Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos začala s testmi viac ako 150 kritických IT aplikácií, určených na zaistenie chodu olympijských a paralympijských hier v Paríži 2024 a na ich vysielanie do celého sveta. Tieto testy vykonáva laboratórium Atos Integration Testing Lab (ITL) v Madride v spolupráci s Medzinárodným olympijským výborom (MOV), Organizačným výborom olympijských a paralympijských hier Paríž 2024, medzinárodnými športovými federáciami a technologickými partnermi.

Cieľom akcie je preveriť fungovanie systémov, ktoré sú kľúčové pre úspešné konanie budúcoročných olympijských a paralympijských hier v Paríži. Okrem toho sa testovacia kampaň snaží zaistiť, aby bola špičková úroveň služieb zachovaná v celom priebehu akcie bez ohľadu na typ scenára alebo vyťaženosť. Experti spoločnosti Atos z laboratórií ITL tiež overujú prevádzkové postupy a rozhrania s externými poskytovateľmi. O výsledkoch priebežne informujú MOV, organizátorov hier alebo technologických a športových partnerov.

Hry v Paríži 2024 budú digitálne najprepojenejšími hrami v histórii. Počas tejto kritickej testovacej fázy zo seba naše ITL tímy, i naši olympijskí kolegovia ako aj ich technologickí partneri vydávajú maximum. Budúci rok čakáme masívnu záťaž systémov. Preto ich testujeme s neustále sa zvyšujúcimi objemami dát, aby sme mali istotu, že na naše služby je spoľahnutie,“ povedal Patrick Adiba, Senior Executive Vice-President a Head of Major Events v spoločnosti Atos.

Do slávnostného začiatku olympijských hier v Paríži zostáva 15 mesiacov. Dovtedy vykoná ITL 250-tisíc hodín testovania. Aktuálne sa testy vykonávajú na základe skutočných dát a scenárov z predchádzajúcich olympijských hier. Od júla 2023 potom testeri prejdú na dáta z kvalifikácií na olympijské a paralympijské hry v roku 2024.

Čo sa týka intenzity a náročnosti, tak sa táto testovacia kampaň podobá tréningovému plánu vrcholového športovca. Organizátori hier v Paríži 2024 majú plnú dôveru v skúsenosti a technologické schopnosti spoločnosti Atos. Zo svojej základne ITL v Madride Atos už testuje všetky komponenty, ktoré majú počas budúceho leta prinášať nezabudnuteľné olympijské a paralympijské zážitky,“ povedal Bruno Marie-Rose, Chief Information and Technology Officer organizačného výboru letnej olympiády a paralympiády Paríž 2024.

V súčasnosti stojí na čele testovacích kampaní približne 60 odborníkov spoločnosti Atos. Vedú operačné jednotky vyčlenené nielen pre jednotlivé športy, ale i športoviská. V madridských laboratóriách je pre olympijských testerov vyhradená plocha s rozlohou 1000 m2.

Experti v ITL sú schopní presne replikovať IT prostredie, ktoré bude nasadené počas olympijských a paralympijských hier Paríž 2024. Testujú napríklad fungovanie olympijského riadiaceho (OMS) a informačného systému (ODS). Oba systémy poskytujú kľúčové služby všetkým zúčastneným stranám akcie – od organizátorov cez športovcov až po novinárov a fanúšikov.

  • OMS – Olympic Management System – je zodpovedný za 500-tisíc akreditácií, harmonogram súťaží, hlasovanie športovcov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovacích procesoch MOV v rámci komisie športovcov, portál dobrovoľníkov a riadenie operačných tímov.
  • ODS – Olympic Diffusion System – má za úlohu v reálnom čase oznamovať výsledky 50 disciplín a 878 akcií pre médiá a športovcov. Jeho súčasťou je Komentátorský informačný systém (CIS), ktorý poskytuje výsledky a štatistiky zo súťaží, ako aj základné informácie o športovcoch. Novinári, ktorí nepokrývajú súťaže priamo z Paríža, môžu sledovať olympijské a paralympijské dianie prostredníctvom aplikácie MyInfo. Webový výsledkový systém (Web Results System – WRS) a mobilná výsledková aplikácia (Mobile Results Application) poskytujú informácie o výsledkoch miliónom fanúšikov na celom svete. Ďalším kľúčovým zdrojom je olympijský dátový kanál (Olympic Data Feed – ODF), v ktorom sú na jednom mieste výsledky a štatistiky zhromažďované na jednotlivých  športoviskách systémom OVR (On-Venue Results).

Už od hier v Pchjongčchangu 2018 zohľadňuje spoločnosť Atos v olympijských IT riešeniach otázku ekológie. Celá IT infraštruktúra je navrhnutá tak, aby mohlo dôjsť k výraznému zníženiu množstva serverov, a tým k zmenšeniu dopadu na životné prostredie. Napríklad hry v Tokiu 2020 mali necelú polovicu fyzických serverov v porovnaní s predchádzajúcou akciou. Tento prístup stojí na troch pilieroch, ktoré fungujú autonómne, ale pritom sa navzájom dopĺňajú. Ide o ITL v Madride, ďalej Ústredné centrum pre technologické operácie (CTOC), ktoré dozerá na prevádzku z Barcelony a treťou súčasťou je technologické riadiace centrum (TOC), ktoré sa počas súťaží nachádza v hostiteľskom meste.

Spoločnosť Atos je popredným dodávateľom informačných technológií pre olympijské hnutie už od roku 1989, keď pracovala pre organizačný výbor olympijských hier v Barcelone 1992. Od roku 2001 je potom Atos celosvetovým partnerom olympijských hier v oblasti informačných technológií. Spoločnosť Atos je aj oficiálnym partnerom pre digitálne technológie Európskeho olympijského výboru pre hry v rokoch 2023 a 2027. Do roku 2030 je oficiálnym technologickým partnerom futbalových reprezentácií UEFA. Viac sa o riešeniach spoločnosti Atos pre významné akcie dozviete na webových stránkach spoločnosti, v sekcii Sports & major events – Atos.

Značky: