Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V IT sektore je potreba kontinuálneho rozvoja citeľná viac než v iných oblastiach. Netýka sa len technických riešení, ale aj individuálneho posunu ľudí, ktorí ich tvoria. Aké zručnosti budú potrebné v budúcnosti? Opýtali sme sa Martiny Schusterovej, ambasádorky za oblasť vzdelávania a rozvoja v najväčšej IT firme na východe Slovenska.

V Košiciach Martina zodpovedá za osobnostný rast nielen približne 4 000 zamestnancov ale aj študentov duálneho vzdelávania – pomaturitného vyššieho odborného štúdia.

Prečo je vzdelávanie v IT sektore dôležité?

Celoživotné vzdelávanie je dôležité nielen v IT sektore. Nebudeme sa bez neho posúvať vpred – či už ako jednotlivci, alebo celá spoločnosť. Preto považujem vzdelávanie za jednu z najdôležitejších investícií nielen z hľadiska firmy, ale aj z individuálneho hľadiska každého jednotlivca, ktorý vzdelávaniu potrebuje venovať svoj čas. Rozvojom sa zvyšuje pridaná hodnota našej práce. Človek sa vzdeláva a rozvíja od narodenia a je nám to prirodzené, preto by to nemalo končiť ukončením štúdia.

Ako k tejto oblasti pristupuje spoločnosť, ktorej ste súčasťou?

Pre nás v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia sú vzdelávanie a rozvoj kľúčové. Neustále prinášame nové možnosti a platformy. Okrem všeobecne dostupných školení poskytujeme aj riešenia šité na mieru. Investujeme do ľudí a ich rozvoja, aby sme strategicky formovali a posúvali organizáciu a podporovali jej transformáciu k produktovo orientovanej.

Ako funguje vzdelávanie vo firme so 4 000 zamestnancami?

Je to kolos, o ktorý je potrebné starať sa a zveľaďovať ho. Ročne sprocesujeme medzi 6 až 10 tisíc tréningových požiadaviek z rôznych kategórií. Naším cieľom je udržiavať katalóg školení stále aktualizovaný, aby sme poskytovali najnovšie školenia a certifikáty pre zamestnancov. Okrem externých školení či certifikácií máme výborne rozpracovaný a implementovaný systém interného vzdelávania. Vytvorili sme program You Can GURU, na ktorý sme hrdí. Jeho cieľom je budovať komunitu interných trénerov a pomáhať im v ich lektorských zručnostiach či oceniť ich rolu, ktorou prispievajú k rozvoju spoločnosti.  Vo firme máme vyše 200 interných trénerov, ktorí školia našich zamestnancov, čím dodávajú pridanú hodnotu. Program sme prezentovali aj v rámci koncernu, kde sme aj získali ocenenie HR Award. Taktiež v rámci Slovenska sme s programom získali Learning and Development Award v roku 2019.

Vďaka tomu, že máme interných lektorov, môžeme školenia aplikovať priamo na naše firemné prostredie. Doposiaľ sme získali z týchto školení spokojnosť priemerne nad 95 %, čo je pre nás najväčšia pridaná hodnota.

Presun do online priestoru priniesol množstvo webinárov aj dlhšiu prácu za počítačom. Cítite zmeny v záujme o vzdelávania?

Rozvoj pokračuje ďalej, no inou formou. Online školenia sa stali našou súčasťou a keďže sú späté opäť s počítačom, dodržiavať správne sedenie a prestávky 5 – 10  minút po 2 hodinách je kľúčové a v tomto by sme mali byť všetci disciplinovaní.

Stane sa podľa vás online vzdelávanie vzdelávaním budúcnosti?  

Online vzdelávanie či elearning bol trendom aj pred koronou, no možno sme sa tomu viac bránili. Súčasná situácia tento trend akcelerovala a týmto smerom chceme vo firme aj pokračovať. Napríklad od študentov duálneho vzdelávania máme pozitívne ohlasy na túto formu štúdia aj praxe. Plánujeme podporovať rozvoj zamestnancov naďalej v digitálnej podobe možnosťami, ktoré máme, či novými formátmi.

Aké vedomosti a zručnosti budú podľa vás potrebné v horizonte najbližších rokov?  

V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia máme rozbehnutý „Future skills” projekt, ktorý sa zameriava na definovanie zručností a vedomostí potrebných pre najbližšie obdobie, aby sme vedeli poskytnúť rozvoj cielene a podporovali produktovo orientovanú organizáciu. Ide najmä o oblasť architektúry, navrhovanie IT riešení, inžiniering, dátovú analytiku či poskytovanie cloudových riešení. Okrem tvrdých IT zručností je to agilita či strategické a analytické myslenie, podnikavosť, orientácia na biznis a zákazníka. Paralelne nám beží cielený koučingový rozvojový program pre lídrov či aktivity k podpore digitálneho vzdelávania.

Digitálne zručnosti sú často skloňovanou témou – čo si má pod nimi predstaviť?

Digitálne zručnosti sú dnes kľúčom k úspechu. Ľudovo povedané, ide o schopnosť človeka pracovať s počítačom, vedieť sa pohybovať na internete, sociálnych sieťach, poznať online bezpečnosť či online marketing, vedieť používať internet banking či vybaviť úradné záležitosti cez internet.

Potom sú dôležitou oblasťou aj mäkké zručnosti, teda soft skills – sú podľa Vás dôležité?

Mäkké zručnosti idú ruke v ruke s tvrdými či jazykovými. Mala by to byť komplexná výbava každého jednotlivca. Keďže sa  nám život a práca postupne digitalizuje v súčasnej situácii rýchlejšie, potreba vedieť komunikovať správne a správne veci je kľúčová. Písomná komunikácia je najťažšia, pretože vedieť napísať mail či správu, ak odpadá videnie a počutie sa navzájom, si vyžaduje istú dávku zručností v rámci písomnej komunikácie. Práve v tejto forme by sme si mali dať na obsahu čo najviac záležať.

V Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vediete duálne vzdelávanie, čo je jeho náplňou? 

Duálne vzdelávanie je súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia od roku 2013. Ide o trojročné vyššie odborné pomaturitné štúdium, ktoré poskytujeme s partnerom SPŠ elektrotechnickou v Košiciach. Každý rok prijímame 30 študentov do 1. ročníka, ktorí sa počas 3 rokov vzdelávajú na teoretickej rovine, ale aj tej praktickej. Počas 3 rokov je miera praxe a teórie v pomere 70:30, vďaka čomu si môžu študenti duálu overiť v praxi to, čo sa naučili teoreticky, čo je veľmi dôležitý aspekt. Študentov vzdelávajú pedagógovia zo školy, ale aj firemní lektori. Prax absolvujú priamo vo firme, vďaka čomu sa integrujú do komunity kolegov, spoznávajú firemnú kultúru a po ukončení štúdia prechádzajú úplne plynule do svojho zamestnania ako plnohodnotný člen tímu.

Spolupracujete s mladými ľuďmi, ktorí sa formujú. Je to náročné?

Práca s mladými je vždy výzva. Poväčšine ide o tzv. Generáciu Z. Sú to mladí ľudia, ktorí  inak premýšľajú, majú iné priority a vízie. Snažíme sa však pochopiť ich pohľad. Počas štúdia s nimi pracujeme na ich kariérnom smerovaní a raste, pomáhame im nájsť oblasť, ktorá ich baví a snažíme sa prepájať oba svety a vyberať to najlepšie. Ja mladým hovorím, že je potrebné byť odvážny, nebáť sa skúšať nové veci a pritom nestrácať pokoru. Pretože pre kariéru v IT je potrebné na sebe neustále pracovať a najmä chcieť na sebe pracovať aj sám bez príkazu napríklad nadriadeného.

Máte nejaký motivačný tip, ktorým povzbudzujete kolegov k vzdelávaniu?  

Potreba musí vychádzať z vnútra každého človeka. Verím, že vo väčšine prípadov záujem neskončí ukončením štúdia a keďže pracujem v IT firme dúfam, že naši zamestnanci sú toho príkladom, keďže práve IT sektor sa rozvíja najrýchlejšie a potreba neustáleho rozvoja je veľká. Môj tip je určite si vytvoriť priestor a čas, byť dôsledný a ak si vyčleníme v kalendári priestor na sebarozvoj, tak ho aj dodržať. Verím, že čas, ktorý do seba investujeme, sa nám vždy vráti späť.

Značky: