Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Niekto môže vnímať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci len ako prevenciu úrazov.

No nie je to tak. Ide o komplexnú ochranu zdravia. BOZP sleduje zdravotný stav zamestnancov a zameriava sa na vplyv práce na ich psychické a fyzické zdravie. Cieľom je minimalizovať negatívny vplyv práce na pracovníkov.

Uprednostňovanie BOZP má mnoho výhod:

  • Menšie riziko nehôd a úrazov
  • Zlepšenie efektívnosti a produktivity vďaka nižšiemu počtu chýbajúcich zamestnancov
  • Lepšie vzťahy medzi zamestnancami a zlepšená morálka (bezpečné prostredie je menej stresujúce)
  • Zníženie nákladov spojených s nehodami a úrazmi (kompenzácia, náhrada pracovníka)
Zdroj: elements.envato.com

Je nad slnko jasné, že na každom pracovisku sa vyskytuje niekoľko zdravotných rizík. Dôležitým aspektom BOZP je identifikácia nebezpečenstva a sprostredkovanie školení, ochranných prvkov a iných potrebných prostriedkov na ochranu zdravia pri práci. Existuje niekoľko pracovných rizík, ktorým môžu byť vaši zamestnanci vystavení:

  • Fyzické nebezpečenstvá sú faktory prostredia, ktoré vedú k úrazom. Patria sem nechránené elektrické drôty, mokré podlahy, padajúce predmety a iné podmienky, ktoré vedú k pošmyknutiu, pádu alebo iným zraneniam.
  • Biologické riziká môžu spôsobiť choroby, infekcie alebo iné nebezpečné zdravotné stavy (plesne, telesné tekutiny, baktérie a vírusy).
  • Chemické riziko môže zahŕňať vdýchnutie plynov alebo výparov, kontakt s nebezpečnými tekutinami alebo pevnými látkami.
  • Ergonomické riziko ohrozuje svalstvo, šľachy a iné spojivové tkanivá. Dôvodom môže byť zlé držanie tela alebo zdvíhanie ťažkých predmetov.
  • Psychologické riziká vedú k depresii, problémom so sústredením a nedbalosti. Zdrojom je stres, únava, obťažovanie a násilie.
Zdroj: elements.envato.com

Ako môžete vidieť, existuje veľa faktorov, ktoré majú vplyv na vašich zamestnancov. Zdravie nie je lotéria Tipos. Je vo vašom záujme, aby ste udržali svojich zamestnancov zdravých. Pomocnú ruku vám podá PZS (Pracovná zdravotná služba).

Značky: