Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti UNIQA poisťovne v týchto hodinách stále nahlasujú škody po búrkach, prívalových dažďoch a silnom krupobití, ktoré sa v posledných dňoch prehnali Slovenskom. Od soboty 15.8. 2015 eviduje poisťovňa najviac hlásení z regiónov západného Slovenska. Ide najmä o technické  škody na budovách, domoch, domácnostiach či motorových vozidlách, ktoré poisťovňa odhaduje na približne 30 000 EUR. V rámci unikátnej služby MeteoUNIQA, ktorá varuje pred nepriaznivým počasím, poslala UNIQA poisťovňa od soboty svojim klientom 16 295 varovaní prostredníctvo e-mailu a sms správ.

Silné prívalové dažde a búrky z posledných dní so sebou priniesli víchrice a krupobitia, ktoré poškodili klientom UNIQA poisťovne najmä strechy, presklené časti domov, solárne zariadenia či strechy áut. Nahlásené udalosti sa tiež týkali zaplavenia pivníc či garáží a poškodenia elektroniky následkom nepriameho úderu blesku. Bleskozvod je síce už v dnešnej dome samozrejmosťou, iba vonkajšia ochrana však domácnosť pred úderom blesku neochráni. Róbert Koch z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne preto pripomína:

  • Ak odchádzate z domu na dlhší čas, odpojte televíziu, počítač aj všetky elektrické prístroje z elektrickej siete aj anténnych prívodov.
  • Môžete tiež využiť tzv. prepäťovú ochranu, ktorá znižuje veľkosť prepätia na hodnoty, ktoré už elektrospotrebičom neuškodia. V domácnostiach sa najčastejšie využíva jedno, resp. viaczásuvková ochrana prepätia.
  • Ak by sme však chceli riešiť vnútornú ochranu pred bleskom komplexne, museli by sa ochrániť všetky cesty, ktorými sa prepätie môže do domácnosti dostať , t.z. od rozvádzača až po zásuvky a anténne prívody do elektrospotrebičov.
  • Aj preto odporúčame v rámci poistenia domácnosti pripoistiť si aj nepriamy úder blesku, pretože v základnom poistení sú kryté iba škody spôsobené priamym úderom blesku

Poisťovňa UNIQA odporúča, aby klienti hlásili všetky poistné udalosti po búrkach okamžite buď telefonicky čísle 0850 111 400 v pondelok – štvrtok 8:00 – 17:00, v piatok 8:00 – 16:00, online formulárom (okrem životných a úrazových poistení), E-mailom: cmd@uniqa.sk (okrem životných a úrazových poistení), poštou na adresu: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava alebo osobne na našich kontaktných miestach. Tlačivá a postup pre nahlásenie škody nájdu klienti na našej webstránke www.uniqa.sk v kategórii Služby – hlásenie poistných udalostí.

Značky: