3D tlač v medicíne, jednotný európsky digitálny trh, úspešné elektronické služby na Slovensku a vo svete, aj o tom sa hovorilo počas prvého dňa medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave.

Aktuálne informácie o iniciatíve Európskej komisie v oblasti jednotného digitálneho trhu priniesol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.

ITAPA_ChrenekAko uviedol, napriek spoločným hraniciam je dnes online Európa stále ešte rozdelená na 28 samostatných trhov, ktoré majú veľké rozdiely v pravidlách pre digitálne služby. Podľa štatistík EK len 4% online služieb v rámci EÚ je poskytovaných cezhranične, zatiaľ čo až 54% online služieb v EÚ je poskytovaných z USA. Preto do roku 2016 chce EK predstaviť 16 konkrétnych opatrení, ktorých cieľom by malo byť zásadné zlepšenie situácie a skutočne voľný pohyb tovaru a služieb v online priestore EÚ. Tieto opatrenia by mali pokrývať také agendy, ako riešenie autorských práv, zjednotenie spotrebiteľských práv, systému daní pre online služby ako aj ceny za doručovanie v rámci EÚ.

ITAPAWeber_nowatNa prednášku Dušana Chreneka nadviazal Peter Weber, člen prezídia IT Asociácie Slovenska. Zdôraznil, že kľúčom k vytváraniu jednotného trhu je najmä kvalitná interoperabilita. Tá zaisťuje komunikáciu medzi zariadeniami, sieťami a úložiskami dát, ako aj cezhraničnú komunikáciu medzi komunitami a verejnou správou. Služby eGovernmentu vyvíjané v rôznych členských štátoch musia vzájomne komunikovať. Zasadnú úlohu pri zabezpečení interoperability zohráva štandardizácia. Na digitalizáciu priemyslu a služieb (napr. IoT, kybernetická bezpečnosť, Big Data a Cloud Computing) je kľúčovou úlohou definovanie chýbajúcich štandardov. Podľa Webera preto musí byť urýchlený proces ich tvorby.

ITAPAPosch_nowatVytváranie jednotného digitálneho trhu sprevádza vznik a riešenie mnohých otázok súvisiacich s bezpečnosťou. Tejto téme sa venoval Reinhard Posch, Chief Information Officer rakúskej vlády. Využívanie mobilov a tabletov, masívne používanie aplikácií z Apple Store či Google Play, využívanie cloudov na všetkých úrovniach dnes vytvára bezprecedentnú prítomnosť miliónov užívateľov vo virtuálnom priestore. Pri poskytovaní online služieb je kľúčom jednoznačná identita používateľa, a to práve v rámci celej EÚ. Teda aby mohol byť občan Slovenska jednoznačne identifikovaný aj pre služby v Rakúsku, Maďarsku či Belgicku.

Počas prvého dňa kongresu boli predstavené viaceré úspešne implementované slovenské projekty – ako napríklad:

  • Adrián Jenčo predstavil Projekt Centrálny informačný systém matričných úradov Ministerstva vnútra SR (CISMA), ktorý zdigitalizoval papierové dokumenty na 970 matričných úradoch a vytvoril 16 elektronických služieb z dovtedajších papierových matričných agiend
  • MinisterstvoPraceJozef Snopko prezentoval 39 elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré sprístupnili všetky doterajšie kľúčové agendy v oblasti sociálnych dávok a sociálnej pomoci úplne online.
  • ITAPA_KulturaJaroslav Mendel z Ministerstva kultúry SR zhrnul výsledky projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktoré sa realizovali naprieč celým spektrom inštitúcií v oblasti kultúry a vďaka ktorým je dnes k dispozícii viac ako 4 milióny zdigitalizovaných objektov (obrazy, dokumenty, zvukové a videozáznamy, archeologické predmety, 3D objekty a pod.)
  • Daniel Čech z Finančného riaditeľstva SR predstavil projekt virtuálna registračná pokladnica, ktorý od apríla 2015 dodnes využilo viac ako 19 000 podnikateľov, predstavil

Veľký záujem účastníkov kongresu vzbudili prednášky odborníkov o najnovších technológiách, ako napríklad:

  • o využívaní 3D tlače pre individualizovanú medicínu, o ktorej hovoril Andrej Thurzo zo Spoločnosti pre regeneratívnu medicínu.
  • ITAPA_3Do možnosti využitia najmodernejších biometrických systémov na rozpoznávanie tvárí, ktoré napríklad bankám umožnia vytvoriť plne „virtuálnu pobočku“. Túto novinku prezentovali Marek Zeman z Tatrabanky a Branislav Panák z firmy ATOS.
  • Nahlasovanie-8o využívaní Apple Watch a iných smart zariadení na zlepšovanie kvality života, v mestách. Projekt City Monitor predstavil Martin Hrnko z QBSW.

Značky: