Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Štátne IT zákazky sú častou mediálnou i politickou témou.

Nezriedka býva ich hlavným problémom neefektívna komunikácia medzi štátnou správou a IT firmami, ktorú zväzujú prísnejšie pravidlá či pomalšie procesy. Práve štátnymi zákazkami sa bude zaoberať jeden z trackov októbrového Atos Hackathonu v brnianskom Impact Hube. Hlavným cieľom akcie je vzdelávať zástupcov štátnej správy i IT firmy, aby spolu viedli efektívny dialóg a nebáli sa využívať agilnú metodiku.

Na čo sa môžu účastníci tešiť?

Prvou časťou Tender tracku bude workshop pre štátnych úradníkov, prostredníctvom ktorého sa naučia správne pripravovať zadania pre softvérové agentúry s pomocou skúsených metodických koučov. Track bude pokračovať vysvetlením procesov štátnych zákaziek a predstavením špecifík agilného prístupu.

Pretože aj úradníci chcú byť pyšní na svoju prácu a chcú dodávať produkt s pridanou hodnotou pre koncového používateľa, potrebujú celý proces dopytovania IT služieb zjednodušiť a zrýchliť. V agilite vidia cestu, ktorá im toto môže priniesť. V štátnej správe nejde o obvyklý postup obstarávania softvéru, preto medzi ľuďmi na úradoch panuje obava z neznámeho, z prístupu kontrolných úradov a tiež z toho, že tento typ súťaženia prinesie viac priestoru na boj medzi dodávateľmi a tým aj ďalšie komplikácie. Účelom Atos Hackathonu je na reálnom zadaní z úradu zo Stredočeského kraja vyskúšať, kam až môžeme v inováciách zájsť,“ vysvetľuje Zuzana Fialová zo spoločnosti Atos, jedna z organizátoriek Atos Hackathonu.

Po všeobecnejšom úvode sa účastníci z radov zástupcov softvérových agentúr dozvedia zadanie, na ktorom budú v priebehu víkendu 23. – 24. októbra pracovať. „I keď pôjde o reálne zadanie pre štátnu správu, účel akcie je prevažne osvetový. Chceme ukázať všetkým, ktorí do procesov štátnych IT zákaziek nejakým spôsobom vstupujú, že aj k štátnym zákazkám možno pristupovať moderne a agilne, chce to len podporiť otvorenú komunikáciu a tým aj vzájomné pochopenie,“ dodáva Zuzana Fialová z Atosu.

Víťaza Tender tracku vyberie panelová diskusia

V priebehu spracovania budú mať tímy k dispozícii odborníkov, s ktorými sa budú môcť poradiť a s ktorých pomocou môžu projekt posúvať. Na záver všetky tímy svoje riešenia odprezentujú. Víťaza vyberie transparentná panelová diskusia, na ktorej sa môžu zúčastniť aj záujemcovia z radov verejnosti.

Štátne zákazky majú potenciál v agilite

Tender track je jednou z našich aktivít, ktorej cieľom je motivovať a podporiť štátnych úradníkov, aby dokázali k vývoju softvéru pristupovať agilne, tak ako to je už bežné v komerčnom sektore. Ak vznikne väčšia dôvera medzi zadávateľmi a dodávateľmi a cieľom bude správne definovaný produkt, veríme, že sa bude úroveň verejných digitálnych služieb rapídne zvyšovať,“ hovorí Vratislav Zima, CEO spoločnosti Synetech a predseda dozornej rady z Asociácie softvérových agentúr (ASWA), ktorá poskytne framework na nastavenie správneho zadania v rámci Tender tracku.

O kultiváciu prostredia štátnych IT zákaziek sa dlhodobo snaží aj organizácia Česko.Digital, ktorá taktiež k Atos Hackathonu organizačne prispieva. Eva Pavlíková, výkonná riaditeľka tejto organizácie, verí, že práve Tender track má potenciál priblížiť odbornej verejnosti prostredie štátnej správy, kde sú však podľa nej IT zákazky len jednou časťou problematiky. „Okrem optimalizovaného zadávania IT zákaziek sa treba venovať aj vzdelávaniu a dlhodobej podpore rozvoja kompetencií štátnej správy,“ upozorňuje.

Sme radi, že sa môžeme na tejto jedinečnej akcii podieľať. Účastníkom hackathonu dodáme dáta a obsah a prostredníctvom mentora sa podelíme o naše skúsenosti pri zadávaní verejných zákaziek. Mottom našej spoločnosti je ‚Vytvárame technologickú budúcnosť pre lepší život v Prahe‘ a i preto sme presvedčení, že moderné a inovatívne technológie môžu priniesť viac transparentnosti a používateľskej prívetivosti pre verejnú správu a samosprávu pri zadávaní verejných zákaziek. Zároveň je pre nás dôležité vytvárať komunitu, ktorá sa vzájomne podporuje a prichádza s inovatívnymi riešeniami,“ dodáva Michal Fišer, generálny riaditeľ spoločnosti Operátor ICT, a. s. (OICT), ktorá sa taktiež podieľala na príprave Tender tracku Atos Hackathonu.

Tender track je určený pre softvérové agentúry a preto sa naň už nemožno prihlásiť, záujemcovia o problematiku štátnych IT zákaziek sa však môžu zúčastniť na panelovej diskusii a hodnotení spracovaných riešení. Pre tých, ktorí by sa chceli zúčastniť ešte aktívnejšie, pripravil Atos tri ďalšie tracky, zamerané na umelú inteligenciu (AI), DevOps a internet vecí (IoT).

Príležitosť pre všetkých IT nadšencov

Hackathon alebo hack marathon je zaujímavou možnosťou, ako sa môžu IT nadšenci, hoci aj s nižšou úrovňou znalostí, rozvíjať v tomto odbore. Účastníci si vyskúšajú prácu pod tlakom, počas necelých dvoch dní totiž bude treba vytvoriť ucelený produkt. Okrem získaných znalostí a praktických skúseností si účastníci odnesú aj množstvo zaujímavých kontaktov i nadviazaných priateľstiev. Neoddeliteľnou súčasťou hackathonu bude i zaujímavý sprievodný program koncipovaný formou prednášok. Tí najúspešnejší zároveň odídu so zaujímavými cenami.

Značky: