Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Satelitné dáta umožnia nové služby

 Atos, globálneho lídra v digitálnej transformácii, si zvolila Európska vesmírna agentúra (ESA) za dodávateľa a prevádzkovateľa služieb Copernicus Data and Information Access Services (DIAS).

DIAS bude spájať okamžité geografické dáta z programu Copernicus, ktorý je najväčším programom monitorovania Zeme, s dátami z viacerých zdrojov a vytvárať z nich informačné produkty pre firmy v sektoroch ako je priemyselná výroba, poisťovníctvo, sieťové odvetvia, poľnohospodárstvo, lesníctvo, urbanizmus a záchranné služby.

Môže pomôcť napríklad:

  • vedcom lepšie porozumieť dopadom klimatických zmien
  • vládam a mestám lepšie spravovať a predpovedať rozvoj miest
  • ropným a plynovým spoločnostiam vyhodnocovať a manažovať riziko
  • farmárom lepšie riadiť výnosy plodín

Otvorená platforma pre inovácie

Atos bude v mene Európskej komisie a Európskej vesmírnej agentúry riadiť novovytvorené konzorcium, ktorého členmi sú DLR, e-Geos, EOX, GAF, Sinergise, Spacemetric, Thales Alenia Space a T-Systems.

Atos bude zodpovedný za integráciu, dodanie a prevádzkovanie cloudovej platformy, ktorá bude integrovať špecializované zdroje dát. Vďaka novej platforme budú dáta z družíc Európskej únie Sentinel ako aj od ostatných poskytovateľov dát ešte prístupnejšie.

To umožní tretím stranám (priemyselným hráčom, inštitúciám ako sú národné vesmírne agentúry, malé a stredné podniky a startupy) vytvárať inovatívne riešenia, založené na satelitných dátach. Atos spoločne s partnermi vybuduje a skomercionalizuje nové služby.

Technológie a skúsenosti Atosu a jeho partnerov prinesú platforme rýchlosť, flexibilitu a robustnosť. To umožní narábanie s obrovskými množstvami dát v rôznych formátoch.

Portfólio dátových služieb Atosu, Codex, poskytne DIASu analytické a kognitívne funkcie na premenu surových satelitných dát na hodnotné poznatky pre viacero priemyselných odvetví.

Kľúčová hodnota pre spoločnosť

Nové služby, ktoré integrujú presné informácie z družíc v reálnom čase, ponúknu nasledovné výhody:

  • lepšie pochopenie toho, ako naša planéta funguje – kľúčové dáta z monitorovania zeme a údajov získaných zo senzorov na diaľku majú čoraz väčšiu cenu pre porozumenie tomu, ako naša planéta a ekosystémy fungujú
  • rýchlejšie predpovedanie – spájanie a spracovanie obrovských množstiev zložitých dát z viacerých zdrojov dokáže poskytnúť jedinečné poznatky takmer v reálnom čase.
  • zlepšené rozhodovanie – organizácie teraz dokážu jednoducho integrovať dáta z pozorovania zeme do svojich obchodných hodnotových reťazcov a získajú tak poznatky, ktoré boli doteraz mimo ich dosah

 

Stéphane Janichewski, šéf Defence & Aerospace Market v Atose hovorí: „Investovali sme do tejto ponuky niekoľko rokov, aby sme pomohli vedeckým organizáciám, verejným organizáciám a podnikom všetkých veľkostí získať úžitok z kombinovania veľkých objemov dát z monitorovania Zeme so zdrojmi dát tretích strán. Vidíme nesmierne príležitosti ako sa venovať najväčším výzvam spoločnosti ako sú ochrana prírody, klimatické zmeny a nedostatok zdrojov.“

Podľa združenia European Association of Remote Sensing Companies (EARSC), ktorá spája profesionálov v odvetví, sa očakáva, že trh pre služby založené na dátach z monitorovania Zeme porastie v najbližších rokoch o 10 – 15 %, pričom v mnohých oblastiach znásobí inovatívne služby.

Platforma bude k dispozícii zákazníkom na celom svete v júni 2018.

Značky: