Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Inteligentné inovácie a zameranie sa na zmysluplné projekty s cieľom udržateľnosti patria medzi dôležité piliere spoločnosti Lenovo. Spoločnosť Lenovo na Slovensku aktívne podporuje projekt občianskeho združenia Živica, Mestské včely, s cieľom zlepšiť životné prostredie v našich mestách.

Rok 2020 bol plný zmien a výziev. „Aj preto sme sa rozhodli pre spoluprácu s občianskym združením Živica s cieľom podporiť projekt Mestské včely. Dbáme na životné prostredie vo všetkých našich aktivitách a uvedomujeme si dôležitosť podpory environmentálnych projektov,“ upresňuje Petra Nechalová, marketingová špecialistka zo spoločnosti Lenovo.

Bee Smarter: Lenovo líder v udržateľnosti a projekt Mestské včely

 Na podporu zmysluplného projektu a udržateľného prístupu sa Lenovo spojilo s OZ Živica. Spoločne vybrali včelára, ktorý vlastnoručne vyrobil, naplnil a zabalil med mestských včiel. „Projekt Mestské včely pripomína dôležitosť včelstiev a posolstvo, že spoločne môžeme docieliť rozdiel. Táto spolupráca tak napĺňa Lenovo záväzok vytvárať inteligentnejšie technológie so zmyslom,“ vysvetľuje Petra Nechalová.

To ukazuje, aké dôležité je podporovať práve projekty, ktoré v sebe nesú silné posolstvo a zámer meniť svet okolo nás. Kristína Hudeková, výkonná riaditeľka OZ Živica dopĺňa: „Sme radi, že sa spoločnosť Lenovo Slovensko rozhodla podporiť projekt Mestské včely, nielen pomocou spolupráce s OZ Živica, ale aj zakúpením vlastných medov od mestských včiel a finančným príspevkom, čím podporila vzdelávanie verejnosti o dôležitosti podpory opeľovačov v meste a spôsoboch, ako to dosiahnuť.“

„Život robia krajším drobnosti, ktoré berieme ako samozrejmosť. No ak sa z nášho života vytratia, pocíti to celá planéta.“

Dlhodobé záväzky a inteligentné inovácie spoločnosti Lenovo

Podľa zoznamu Global 100 patrí spoločnosť Lenovo dlhodobo medzi lídrov v udržateľnosti a v spoločensky zodpovednom prístupe. Tento rok sa Lenovo celkovo umiestnilo na 78. mieste, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom (97. miesto) výrazné zlepšenie.

Spoločnosť Lenovo každý deň napreduje v pokroku a v plnení svojich záväzkov v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG). V rámci každoročnej Správy o udržateľnosti sa Lenovo zaväzuje, že na základe nových, vedecky podložených cieľov prispeje k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2030, ktoré majú značný vplyv na globálne otepľovanie.

„Používaním BIO materiálov, ako je bambus a cukrová trstina sme schopní výrazne znížiť spotrebu klasických obalových materiálov, znížiť množstvo odpadu a zvýšiť možnosti recyklácie. Vďaka ľahšiemu a menšiemu obalu našich produktov sme zároveň schopní znížiť objem dovezených obalových materiálov, čo má nesmierne veľký vplyv na zníženie úrovni emisií aj v rámci dodávateľského reťazca,“ vysvetľuje RNDr. Anna Škrobánková, PhD., environmentálna špecialistka a manažérka európskeho ESG tímu spoločnosti Lenovo.

Okrem toho sa Lenovo zameriava na kvalitu a udržateľný prístup nielen v rámci vlastných tovární, ale aj tovární tretích strán a ďalších dodávateľských subjektov. „Lenovo v roku 2020 prekonalo svoj cieľ, kedy pôvodne stanovený desaťročný cieľ dosiahnuť  40 % redukcie emisií prekonalo a celkovo emisie z vlastných prevádzok zredukovalo o 92 % a v súčasnosti skúma možnosti dosiahnutia nulových emisií do roku 2050,“ dopĺňa Anna Škrobánková.

Lenovo každoročne znižuje emisie CO2 o 5000 metrických ton, čo predstavuje odbremenenie planéty porovnateľné s:

  • 22 972 550 najazdených kilometrov bežným autom,
  • 1 890 ton recyklovaného odpadu namiesto skládok alebo
  • 2 536 953 litrov spotrebovaného benzínu.

Značky: