Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zaujímavé a prakticky využiteľné zadania, nové kontakty, znalosti, skúsenosti a dva dni intenzívnej práce. To všetko prinesie októbrový Atos Hackathon, kde bude jednou z tém aj Internet vecí (IoT), ktorý je dnes už bežnou súčasťou života.

„Internetom vecí sme obklopení na každom rohu bez toho, aby sme si to uvedomovali. Zďaleka nie je len v našich smartfónoch. Sieť zariadení, ktoré posielajú, prijímajú a vyhodnocujú dáta, má dnes skoro každý hromadný dopravný prostriedok, rovnako je bežný zber dát z domácich spotrebičov či wearables, nositeľných zariadení. Výzvou súčasnosti je však vedieť využiť dáta vo svoj prospech a zároveň zabrániť ich zneužitiu,“ hovorí Radek Šimek, ktorý je zodpovedný za track IoT na blížiacom sa Atos Hackathone.

Z možností prospešného využitia nasadenia IoT technológií zmieňuje napríklad nemocnice, kde možno pomocou najrôznejších vzájomne prepojených zariadení pozorovať a vyhodnocovať stav pacienta alebo s ním komunikovať a zaistiť mu väčší komfort. Benefity vnímajú aj firmy, ktoré si za účelom (nielen) inovácií tvoria prototypy či digitálne dvojčatá svojich výrobných strojov a simulujú tak ich prevádzku, optimalizujú výrobu či na nich testujú modelové situácie.

Práve fenoménom IoT sa bude zaoberať jeden z trackov Atos Hackathonu, ktorý sa bude konať 23.-24. októbra 2021. V rámci tohto tracku  budú mať účastníci na výber z troch oblastí, ktoré majú za cieľ ukázať, že IoT možno zmysluplne využiť kdekoľvek – od klimatizácie až po varenie piva. Tímy si môžu dané témy i kombinovať.

Tímy s piatimi ľuďmi budú mať v rámci IoT tracku za úlohu:

  • využiť merateľné dáta o teplote, vlhkosti, CO2, TVOC a ďalších ukazovateľoch na zlepšenie kvality vzduchu v miestnosti, vizualizovať, vyhodnotiť a riadiť prípadný systém vetrania, klimatizácie či vykurovania, alebo ich využiť aj na nepriame merania využitia miestnosti, riadenie pohybu osôb a podobne;
  • dynamicky monitorovať polohu vozíka v hale a umiestnenie nákladu s cieľom optimalizácie dráhy a štýlu jazdy a ako výsledok priniesť ekonomickú výhodu takéhoto spôsobu riadenia vozového parku;
  • navrhnúť a vytvoriť domácemu pivovarníkovi asistenta na vzdialené varenie piva.

Hackathon sme zamerali viac na edukáciu, vyskúšanie si programovania pre IoT s konkrétnymi cieľmi. I keď, samozrejme, na autorov najlepších riešení čakajú pekné ceny, naším cieľom je, aby sa účastníci niečo nové naučili alebo sa inšpirovali od skúsenejších, či prinajmenšom spoznali nové prostredie a kolegov z branže. Preto je IoT track postavený tak, že sa na ňom môžu zúčastniť aj začiatočníci,“ vysvetľuje Radek Šimek z Atosu a dodáva, že práve hackathon je dobrou príležitosťou ako sa v odbore posunúť, spoznať niečo nové alebo si vymeniť svoje skúsenosti.

Domnievam sa, že ak ide o IoT, ale i o IT celkovo, lepšie, omnoho efektívnejšie a zaujímavejšie než sedieť nad knihami či prechádzať tutoriály je začať tvoriť sám, hoci aj niečo zdanlivo triviálne. Pomôcť môže napríklad zapojiť sa do komunity alebo klubu a stretávať sa tak s ľuďmi nadšenými pre rovnakú vec. To všetko ponúka aj účasť na hackathone,“ odporúča.

Príležitosť pre všetkých IT nadšencov

Hackathon, čiže hack marathon, je zaujímavou možnosťou pre IT nadšencov, hoci i s nižšou úrovňou znalostí, rozvíjať sa v tomto odbore. Účastníci si vyskúšajú prácu pod tlakom, počas necelých dvoch dní totiž bude treba vytvoriť ucelený produkt. Okrem získaných znalostí a praktických skúseností si účastníci odnesú aj množstvo zaujímavých kontaktov či nadviazaných priateľstiev.

Neoddeliteľnou súčasťou hackathonu je aj zaujímavý sprievodný program koncipovaný formou prednášok. Tí najúspešnejší zároveň odídu so zaujímavými cenami. Okrem IoT pripravil Atos aj tracky zamerané na umelú inteligenciu, DevOps a tzv. Tenderton, hackathon, ktorý sa zaoberá sa súťažením a spracovaním štátnych IT zákaziek.

Zistite o Atos Hackathone viac. Spustené sú už i registrácie na jednotlivé tracky. Prihlásiť sa, samozrejme, môžu i účastníci zo Slovenska.

Značky: