Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a Francúzske veľvyslanectvo v Českej republike vyhlasujú už 9. ročník Ceny Josepha Fouriera. Cieľom súťaže je oceniť vynikajúcich študentov doktorského štúdia a mladých vedeckých pracovníkov z oblasti informatiky a výpočtových vied a podporiť tak rozvoj tohto vedného odboru. Cenu získajú autori najlepších výskumných prác so špeciálnym zameraním na návrh a využitie výpočtovo náročných algoritmov a metód, simulácií a modelovania, či na manipuláciu s veľkými objemami dát.

Na tomto ročníku celoštátnej súťaže Ceny Josepha Fouriera 2019 sa zúčastňuje viac ako desiatka českých univerzít a vysokých škôl. Svoje práce môžu do súťaže prihlásiť českí a slovenskí študenti do 33 rokov, ktorých dizertačná práca sa týka oblasti informatiky a počítačových vied a ktorí sú autormi aspoň jedného vedeckého článku publikovaného (alebo prijatého) v recenzovanom medzinárodnom časopise.

Univerzity vyberú svojich najlepších kandidátov na obhajobu prác pred odbornou porotou. Každá z nich môže do 29. marca 2019 nominovať dvoch študentov. Porota, zložená zo zástupcov českých univerzít a vysokých škôl, odborníkov spoločnosti Atos a Francúzskeho veľvyslanectva v ČR zasadne v priestoroch IT4I Národného superpočítačového centra v Ostrave 27. mája 2019.

Porota vyberie autorov troch najlepších výskumných prác, ktorých spoločnosť Atos finančne odmení. Prví dvaja výhercovia budú mať aj možnosť vycestovať do Francúzska na mesačnú výskumnú stáž vo vybranej francúzskej výskumnej inštitúcii. Štipendium na mesačnú stáž poskytne Francúzske veľvyslanectvo v ČR. Porota udelí aj špeciálnu cenu, ktorej víťaz získa 10-tisíc výpočtových hodín na superpočítači Národného superpočítačového centra v Ostrave IT4Innovations.

Odmeny, ktoré čakajú na výhercov Ceny Josepha Fouriera 2019:

  1. miesto: 60 000 Kč + štipendium na výskumnú stáž (1 mesiac)
  2. miesto: 40 000 Kč + štipendium na výskumnú stáž (1 mesiac)
  3. miesto: 25 000 Kč

Špeciálna cena poroty: 10 000 výpočtových hodín na superpočítači Národného superpočítačového centra IT4Innovations.

Slávnostné odovzdanie cien výhercom sa bude konať na konci júna 2019. Ocenenia laureátom odovzdá pán profesor Jean-Marie Lehn, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu za rok 1987 a iniciátor tejto akcie.

Vlani sa stal absolútnym víťazom Michal Balážia z Masarykovej univerzity. Prvú cenu získal za vývoj biometrického systému, ktorý dokáže rozlišovať osoby na základe charakteristických znakov chôdze. Systém môže zjednodušiť hľadanie osôb a zvýšiť bezpečnosť občanov. Tento model v úspešnosti rozpoznávania prekonal 13 iných, doteraz používaných metód.

Počítačové vedy patria v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odborom. Vďaka veľkému potenciálu pre využitie v praxi sú navyše veľmi atraktívnym odvetvím pre mladých vedcov a študentov. Ich podpora by do budúcnosti mohla pre Českú republiku znamenať konkurenčnú výhodu. Je tu veľa talentovaných ľudí a Atos ich bude i naďalej podporovať, aby mali možnosť svoj talent maximálne prejaviť,“ povedal Jaroslav Vojtěch – riaditeľ divízie Big Data & Cyber Security.

Ako sa prihlásiť do súťaže?

Na tomto odkaze nájdete všetky podmienky a prihlášku do súťaže. Vyplnenú prihlášku potom stačí zaslať na: sciences.prague@gmail.com . Bližšie informácie o súťaži a práce z predchádzajúcich ročníkov nájdete tu.

 

Značky: