Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obchod s Veľkou Britániou už o pár týždňov nemusí byť taký jednoduchý ako dnes.

Napriek tomu, že podmienky brexitu nie sú ešte známe, firmy ktoré chcú minimalizovať negatívny dopad na svoje aktivity, by sa mali pripraviť na najhorší možný scenár – neriadený, tzv. „tvrdý“ brexit.

Prípadný odchod Veľkej Británie z EÚ bez dohody, ktorý sa môže stať realitou už 29. marca, skomplikuje život mnohým firmám aj na Slovensku. „Obnovenie hraničných kontrol by mohlo spôsobiť zdržanie tovaru až o niekoľko dní. Pre obchodníkov, ktorí sú zvyknutí na rýchlosť dopravy to môže značne komplikovať plány,“ vysvetľuje Peter Pavuk, generálny riaditeľ kuriérskej spoločnosti DPD SK. K veľkým zdržaniam by podľa neho prichádzalo najmä v prvých týždňoch.

Ak by Briti skutočne opustili Európsku úniu bez dohody, zaradili by sa k takzvaným tretím krajinám, na ktoré sa vzťahujú colné predpisy, a to bez akéhokoľvek prechodného obdobia. „Firmy, ktoré doteraz ešte neprepravovali tovar mimo krajín EÚ by mali už dnes myslieť na základné formality, ktoré ich čakajú,“ pripomína Pavuk.

Nové povinnosti pre firmy

V prvom rade je potrebné požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov, takzvané EORI. Registrácia do EORI je jednoduchá a firmy ju môžu realizovať prostredníctvom webovej stránky Finančnej správy https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/EORI). Aktivácia môže trvať až tri dni. Bez čísla EORI však bude tovar vyvážaný do Spojeného kráľovstva zadržaný.

Firmy by si tiež mali vyhľadať kódy HS pre produkty, ktoré chcú vyvážať mimo hraníc EÚ (s vyhľadávaním pomôže stránka http://ec.europa.eu/taxation_custo). Tieto kódy umožňujú colným orgánom zistiť, aký je váš produkt a akú DPH alebo colnú sadzbu treba účtovať za tovar.

Pri preprave tovaru mimo Európskej únie je tiež potrebné upraviť obchodnú alebo pro forma faktúru. Tá musí obsahovať informácie týkajúce sa tovaru, ktoré použijú colné orgány na určenie sumy ciel alebo daní. Obchodná faktúra sa používa vtedy, keď sa na tovar vzťahuje obchodná transakcia alebo ide o ďalší predaj. Pro forma faktúra sa používa pri odosielaní tovaru bez akejkoľvek komerčnej hodnoty (napríklad vzoriek).

Neistý Brexit

Akú konečnú podobu bude mať odchod Veľkej Británie z EÚ a kedy sa tak skutočne stane stále nie je isté. „DPD je pripravená na všetky alternatívy vývoja situácie. Pracujeme na tom, aby dopad na dopravné cesty, rýchlosť prepravy i náklady spojené so zmenami boli čo najnižšie,“ vysvetľuje Pavuk.

Značky: