Každý, kto aktívne využíva elektronické funkcionality občianskeho preukazu a uprednostňuje elektronické služby štátu pred návštevou úradov, pracuje s aplikáciou eID klient.

Jej nedávno nasadená nová  verzia upozorňuje používateľa, že najneskôr v posledný deň tohto roka z dôvodu skončenia certifikácie čipu budú zrušené všetky platné kvalifikované certifikáty pre elektronický podpis. Rovnaké oznámenia dostávajú priamo  do elektronických schránok všetci, ktorí komunikáciu potvrdzujú elektronickým podpisom.

Koniec platnosti certifikátov sa týka len  držiteľov občianskych preukazov vydaných do 20. júna 2021. Nijako však neovplyvňuje ostatné digitálne funkcie dokladu – naďalej je možné prihlasovať sa ním do elektronickej schránky a používať e-služby, ktoré nevyžadujú elektronické podpisovanie.

Ak však patríte medzi používateľov elektronického podpisu, ktorí v rámci svojej profesie potrebujú na dennej báze podpisovať všetky úkony, je treba požiadať o nový OP

Od 7. októbra 2022 je tiež  účinná novela zákona o správnych poplatkoch, na základe ktorej vám nový doklad z dôvodu neplatnosti certifikátov vydá ministerstvo vnútra zadarmo.

Ak však  podpisujete len niektoré úkony, občiansky preukaz nebude potrebné meniť.  Rezort informatizácie pripravil návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorá to umožní aj dokladmi vydanými do 20. júna 2021. Podrobnosti budú zverejňované na Ústrednom portáli verejnej správy.

V súčasnej situácii je vhodné vyčkať na nový OP už aj s biometriou. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca sa tak stane v decembri.

Existuje praktický dôvod, prečo aj pri končiacej platnostii certifikátov, ak je to možné, radšej vyčkať na biometrický občiansky preukaz. Faktom je, že v súčasnosti vydávané doklady majú platnosť kratšiu ako štandardných 10 rokov. Dôvodom je skutočnosť, že do augusta 2031 v zmysle európskeho práva musí každý občan disponovať biometrickým OP. Všetky  aktuálne vydávané OP sú preto platné len  do 3. augusta 2031.

Ide o nový typ eID karty, ktorý okrem biometrickej podoby tváre a odtlačkov prstov bude mať bezkontaktný čip, rovnako ako cestovné pasy, ktoré v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika viac ako desať rokov.

Ministerstvo vnútra tiež sľubuje, že biometrický OP bude s množstvom najmodernejších  bezpečnostných prvkov, ktoré minimalizujú riziko jeho zneužitia pri strate či krádeži.

Zdroje: Ministerstvo vnútra SR

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.