Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť BMW Group zintenzívňuje svoj záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu a masívne rozširuje používanie druhotných materiálov v uzavretých recyklačných cykloch.

Spoločný podnik BMW Brilliance Automotive (BBA) vytvoril v Číne prvýkrát uzavretú slučku na opätovné použitie surovín niklu, lítia a kobaltu z vysokonapäťových batérií, ktoré už nie sú vhodné na použitie v elektrických vozidlách. Batérie pochádzajú z plne a čiastočne elektrických vývojových vozidiel, testovacích systémov a odpadov z výroby a v budúcnosti aj z vozidiel po uplynutí doby životnosti. Týmto spôsobom kladie spoločnosť základy priekopníckeho materiálového cyklu, ktorý sa s rastúcou e-mobilitou stáva čoraz dôležitejším. Aby sa to podarilo zrealizovať, BBA spolupracuje s miestnym recyklátorom, ktorý demontuje vyradené batérie a využíva inovatívnu technológiu na získanie vysokého percenta surovín niklu, lítia a kobaltu z batériových článkov. Takto získané suroviny sa následne využívajú pri výrobe nových batériových článkov pre spoločnosť BMW Group. Materiálový cyklus s uzavretou slučkou šetrí zdroje a zároveň znižuje emisie CO2 o 70 % v porovnaní s použitím novo vyťaženého primárneho materiálu.

Jochen Goller, riaditeľ spoločnosti BMW Group Region China: „Vzhľadom na rastúci nedostatok obmedzených zdrojov a stúpajúce ceny komodít je obzvlášť dôležité posunúť sa vpred s obehovým hospodárstvom, zvýšiť percento opätovne použiteľných materiálov a znížiť našu závislosť od surovín. Spoločnosť BMW Group v Číne v budúcnosti rozšíri svoj koncept recyklácie, čo prispeje nielen k ochrane životného prostredia, ale aj efektívne podporí prechod Číny na hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2.“

Čína je pre elektrické vozidlá najväčším svetovým trhom. S rýchlym rozvojom tohto trhu od roku 2015 zaznamenal rýchly rast aj priemysel recyklácie automobilových batérií. Čínske centrum pre automobilovú technológiu a výskum očakáva, že celkový objem vyradených batérií v Číne dosiahne do roku 2025 objem približne 780 000 ton. Zároveň od minulého roka prudko vzrástli ceny domácich surovín pre vysokonapäťové batérie.

Napriek náročnému prostrediu sa spoločnosti BMW Group v prvom štvrťroku tohto roka podarilo v Číne strojnásobiť predaj plne elektrických vozidiel. Popri modeloch BMW iX a BMW i4 k tomuto nárastu prispel aj model BMW iX3. Od apríla posilnila portfólio plne elektrická verzia BMW radu 3 ponúkaná exkluzívne v Číne a v druhej polovici tohto roka bude nasledovať nový model BMW i7.

Bezproblémová sledovateľnosť batérií umožňuje opätovné použitie a recykláciu

Súčasné čínske predpisy vyžadujú zriadenie systému sledovania vysokonapäťových batérií, aby sa zabezpečilo, že batérie bude možné po ich vyradení sledovať a recyklovať. Spoločnosť BMW Group na to vyvinula systém s kódovaním, ktoré umožňuje bezproblémovú sledovateľnosť batérií počas celého ich životného cyklu. Kódovanie zabezpečuje, že batérie z celého hodnotového reťazca, od počiatočných testovacích vozidiel až po vozidlá, ktoré sú už na trhu, môžu byť profesionálne recyklované.

Po vrátení sa batérie vyhodnotia z hľadiska potenciálneho ďalšieho používania. Spoločnosť BMW Group začala už v roku 2020 používať vybité batérie s vysokou zvyškovou kapacitou vo vysokozdvižných vozíkoch v závodoch BBA v Číne. Plánuje sa, že tieto aplikácie druhej životnosti pre batérie budú v budúcnosti rozšírené tak, aby zahŕňali aj paletové zdvíhacie vozíky a stacionárne zásobníky energie s možnosťou nabíjania.

Ak batérie na konci životnosti nespĺňajú kritériá pre druhé použitie, nastáva ich recyklácia. Suroviny ako nikel, lítium a kobalt získané týmto spôsobom smerujú do výroby nových batériových článkov pre spoločnosť BMW Group. Batéria s kapacitou 100 kWh obsahuje v priemere takmer 90 kg niklu, lítia a kobaltu, pričom väčšinu tohto množstva tvorí nikel.

Batérie, ktoré nie sú správne zlikvidované, majú negatívny vplyv na životné prostredie a plytvajú cennými surovinami, ktoré by sa dali ďalej využiť. Z tohto dôvodu sa spoločnosť BMW Group riadi podľa štyroch princípov: Re:think, Re:duce, Re:use a Re:cycle. Na tomto princípe spolupracuje aj spolu so svojimi dodávateľmi, aby sa tak maximalizovala miera recyklácie surovín pre batérie a zodpovedne sa využili všetky zdroje.

Obehové hospodárstvo ako kľúčový prvok iniciatívy Race to Zero

Spoločnosť BMW Group sa stala prvým nemeckým výrobcom automobilov, ktorý sa pripojil ku kampani Business Ambition for 1,5 °C, ktorú spustila iniciatíva Science-Based Targets Initiative a zaviazala sa k cieľu úplnej klimatickej neutrality v celom hodnotovom reťazci najneskôr do roku 2050. Spoločnosť sa tak zapája aj do medzinárodnej iniciatívy Race to Zero.

Vyššie percento elektrických vozidiel na cestách však nie je jediným spôsobom, ako dosiahnuť klimaticky šetrnú mobilitu. Je tiež dôležité, aby sa minimalizovalo používanie primárnych materiálov a environmentálne škodlivé účinky ťažby a spracovania surovín, ktoré sú často náročné na energiu a vypúšťanie CO2.

Konkrétne, s rastúcim percentom batériových elektrických vozidiel, sa zvýši potreba mnohých surovín, vrátane kobaltu, niklu, lítia a hliníka pre vysokonapäťové batérie vozidiel. Zároveň to však ponúka aj obrovský potenciál na opätovné použitie týchto materiálov v obehovom hospodárstve. Spoločnosť BMW Group už dnes používa sekundárny nikel napríklad aj vo vysokonapäťových batériách modelu BMW iX.

Ambiciózny plán e-mobility

Spoločnosť BMW Group zrýchľuje expanziu elektromobility a už tento rok plánuje dodať aspoň 10 % plne elektrických vozidiel. Najneskôr do roku 2030 by aspoň polovicu globálneho predaja mali tvoriť plne elektrické vozidlá. Značky MINI a Rolls-Royce budú od začiatku 30. rokov 20. storočia plne elektrické.