Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V posledných mesiacoch mobilní operátori zvýšili svoje ceny. Zníženie cien za používanie mobilných služieb by sa podľa skúseností zo zahraničia dalo dosiahnuť vstupom virtuálnych mobilných operátorov (MVNO) na trh.

Problémom je, že budúci MVNO sa doteraz nevedia dohodnúť s mobilnými operátormi na podmienkach požívania ich sietí. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) preto očakávala, že regulačný úrad (RÚ) využije každú príležitosť a pri pripravovanom obnovení povolení pre mobilných operátorov im uloží povinnosti, ktoré by MVNO uľahčili vstup na trh. Podľa výsledkov verejnej konzultácie sa ale RÚ rozhodol zatiaľ postupovať inak.

RÚ v nedávno ukončenej konzultácii predstavil plán obnoviť mobilným operátorom povolenia pre frekvenčné pásmo 1800 MHz bez výberového konania. Okrem iného argumentoval aj tým, že pôjde o zachovanie súčasného stavu bez vplyvu na hospodársku súťaž. Cieľom zákona, ktorým je úrad zriadený, je zabezpečiť rozvoj odvetvia elektronických komunikácií a tým efektívne poskytovanie a prístup ku kvalitným, cenovo prijateľným a bezpečným službám a sieťam a tiež podporovať udržateľnú a efektívnu hospodársku súťaž. ALPI nemá námietky voči obnoveniu povolení, ale zároveň navrhla, aby RÚ v podmienkach povolení uložil mobilným operátorom opatrenie týkajúce sa povinnosti poskytovať veľkoobchodný prístup, národný alebo regionálny roaming. „Zachovanie, respektíve podporenie súčasného stavu, bez vplyvu na hospodársku súťaž, nepochybne nie je napĺňaním cieľov stanovených zákonom o elektronických komunikáciách. Preto sme navrhli opatrenie, ktoré pomôže hospodárskej súťaži a rozvoju trhu“, hovorí Michal Rybárik, predseda predsedníctva ALPI. Výsledkom väčšej súťaže by bolo aj zníženie cien za mobilné služby.

Slovensko je v súčasnosti už pravdepodobne posledným členským štátom Európskej únie, v ktorom na trhu nepôsobí žiadny MVNO. Dôvodom je, žeobchodné rokovania o poskytnutí veľkoobchodného prístupu k mobilným sieťami pre MVNO dlhodobo nevedú k uzavretiu dohôd o prístupe.A hoci nový zákon o elektronických komunikáciách posilnil kompetencie regulačného úradu v tomto smere, mobilní operátori sa naďalej snažia vzniku MVNO zabrániť. Bolo by preto veľká škoda nevyužiť príležitosť a uložením jasných povinností pre mobilných operátorov situáciu zmeniť. RÚ vo vyhodnotení konzultácii uviedol, že tento návrh neakceptuje. Zároveň pripúšťa existenciu problému veľkoobchodného prístupu na slovenskom trhu a plánuje to riešiť, ale nie v tomto procese obnovy povolení. „Očakávali sme, že úrad využije každú príležitosť na riešenie tohto roky trvajúceho problému. Vhodne formulované opatrenie by nepochybne prispelo k riešeniu“, objasňuje Rybárik.

Už aj v predchádzajúcich rokoch sa v médiách niekoľkokrát objavila správa o plánoch vstupu budúcich MVNO na slovenský trh. Žiaden z týchto projektov sa doposiaľ neuskutočnil. Všetky skončili pomerne rýchlo a ako dôvod uvádzali neexistenciu dohody s mobilnými operátormi. V apríli 2020 médiá prvý raz informovali o aktuálnom projekte MVNO s názvom Unimobile, ktorý to napriek komplikovaným rokovaniam s mobilnými operátormi doteraz nevzdal. Ani jemu sa nepodarilo dohodnúť s mobilnými operátormi, preto sa obrátil na RÚ so žiadosťou o riešenie sporu medzi ním a mobilnými operátormi. Riešenie sporov je zdĺhavé, najdlhšie z konaní prebieha už viac ako 27 mesiacov. Prvý spor úrad právoplatne rozhodol minulý mesiac, ďalších sedem sporov na právoplatné rozhodnutie ešte čaká.

Značky: