Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Iniciatíva získa investíciu vo výške 2 miliárd eur

Spoločnosť Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, uvádza na trh komplexné služby pre podniky, ktoré chcú udržateľným spôsobom urýchliť migráciu do cloudu. Predstavuje Atos OneCloud, jedinečnú iniciatívu, ktorá umožní zákazníkom naplno využiť jeho potenciál prostredníctvom optimalizácie obchodných procesov a modernizácie aplikácií. Vďaka tomu sa stanú agilnejšími, mobilnejšími, viac orientovanými na zákazníkov a začnú viac využívať dáta. Spoločnosť Atos vyčlenila na iniciatívu Atos OneCloud investíciu vo výške približne 2 miliárd eur na najbližších 5 rokov. Mala by smerovať najmä do R&D, rozvoja expertov a akvizícií.

Hlavným cieľom Atos OneCloud je prinášať zákazníkom obchodné výsledky prispôsobené jednotlivým odvetviam, reagovať na trhové výzvy a prispôsobiť sa ich cloudovej vyspelosti, či už sú na začiatku alebo naplno fungujú v cloude. Atos OneCloud je okrem toho navrhnutý pre modulárny prístup.

„Atos OneCloud je jediné riešenie na trhu, ktoré kombinuje odvetvové poradenstvo s odbornými znalosťami transformácie aplikácií do komplexného súboru služieb. Okrem toho pomáha urýchliť digitálnu transformáciu klientov do bezpečných a dekarbonizovaných cloudových prostredí. Aby sme dosiahli lepšie obchodné výsledky, môže sa každý z našich zákazníkov podieľať na návrhu vlastného plánu Atos OneCloud,“ povedal Elie Girard, generálny riaditeľ spoločnosti Atos.

Atos OneCloud kombinuje súbor 10 riešení na jednom mieste. Jeho výhoda je založená na schopnosti spoločnosti Atos zorganizovať akúkoľvek kombináciu jednotlivých riešení a vytvoriť z nich inštanciu podľa odvetvia.

Súbor riešení obsahuje:

 1. Poradenské služby prispôsobené jednotlivým odvetviam na vývoj cloudových riešení;
 2. Orchestráciu viacerých cloudov naprieč súkromným a verejným sektorom a všetkými hlavnými poskytovateľmi verejného cloudu s cieľom maximalizovať migráciu a prenosnosť aplikácií, znížiť prevádzkové náklady a zaistiť interoperabilitu cloudu;
 3. Vysoko štandardizovaný a automatizovaný rámec a architektúru správy;
 4. Platformu Private & Sovereign Cloud novej generácie, ktorú možno nasadiť a spravovať v akomkoľvek dátovom centre. Zjednodušuje migráciu do cloudu a zároveň plní požiadavky na dodržiavanie predpisov, týkajúcich sa suverenity a zabezpečenia dát;
 5. Vývoj, modernizáciu a replatformizáciu cloudových aplikácií, vrátane silných DevSecOps, čo zákazníkom umožní skrátiť čas potrebný na uvedenie kľúčových aplikácií na trh;
 6. Cloudovú umelú inteligenciu a strojové učenie, ktoré pomáhajú vylepšiť obchodné procesy, vytvárať nové riešenia a speňažiť podnikové dáta;
 7. Riešenia Bare Metal (servery s vysokou rýchlosťou spracovania a pamäťou) na podporu nevirtualizovaných kľúčových aplikácií susediacich s cloudom, aby sa zvýšil rozsah cloudových služieb;
 8. Riešenia Cloud Edge & Far Edge v kombinácii s novými riešeniami 5G konektivity zaisťujúcej bezpečné a miestne spracovanie a optimalizovanú spotrebu šírky pásma;
 9. Služby, dohliadajúce na kybernetickú bezpečnosť, za účelom prevádzky a reakcie na natívne cloudové bezpečnostné kontroly a predvídanie hrozieb v normatívnom vs. prediktívnom režime;
 10. Ponuky dekarbonizácie zaručujúce medziročné zníženie uhlíkovej stopy cloudovej infraštruktúry, dát a aplikácií.

Od 16. novembra ponúka Atos existujúcim i novým klientom príležitosť spoluvytvárať 90-dňový Atos OneCloud plán na mieru. Plány budú zahŕňať cloudové obchodné prípady, referenčnú architektúru špecifickú pre dané odvetvie a plán na modernizáciu aplikácií, dát a infraštruktúry.

Atos OneCloud je postavený na prednostiach spoločnosti Atos:

 • Atos je globálny líder v oblasti outsourcingu dátových centier a schopností digitálnych hybridných cloudových služieb;
 • má nadviazané partnerstvá s hlavnými poskytovateľmi verejného cloudu, pri ktorých figuruje ako poskytovateľ spravovaných služieb;
 • celosvetovo sústreďuje približne 7000 cloudových odborníkov, približne 30-tisíc odborníkov na aplikácie, 10-tisíc expertov na dátové centrá a siete a približne 6500 cloudových technických certifikácií;
 • investuje do cloudového výskumu a vývoja s vlastnými patentovanými riešeniami na orchestráciu, privátny cloud, kybernetickú bezpečnosť, Bare Metal a Edge computing;
 • disponuje štyrmi laboratóriami na výskum cloudovej umelej inteligencie a strojového učenia s cieľom zlepšiť obchodné procesy, vytvárať nové riešenia a umožniť zhodnotenie podnikových dát;
 • má dlhodobé automatizačné schopnosti a partnerstvá, okrem iného v technológiách orchestrácie a správy cloudu;
 • investuje do spoločného vývoja európskych štandardov cloudu ako zakladajúci člen GAIA-X, aby zaistil interoperabilitu cloudu a prenosnosť aplikácií a dát;
 • svetový líder v službách, zaisťujúcich kybernetickú bezpečnosť;
 • Centrum excelencie pre dekarbonizáciu, určené na to, aby pomohlo globálnym organizáciám poskytovať dôveryhodné cloudové stratégie, ktoré dosahujú end-to-end redukciu uhlíka;
 • početné akvizície ako Maven Wave alebo Edifixio.

Iniciatívu Atos OneCloud dodáva Atos v úzkej spolupráci s ekosystémom partnerov, vrátane Amazon Web Services, Dell Technologies (vrátane Dell EMC a VMware), Google Cloud, IBM – Red Hat, Microsoft Azure, SAP, ServiceNow a Salesforce. Zákazníci budú ťažiť z úzkej integrácie týchto popredných poskytovateľov cloudových technológií. Partneri Atos OneCloud okrem toho aktívne prispejú k zníženiu požadovaných počiatočných investícií do cloudu a prinesú riešenia na školenia zákazníckych IT a zamestnancov, aby mohli optimálne využívať nové technológie.

Počas najbližších piatich rokov plánuje Atos zintenzívniť svoje investície až na približne dve miliardy eur v celej svojej škále cloudových funkcií, na rozširovanie existujúcej skupiny odborných certifikácií, zrýchlenie výsledkov výskumu a vývoja, sledovanie cloudových investícií pre zákazníkov a znásobenie akvizícií.

Značky: