V súčasnosti je olivový olej neodmysliteľnou súčasťou kuchýň po celom svete. Ľudia ho používajú už po stáročia kvôli jeho zdravotným benefitom.

Avšak nie všetky druhy olejov sú  rovnako prospešné pre ľudské telo. Nutričné hodnoty oleja často závisia od procesu jeho výroby. Vďaka tomu rozlišujeme 3 triedy kvality oleja – extra panenský, panenský a lampantanový olivový olej, pričom extra panenský obsahuje najviac telu prospešných látok.

Podľa časopisu Forbes bolo v roku 2016 približne až 80% predávaného extra panenského olivového oleja zamieňaného za menej kvalitný olej. Ako teda vieme či olej, ktorý si kupujeme je teda skutočne kvalitný?

Pre bežných ľudí je takmer nemožné určiť kvalitu olivového oleja na základe jeho chuti a farby, ako to určujú špecializované panelové testy. Ideálnou stratégiou by bolo, náhodné kontrolovanie kvality olejov, ktoré sa predávajú v obchodných reťazcoch. A tu prichádza na scénu náš projekt – Automatic Spectrum Recognition (ASR), ktorý umožní vyhodnotiť niekoľko stoviek vzoriek olejov naraz, rýchlo a jednoducho.

ASR je inovatívna desktopová aplikácia, ktorú sme vyvinuli v rámci  tímového projektu, s cieľom zlepšiť automatické rozpoznávanie olejov na základe dát, ktoré sú namerané pomocou iónového spektrometra (AIMS) a umožniť klasifikáciu a vizualizáciu olivových olejov. Používateľské prostredie je prispôsobené pre osobné počítače tak, aby používatelia dokázali veľmi jednoducho a efektívne rozoznať kvalitu olejov.

Moduly aplikácie

Moduly aplikácie

Navrhovaná aplikácia poskytuje spoľahlivý a rýchly spôsob vyhodnotenia kvality olejov s presnosťou až 89,93%, čo je oproti aktuálne vykonávaným testom zlepšenie takmer o 10%. Kategóriu olivového oleja je možné rozpoznávať pomocou viacerých klasifikačných metód, ktoré sme v práci navrhli. ASR ponúka 6 natrénovaných klasifikátorov, ktoré je možné použiť samostatne alebo ľubovoľne kombinovať pre presnejšie výsledky. Ak si používateľ nie je istý odpoveďou, ktorú dostal, môže zobraziť mieru istoty oleja, ktorá hovorí o tom nakoľko si je model istý svojou odpoveďou.

V našom riešení zároveň ponúkame možnosť vytvorenia nových klasifikačných modelov, ktorá je prispôsobená tak, aby túto úlohu zvládol ktokoľvek, aj bez predošlých programátorských skúseností. V prípade skúsenejšieho používateľa, ktorý má vlastný model a rozhodol sa ho použiť je možné načítať ho do aplikácie. Okrem toho ponúkame možnosť vizualizácie jednotlivých vzoriek olejov. Pomocou nej je možné lepšie si predstaviť ako vyzerajú dáta, s ktorými pracujeme.

Porovnanie presnosti jednotlivých testov

Porovnanie presnosti jednotlivých testov

Napriek tomu, že vývoj prebiehal primárne len pre vyhodnotenie kvality olivového oleja, využitie aplikácie nie je viazané iba na túto doménu.  ASR dokáže spracovať ľubovoľné dáta namerané iónovým spektrometrom a kategorizovať ich do skúmaných tried. Vďaka tomu je naša aplikácia využiteľná v rôznych oblastiach, ako napríklad vyhodnocovanie kvality vín, detegovanie ochorenia Covid-19 zo slín a mnohé ďalšie.

Niečo o nás

Projekt vyvíjame ako tím študentov Fakulty Informatiky a Informačných Technológií STU v zložení Simona Klučková, Maroš Kollár, Jakub Kučečka, Zuzana Popovcová, Mária Rajníková a Alena Valová pod pedagogickým vedením Mgr. Martina Saba, PhD., Ing. Marty Šoltésovej Prnovej, PhD.. Na projekte pracujeme v spolupráci so spoločnosťou MaSa Tech s.r.o..

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.