Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Finančná správa zverejnila novú aplikáciu Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP 2) na evidenciu tržieb, ktorá bude mať aj funkciu zaokrúhľovania. Od 1. júla nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, ktorou sa obmedzí obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.  Stiahnuť si ju je možné z platformy Google Play, dostupná je aj cez webové rozhranie.

V snahe vyjsť používateľom v ústrety finančná správa zverejnila novú aplikáciu VRP 2 aj s funkcionalitou zaokrúhľovania. Hoci novela zákona o cenách nadobudne účinnosť až 1. júla, používatelia si ju môžu otestovať už v predstihu. Upozorňujeme ich, že do uvedeného dátumu je VRP 2 určená predovšetkým na testovanie funkčnosti. Pokladničné doklady by nemali evidovať, vytvárať môžu neplatné doklady.

Aplikáciu pre operačné systémy Android 5 a vyššie si klienti môžu stiahnuť z platformy Google Play, dostupná aj cez webové rozhranie. V prvej fáze programovania bol dôraz kladený na podporu tlače pokladničných dokladov, preto nie je VRP 2 zatiaľ dostupná pre iOS zariadenia. Finančná správa vyvíja maximálne úsilie, aby bola VRP 2 dostupná čoskoro aj pre týchto používateľov.

Ak si podnikatelia nastavia ceny tak, že nepodliehajú zaokrúhľovaniu, tak budú môcť dočasne používať aj pôvodnú aplikáciu Pokladnica. Aplikácie je možné simultánne používať, avšak používateľ  nemôže byť prihlásený do oboch naraz. Odporúčame klientom, aby si stiahli a používali novú aplikáciu VRP 2, pretože súčasnú aplikáciu Pokladnica plánujeme čoskoro odstaviť z prevádzky.  

VRP 2 disponuje všetkými dôležitými funkciami ako aplikácia Pokladnica. Podporuje tlač na termotlačiarňach, skenovanie EAN kódov, prihlasovanie biometriou a obsahuje aj dlaždice najpoužívanejších tovarov a služieb. Prínosom je zapracovanie responzívneho dizajnu, ktorý robí použitie aplikácie komfortnejším, napr. aj pri použití webového rozhrania na mobilnom telefóne.

Na špecializovanej podstránke na portáli finančnej správy nájdu podnikatelia všetky dôležité informácie. Zverejnená je aj používateľská príručka a ďalšie infomateriály. Nápomocné je aj call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222, kde podnikateľom ochotne poradia konzultanti a zodpovedajú prípadné otázky.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu.

Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Značky: