Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dáta a flexibilita budú určovať akým smerom sa bude uberať digitalizácia v budúcnosti.

Potvrdili to desiatky domácich a zahraničných odborníkov zo sveta informatizácie a technológií, ktorí vystúpili na Medzinárodnom kongrese ITAPA 2016. Tento rok mal podtitul Make IT Easy, alebo ako nám môžu technológie zjednodušiť život.

Pozrite si v akom duchu sa niesla tohtoročná ITAPA, aké najzásadnejšie momenty na nej odzneli, ako aj to prečo dáta, či flexibilita zmenia naše životy.

Dáta a medicína, bezpečnosť, verejná správa

Je potrebné čo najlepšie využiť veľké množstvo kvalitných a dostupných dát. V medicíne totiž dávajú základ moderným diagnostickým a terapeutickým možnostiam, vďaka ktorým dostáva pacient liečbu „šitú priamo na telo“. Na 15. ročníku kongresu ITAPA o tom hovoril uznávaný vedec Pieter Cullis, riaditeľ Life Sciences Institute z Univerzity v Britskej Kolumbii v Kanade či expert na elektronické zdravotníctvo Juraj Bárdy.

Tým však využitie dát nekončí. Dôležitú úlohu zohrávajú aj v oblasti bezpečnosti, kde pomáhajú identifikovať a eliminovať hrozby kyberútokov najrôznejšieho druhu. Na ITAPA sa práve tejto téme venoval napríklad Tomáš Hlavsa (Business Development Manager ATOS IT Solutions and Services), Ondřej Šťáhlavský (renomovaný odborník v oblasti bezpečnosti IT) alebo Peter Fifka (Microsoft Digital Crimes Unit Senior Program Manager).

Dáta sú kľúčové na všetkých úrovniach verejnej správy – od najmenšej obce na Slovensku až po Európsku komisiu. Dáta sú potrebné nielen pre plánovanie rozvoja (hospodárstvo, školy, podnikanie, zdravotná starostlivosť, sociálne služby, investície alebo poľnohospodárstvo), ale omnoho viac aj pre kvalitnú realizáciu plánov v praxi, a taktiež pre spätné vyhodnotenie a korekciu dopadov, ktoré majú konkrétne rozhodnutia. Vo svojich prednáškach to potvrdili generálny riaditeľ Joint Research Center, internej vedeckej služby Európskej komisie Vladimír Šucha, riaditeľ oddelenia marketingu a public relations vo Fujitsu Filip Snášel, ktorý sa venuje technologickým novinkám a IT konzultant Filip Bednárik. „Spôsob, akým plánujeme a analyzujeme, sa zásadne zmenil. Ten doterajší je už minulosťou,“ vyhlásil Vladimír Šucha.

Kvalita dát rozhoduje

Aby sme dáta vedeli správne využívať, musia byť 100 % kvalitné, úplné a garantované. „Nie je totiž možné realizovať rozhodnutia, ktoré majú veľký dopad, na dátach neúplných, neaktuálnych, či chybných. Z tohto pohľadu pre Slovensko musí byť jednoznačnou prioritou sústrediť maximum svojich kapacít na dobudovanie a „upratanie“ všetkých registrov a databáz, ktoré verejná správa má a spravuje,“ doplnila Martina Slabejová, riaditeľka Sekcie riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Faktom je, že kvalitné dáta budú pre Slovensko nevyhnutné, ak sa chce plne podieľať na európskom priestore, ponúkať pre svojich občanov plnú mobilitu v krajinách Únie a naopak ostatným občanom Únie ponúkať na Slovensku taký štandard služieb, na aký sú zvyknutí. Okrem toho, zlé rozhodovanie vplyvom chýbajúcich alebo nekvalitných dát zas môže priamo ovplyvniť konkurencieschopnosť Slovenska – jeho schopnosť byť atraktívnou lokalitou pre investície či kvalitné školy.

Flexibilita = držanie kroku s vývojom

Raketovo rýchly technologický vývoj dnes znamená, že ani najlepší úrad, či celý štát nie je schopný dlhodobo držať krok a neustále nasadzovať tie najmodernejšie technológie. Zmeny sa totiž odohrávajú na oboch stranách. Ako na strane občanov – používateľov, tak aj na strane úradov a administratívy. Ľudia totiž očakávajú, že to, na čo si rýchlo zvykajú pri komerčných službách, budú môcť využívať aj pri komunikácii so štátom. Áno, reč je o mobiloch, tabletoch, smartfónoch.

Zároveň sú a ešte viac budú prebiehať neustále zmeny aj v rámci úradov a administratív – zásadne sa menia celé procesy, úrady vznikajú a zanikajú, menia sa vplyvom vonkajších podmienok a požiadaviek trhu i ekonomiky. Preto všade tam, kde je to možné, sú robustné systémy nahrádzané jednoduchými aplikáciami. Tie sú schopné ihneď sa prispôsobiť – flexibilne sa zmeniť podľa potreby, prípadne môžu byť ukončené bez väčších následkov, ak sa stanú nepotrebnými. Dôraz sa samozrejme kladie na takzvanú „užívateľskú prístupnosť“. Celkovo teda ide o množstvo faktorov, ktoré uľahčujú čo najrýchlejšie nasadenie služby do praxe, a tým aj efektívne využitie vynaloženej investície.