Aj v testovaní IT zručností slovenských študentov sa ukazujú jednoznačné regionálne rozdiely. Výraznejšie sú v prípade základných škôl, kde je rozdiel medzi najhorším krajom a hlavným mestom až 12 percentuálnych bodov. Kým na stredných a vysokých školách bola priemerná úspešnosť študentov a študentiek identická, medzi žiakmi základných škôl dievčatá viedli v úspešnosti o štyri percentuálne body.. Ukázali to výsledky IT Fitness Test-u 2018, medzi ktorého hlavných partnerov patril SK-NIC, a. s.

Štyria z desiatich slovenských študentov považujú email od neznámeho odosielateľa zaslaný z bezplatného emailového konta za najdôveryhodnejšiu z ponúknutých testovaných odpovedí. Na vyváženie treba dodať, že len o málo menej testovaných správne odpovedalo, že emailová korešpondencia nie je chránená poštovým tajomstvom a možno ju prirovnať k textu na pohľadnici, ktorý je ľahko dostupný a čitateľný.

Aj to ukázali výsledky projektu IT Fitness test 2018, medzi ktorého hlavných partnerov tento rok patrila spoločnosť SK-NIC, a. s., správca domény najvyššej úrovne .sk. V tohtoročnom teste bola v spolupráci s SK-NIC, a. s. zaradená aj séria otázok venujúca sa tak bezpečnosti na internete, ako aj téme internetových adries a domén.

Až 41% testovaných vedelo správne odpovedať na otázku, kto celosvetovo spravuje prideľovanie IP adries a internetových domén najvyššej úrovne (ICANN). Na druhej strane, na bonusovú otázku pre najlepších respondentov o bitcoine správne odpovedalo len 35% testovaných. Až 63% spomedzi testovaných slovenských žiakov a študentov však má jasno v tom, čo znamená pojem ‘etický hacker’.

Testu sa tento rok zúčastnilo spolu takmer 31 tisíc študentov. Spomedzi šiestich testovaných oblastí dosiahli slovenskí žiaci (63%) aj študenti (58%) najlepšie výsledky z otázok týkajúcich sa využívania internetu. To je zároveň v kontraste s tým, že v oboch kategóriách boli najhoršie výsledky z otázok týkajúcich sa bezpečnosti a počítačových systémov (38% žiaci, 21% študenti SŠ a VŠ).

Na Slovensku je na základe poverenia americkej organizácie ICANN správou domény najvyššej úrovne .sk už 25 rokov poverená spoločnosť SK-NIC, a. s. a jej riaditeľ Peter Bíro hovorí: „Digitálne zručnosti sú jedným z najdôležitejších predpokladov rozvoja slovenskej digitálnej ekonomiky a našich slovenských kapacít. Tá úzko súvisí s naším poslaním správcu domény najvyššej úrovne .sk, keďže tá je pevným pilierom elektronického prostredia slovenskej ekonomiky. Zabezpečovať kvalitné a správne znalosti o IT svete, t.j. tzv. IT zručnosti, je okrem zabezpečovania stabilného internetu jeden z našich hlavných cieľov, ktorý sa samozrejme prenáša aj do rastu slovenskej ekonomiky.“

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., ho doplnil: „Sme radi, že máme možnosť byť partnerom IT Fitness Testu 2018, ktorý pomáha mladým ľuďom zo Slovenska otestovať sa v IT zručnostiach. Od začiatku našej spolupráce s SK-NIC, a. s. zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Značky: