Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, predstavuje nové jednotné cloudové riešenie na správu identít a riadenie prístupu (IAM).

Jeho cieľom je ponúknuť podnikom maximálnu bezpečnosť. Atos riešenie predstavil pred začiatkom 4. ročníka Atos Technology Days, ktorý sa koná spolu s podujatím VivaTech v Paríži.

Nové riešenie je založené na softvéri Evidian od spoločnosti Atos. Funguje ako jednotný systém na správu identít a riadenie prístupu pre všetky platformy, vrátane cloudu i on-premise. Spoločnostiam umožní spravovať všetky identity, vyžadujúce prístup k obchodným systémom a poskytuje im maximálnu bezpečnosť.

Jedno prihlásenie na prístup k multicloudovým a on-premise prostrediam

Firmy v súčasnosti využívajú množstvo cloudových riešení od rozličných poskytovateľov – pričom každý z nich má vlastný systém identít a od používateľov vyžaduje správu niekoľkých prístupových kódov.[1]

S jednotným cloudovým riešením na správu identít a riadenie prístupu od Atosu môžu firmy vytvoriť a spravovať jediný centrálny repozitár identít a prístupových práv. Používateľom potom stačí jediné prihlásenie (single sign-on) na prístup k multicloudovým a on-premise prostrediam.

Posilnená bezpečnosť s plnou kontrolou nad všetkými identitami

S riešením posilnenej bezpečnosti dát môžu firmy chrániť prístupy svojich používateľov a udržať si kontrolu nad ich identitami namiesto toho, aby museli pracovať s množstvom cloudových poskytovateľov. Firmy získajú aj konzolu IAM na správu identít a prístupových práv a prístup, čo im uľahčí riadenie vynucovania politík, report o súlade s reguláciami a reakcií na bezpečnostné incidenty.

Iné kľúčové výhody

Jednotné cloudové riešenie na správu identít a riadenie prístupu je integrované do cloudovej platformy, centrálne riadi prístup ku cloudovým a necloudovým platformám a umožňuje:

  • Pomoc pri migrácii do cloudu – umožní vyhnúť sa prijímaniu komplikovaných politík riadenia prístupu pri prechode od jedného poskytovateľa cloudu k druhému
  • Zjednodušenie auditu – administrácia a sledovanie z jedného miesta
  • Automatizované a cenovo výhodné obstarávanie a rušenie SaaS aplikácií v presný čas vyžadovaný klientmi – čím sa znižuje riziko spiacich účtov

Vďaka jednotnému cloudovému riešeniu na správu identít a riadenie prístupov od Atosu môžu naši klienti poskytovať biznisovým používateľom bezpečný a pohodlný prístup ku kritickým zdrojom a zároveň plniť regulačné požiadavky. Naše riešenie uľahčuje dennodennú prácu a optimalizuje náklady,“ povedal Sébastien Brachet, výkonný riaditeľ aktivít IAM/IGA v rámci skupiny Atos.

Viac o riešeniach Atosu na správu identít a riadenie prístupov, riešeniach pre cloudovú bezpečnosť a digitálnej vízii pre kybernetickú bezpečnosť nájdete na stránke atos.net

Štvrtý ročník The Atos Technology Days sa koná spolu s VivaTech, svetovým stretnutím startupov a lídrov na oslavu inovácií, na ktorom sa zúčastňuje viac ako 100-tisíc návštevníkov.

[1] Podľa McAfee priemerný zamestnanec aktívne využíva 36 cloudových služieb, vrátane nástrojov na spoluprácu, zdieľanie súborov a obsahu. To spôsobuje, že správa IT prostredia sa komplikuje a zvyšuje sa riziko. https://www.skyhighnetworks.com/cloud-security-blog/12-must-know-statistics-on-cloud-usage-in-the-enterprise/

Značky: