Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos sa bude podieľať na modernizácii kyberbezpečnostnej infraštruktúry NATO. Severoatlantickej aliancii pomôže vylepšiť dva kľúčové systémy a umožní jej tak lepšie monitorovať kybernetické hrozby a reagovať na ne. Kontrakt od Komunikačnej a informačnej agentúry NATO (NCI) v hodnote 1,2 milióna eur zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu kritických kapacít v oblasti kybernetickej bezpečnosti v rámci 22 lokalít aliancie.

Atos je svetovou jednotkou v poskytovaní služieb riadenej bezpečnosti. Špecializuje sa na odolnosť a kritické zdroje, navyše má bohaté skúsenosti s podporou klientov zo sektora obrany. Odborné znalosti skupiny pomôžu aliancii udržať si schopnosť brániť a chrániť kritickú infraštruktúru.

Atos má bohatú históriu spolupráce s Komunikačnou a informačnou agentúrou NATO. V rámci viacerých medzinárodných projektov jej poskytuje profesionálne inžinierske služby v oblasti návrhu, nasadenia a konfigurácie kyberneticky zabezpečenej kritickej infraštruktúry.

Nový kontrakt zahŕňa modernizáciu dvoch systémov, ktoré sú pre stratégiu odolnosti NATO kľúčové: systém na prevenciu a detekciu prienikov do siete (Network Intrusion Protection/Detection System  – NIPS) a systém na zachytávanie paketov (Full Packet Capture – FPC). V rámci projektu ATOS nahradí funkcie NIPS a FPC v širšom IT prostredí NATO.

Kombinácia týchto dvoch systémov umožňuje Centru NATO pre kybernetickú bezpečnosť, ktoré je súčasťou NCI, monitorovať siete NATO, odhaľovať hrozby a upozorňovať na dôležité problémy, týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti. Systém NIPS využíva rozpoznávanie vzorcov správania, aby upozornil agentúru na nezvyčajnú prevádzku v sieťach NATO, zatiaľ čo FPC nepretržite zaznamenáva všetky aktivity v sieti a funguje ako primárny zdroj informácií dôležitých pre reakciu na incidenty.

Kybernetické hrozby sú čoraz intenzívnejšie a neustále pribúdajú nové. Atos s potešením podporuje NATO pri modernizácii technológií kybernetickej bezpečnosti s cieľom zabezpečiť najlepšiu líniu obrany a v konečnom dôsledku chrániť záujmy medzivládnej vojenskej aliancie,“ povedal Cyril Dujardin, senior viceprezident, vedúci oddelenia digitálnej bezpečnosti a zástupca vedúceho oddelenia pre big data a bezpečnosť v spoločnosti Atos.

 „Táto aktualizácia predstavuje významný krok vpred pri udržiavaní našej schopnosti brániť a chrániť siete NATO. Experti začnú s nasadením vo Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe v septembri. Potom sa rozdelia do troch paralelných tímov, aby dodržali prísne termíny na úplné nasadenie v októbri,“ povedal Miles Knight, hlavný projektový manažér v NCI.

Cieľom projektu je dokončiť nasadenie nie neskôr ako v prvom štvrťroku 2023.

Viac o riešeniach kybernetickej bezpečnosti Atosu: https://atos.net/en/solutions/cyber-security

Značky: