Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos znova získala platinové ocenenie EcoVadis za svoj postoj v oblasti spoločenskej zodpovednosti podnikov. Skóre 84 bodov zo 100 je zároveň dosiaľ najlepším výkonom spoločnosti.

Atos tak potvrdil svoju pozíciu v top 1 % firiem, ktoré organizácia EcoVadis hodnotila v odvetví „počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace činnosti“.

EcoVadis posudzuje firmy podľa štyroch kritérií: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Atos dosiahol vo všetkých štyroch kategóriách vynikajúce výsledky, predovšetkým však v oblasti životného prostredia.

Andrej Hrazdil, Atos

Hoci to stojí veľké úsilie, čas a náklady, byť na dekarbonizačnej trajektórii sa každej firme oplatí,“ vysvetľuje Andrej Hrazdil, odborník spoločnosti Atos v oblasti dekarbonizácie.

Atos osem rokov po sebe získal zlatú medailu EcoVadis. Ako uznanie za nasadenie v oblasti udržateľnosti je však spoločnosť od roku 2020 oceňovaná platinovou medailou. Spolu s vynikajúcim skóre v kategórii životného prostredia to potvrdzuje pozíciu spoločnosti Atos ako globálneho lídra v oblasti digitálnej dekarbonizácie a odzrkadľuje záväzok skupiny splniť svoje ambiciózne ciele v oblasti klímy.

Týmto výsledkom spoločnosť Atos potvrdzuje svoje ambície v oblasti udržateľnosti a poukazuje na vplyv solídneho programu udržateľnosti, ktorý pokrýva všetky oblasti v kontexte životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia,“ povedala Diane Galbe, senior výkonná viceprezidentka v spoločnosti Atos.

Environmentálny program spoločnosti Atos a jej vedúce postavenie v oblasti klímy rok čo rok oceňujú medzinárodné organizácie. V oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) má Atos popredné postavenie v indexe DJSI v odvetví informačných technológií.  Spoločnosť získala aj hodnotenie „A“ v projekte Carbon Disclosure Project.

Značky: