Pri voľbe šéfa regulačného úradu nesmú byť pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude kandidát funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon. Zatiaľ bola voľba šéfa regulačného úradu odložená.

Lokálni poskytovatelia telekomunikačných služieb na Slovensku požiadali v otvorenom liste vládu SR, aby neschválila návrh na predsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý chce na parlamentné hlasovanie predložiť ministerstvo dopravy.

Michal Rybárik, UniMobile

Michal Rybárik, UniMobile

Sme veľmi znepokojení informáciami o spôsobe výberového konania a jeho priebehu, voči ktorému namietal aj Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a viaceré stavovské organizácie. Máme oprávnené obavy, že by úrad aj pod novým vedením mohol pokračovať v dlhodobom presadzovaní záujmov úzkej skupiny podnikov pred záujmami celého trhu a koncových užívateľov, čo priamo odporuje podstate nestranného a apolitického národného regulátora,“ uviedol Michal Rybárik, predseda Asociácie lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) a riaditeľ firmy Uniphone.

Ako sme sa dozvedeli na tlačovej konferencii, pre doterajšie tendenčné konanie úradu je slovenský trh mobilných služieb chránený pred novou konkurenciou. Slovensko má podľa analýz, ktoré každoročne vypracúva Európska komisia, dlhodobo jedny z najvyšších cien mobilných služieb v Európskej únii. Telekomunikačný úrad napríklad doteraz nevytvoril predpoklady na otvorenie tohto trhu širšej konkurencii a pre vznik plnohodnotných virtuálnych operátorov, ktorí v krajinách Európskej únie fungujú dlhodobo.

Marek Petruška, ALPI

Marek Petruška, ALPI hovoril hlavne o sieti 5G

Regionálne telekomunikačné podniky v otvorenom liste požiadali vládu SR, aby venovala výberu kandidáta mimoriadnu pozornosť aj vzhľadom k plánovanej opakovanej aukcii pre 5G siete a dbala na to, aby nevznikali pochybnosti o transparentnosti výberového konania, ani o tom, či bude nový predseda úradu funkciu vykonávať odborne, eticky a nezávisle, ako to káže zákon. S predajom licencií pre 5G sa pritom pravdepodobne čaká na zvolenie nového šéfa regulačného úradu. V hre je pritom aj vytvorenie jednotného štátneho operátora pre 5G, ktorý by ďalej predával možnosť poskytovať 5G pripojenie pre súčasných operátorov.

Na tlačovej konferencii bola aj zástupca RadioLAN, Filip Križko

Na tlačovej konferencii bola aj zástupca RadioLAN, Filip Križko

V momentálne pozastavenej aukcii plánuje úrad prideliť frekvencie pre mobilné 5G siete na dobu 20 rokov. Toto aj ďalšie očakávané prideľovanie ovplyvnia trh na veľmi dlhú dobu, a preto je nevyhnutné, aby regulačný úrad postupoval nezávisle, transparentne, predvídateľne a chránil efektívnu hospodársku súťaž. Preto za najlepší krok považujeme voľbu kandidátov zopakovať a rozšíriť o komisiu, ktorá výber vykoná transparentne, verejne, vrátane prihliadnutia na riziká možných konfliktov záujmov,“ dodal M. Rybárik.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.