v digitálnej transformácii a umožniť každému pracovať v tíme efektívne odkiaľkoľvek. Aj malé tímy tak môžu na diaľku komunikovať, zdieľať kalendáre, flipcharty, spoločné virtuálne stretnutia či dokumenty. Výhodou profesionálnych cloudových nástrojov je aj vysoká bezpečnosť dát.

Pozn.: *Údaj 35 % Slovákov využíva občas home office pochádza z prieskumu Slovenské firmy – moderné či zaostalé?, ktorý prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka v roku 2017 v spolupráci s Ipsos Mori.

Značky: