Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zavŕšením celoročných aktivít Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) v regiónoch, ktoré sa viažu k oslave jej 10. rokov, je interaktívna tlačová konferencia s názvom #InšpirujSa. Za účasti neziskových organizácií, občianskych združení i škôl Nadácia bilancovala, diskutovala, ale i vzdelávala a ponúkla inšpiráciu.

 „Ako jedna z najvýznamnejších spoločností na Slovensku si uvedomujeme, že je dôležité pomáhať rôznym znevýhodneným skupinám ľudí. Preto sme pred 10-timi rokmi založili Nadáciu Volkswagen Slovakia. Tá od svojho vzniku pôsobí prospešne a veľmi aktívne, čoho dôkazom je viac ako 1 550 podporených projektov. Neuveriteľnou sumou 5,8 milióna eur sme podporili občianske iniciatívy a pomohli sociálne znevýhodneným na Slovensku. Obzvlášť dôležitá je pre nás pomoc deťom a rodinám v núdzi,“ povedal Ralf Sacht, predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia a člen správnej rady Nadácie VW SK.

Celoročné oslavy sa niesli v duchu rozvoja organizácií a združení z jednotlivých regiónov Slovenska prostredníctvom projektu #PomáhameĎalej, v rámci ktorého okrem poskytnutých finančných prostriedkov získali aj značný mediálny priestor na šírenie svojich myšlienok. Projekt #PomáhameĎalej prebehol v štyroch fázach.

Prvá fáza #NominujOrganizáciu priniesla video-nominácie bežných ľudí i známych osobností, ktoré boli ochotné prepožičať svoje meno dobrej myšlienke. Nomináciou pomohli zviditeľniť skvelé projekty i ľudí stojacich za nimi.

ODKAZ NA VIDEO-NOMINÁCIE

Druhá fáza #Komunity prebehla na podujatí Dobrý trh v Bratislave. Tisíce hlasujúcich priamo na udalosti vybralo 12 organizácií, ktoré boli podporené čiastkou spolu až 60 000 eur.

ODKAZ NA VIDEO Z DOBRÉHO TRHU

Tretia fáza komplexného celoročného projektu niesla názov #Regióny. Podporila 30 organizácií z troch regiónov – stred, sever a východ Slovenska. Tri víťazné organizácie získali od Nadácie VW SK zapožičanie automobilu Volkswagen up! na jeden rok aj s financovaním pohonných látok. Ďalšie tri organizácie boli podporené finančnou čiastkou spolu vo výške 6 000 eur.

ODKAZ NA VIDEO Z REGIÓNOV

Poslednú fázu zavŕšila tlačová konferencia spojená s workshopom pre zapojené organizácie i verejnosť – #InšpirujSa. Primárnym cieľom oslavy jubilea bol rozvoj neziskových organizácií, občianskych združení i škôl a zhodnotenie 10 rokov pomoci Nadácie VW SK. Prostredníctvom šiestich inšpiratívnych tém podali pomocnú ruku a podelili sa o svoje skúsenosti odborníci a podporené organizácie z projektu #PomáhameĎalej.

Načo sme za 10 rokov najviac hrdí?

Vzdelávanie je pre Nadáciu VW SK dôležitou súčasťou jej dlhoročnej činnosti.  Svedčí o tom prestížne ocenenie projektu Vedomostné ostrovy – konkrétne časti Virtuálny kariérny poradca, ktorý získal Národnú cenu kariérového poradenstva 2018. Tento projekt úspešne funguje na 100 základných školách z celého Slovenska už druhý školský rok.

„Vedomostné ostrovy sú jedinečným projektom určeným na podporu interaktívneho moderného vzdelávania na základných školách na Slovensku. Virtuálne kariérne poradenstvo je jeho dôležitou súčasťou, pomáha žiakom vybrať si strednú školu a budúce povolanie. Považujeme za veľký úspech, že odborná porota vybrala náš projekt medzi päť najlepších na Slovensku a udelila mu prestížnu Národnú cenu kariérového poradenstva. Zároveň spomedzi piatich ocenených najviac oslovil zúčastnenú odbornú verejnosť a získal aj  cenu publika,“  hovorí Katarína Mariňáková z Nadácie VW SK.

ODKAZ NA NÁRODNÚ CENU KARIÉROVÉHO PORADENSTVA

Nadácia VW SK sa téme dopravnej výchovy a zlepšenia podmienok vzdelávania v tejto oblasti venuje už od svojho vzniku, o čom svedčí aj investovaná suma vo výške 637 000 eur. V záujme zvyšovania bezpečnosti detí na cestách sa rozhodla tento rok zrealizovať výstavbu najväčšieho detského dopravného ihriska  v regióne (4 200 m²). Dotvára ho 74 dopravných značiek, všetky typy križovatiek, kruhový objazd, ako aj cestná a železničná svetelná signalizácia, ktoré umožňujú užívateľom zažiť reálne dopravné situácie. Práve imitácia prechodu cez železničné priecestie so svetelnou signalizáciou je lokálnou jedinečnosťou a na podobných dopravných ihriskách sa nevyskytuje. K dispozícii je nielen obyvateľom Stupavy, ale i deťom z materských a základných škôl z okolia.

ODKAZ NA VEREJNÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

Prehľad podporených oblastí Nadáciou VW SK za 10 rokov jej existencie:

  • VZDELÁVANIE V NEMČINE 1 504 000 €
  • PODPORA TECHNIKY 1 322 000 €
  • DETI – NAŠA BUDÚCNOSŤ 820 000 €
  • PROJEKTY ZAMESTNANCOV 738 000 €
  • DOPRAVNÁ VÝCHOVA 637 000 €
  • EKOLÓGIA 132 000 €
  • VEDOMOSTNÉ OSTROVY 100 kioskov na školách