Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dodávky dopravia tovar rýchlo na miesto určenia – ideálne s pohonom, ktorý je lokálne bezemisný.

Čím dlhšia je však cesta a čím ťažšie je vozidlo, tým viac naráža elektrický pohon na batérie na svoje limity. Práve tu sa prejavujú silné stránky palivového článku. Bosch teraz vybavil touto technológiou dve dodávky a zahájil skúšobnú prevádzku na ceste. „Palivový článok umožňuje dlhý dojazd a krátky čas tankovania, vďaka čomu sú dlhé cesty hospodárnejšie,“ hovorí Dr. Markus Heyn, člen predstavenstva spoločnosti Bosch a predseda divízie Mobility Solutions. „Vďaka dvom dodávkam s palivovými článkami rozširujeme naše znalosti o tomto systéme a ukazujeme, že palivový článok môže byť vhodným riešením pohonu aj pre ľahké úžitkové vozidlá.“ Partnerom projektu je spoločnosť Abt eLine GmbH, ktorá spoločne s firmou Bosch Engineering navrhla a vykonala prestavbu vozidiel. Na veľtrhu IAA Transportation v Hannoveri ponúka Bosch záujemcom možnosť vyskúšať si testovacie vozidlá a technológiu palivových článkov Bosch v akcii na dráhe.

Prevažne sú použité komponenty Bosch

Pri systéme palivových článkov mohli vývojári použiť takmer všetky komponenty Bosch. Používa sa takzvaný Fuel Cell Kit, ktorý sa skladá zo stacku, anódového napájacieho modulu vrátane ventilu na dávkovanie vodíka a recirkulačného dúchadla, riadiacej jednotky, elektrického vzduchového kompresora a akumulačných komponentov až po množstvo senzorov. Technický základ oboch vozidiel tvoria dodávky s čisto elektrickým pohonom, ktoré sú voľne dostupné na trhu. Batérie vrátane periférií boli nahradené palivovým článkom, piatimi zásobníkmi na celkom viac než desať kilogramov vodíka a menšou lítium-iónovou batériou. „Umiestnenie komponentov palivového článku v dostupnom montážnom priestore bolo veľkou výzvou,“ hovorí Dr. Uwe Gackstatter, predseda divízie Bosch Powertrain Solutions, ktorý je za projekt zodpovedný. Partner ABT eLine okrem iného upravil chladenie a riadiace jednotky vozidla a palubnú elektroinštaláciu. Spoločnosť Bosch navrhla systém palivových článkov, integrovala ho do vozidla spolu so systémom skladovania vodíka a vyvinula súvisiaci riadiaci systém. Po nevyhnutných technických skúškach boli vozidlá schválené na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Projekt už teraz prináša dôležité poznatky: Aj naložené vozidlá prejdú až 540 kilometrov, po šiestich minútach sú plne natankované. Pre prevádzkovateľov vozových parkov, ktorých dodávky cez deň prejdú obzvlášť dlhé vzdialenosti a večer sa vracajú do depa, tak môže byť palivový článok v budúcnosti vhodným doplnkom batériového elektrického pohonu.

Palivové články a vodík pripravený na ďalší krok

Prvé komponenty Bosch pre palivové články sú už v sériovej výrobe. Tým však práca nekončí. „Pre ďalší vývoj potrebujeme čo najviac dát z reálnej prevádzky,“ vysvetľuje Gackstatter. Vďaka cloudovému prepojeniu to teraz obe testovacie vozidlá doručujú do počítačov vývojárov v reálnom čase a dopĺňajú tak namerané hodnoty z testovacích stolíc. Vďaka týmto znalostiam bude Bosch schopný ponúknuť zákazníkom komponenty, ktoré už dopredu boli testované, a tiež komplexnú podporu pri návrhu systému.

Na prelom v technológii palivového článku sú však potrebné ďalšie kroky. „Priemysel a politika musia spolupracovať na odstránení prekážok pre vodíkové technológie,“ upozorňuje Gackstatter. Budovanie tankovacej infraštruktúry a výroba zeleného vodíka vo väčšom množstve tak zostávajú okrem iného úlohami, ktoré je možné riešiť iba spoločne.

Značky: