Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Antik Telecom nasmeroval svoj vývoj do segmentu multimediálnej propagácie. Zároveň spustil výrobu veľkoplošných zobrazovacích jednotiek. Riešenie pre globálne trhy využíva streamovaciu technológiu, ktorú Antik vyvinul v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Antikprdigitalsignagesk2_nowat

Antik Telecom vstúpil do nového segmentu manažmentu a zobrazovania audiovizuálneho obsahu na veľkoplošných reklamných nosičoch, tzv. „digital out-of-home“. Riešenie ANTIK Digital Signage je určené pre obchodné siete, hotely, kongresové centrá, či čakárne nemocníc alebo verejnej správy na kľúčových trhoch Antiku v juhovýchodnej Ázii, južnej Amerike a strednom Východe.
„Naše riešenie je centralizované, čo znamená, že obsah na všetkých zapojených obrazovkách riadime z ľubovoľného miesta na internete,“ vysvetľuje Peter Blaas, Business Development Director ANTIK Telecom. „V kombinácií s tým, že podnik môže použiť bežné TV obrazovky, je možné dosiahnuť zaujímavé úspory nákladov na merchandising či zrýchliť nasadenie. Po úspešnom štarte v Ázii teraz prichádzame aj do ďalších regiónov.“

Antikprdigitalsignagesk_nowat15Antik Digital Signage umožňuje plánovať reklamné kampane pre skupiny obrazoviek, kombinovať živý televízny obraz s reklamnými prvkami a informačnými funkciami ako je počasie, newsfeed, situácia na burze a podobne. Základom systému je softvér pre streamované video, ktorý vyvinul Antik v spolupráci s tímom výskumníkov z Technickej univerzity v Košiciach. Ten vysiela v reálnom čase obraz pre set-top boxy prepojené s reklamnými obrazovkami. Systém je ale pripravený aj pre prostredia s nízkou rýchlosťou internetu, keď sa obsah predohráva do boxu kde je pripravený na spustenie podľa plánovaného harmonogramu. Výskum v tejto oblasti Antik realizoval vďaka podpore operačného programu Výskum a vývoj
pre projekt: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, kód ITMS: 26220220155, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na Slovensku sa so systémom možno stretnúť naživo vo všetkých pobočkách vlastnej predajnej siete Antiku a u vybraných partnerov.

Značky: