Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Investícia do 14 robotov MiR zaistila Tier 1 subdodávateľovi do automotive stabilitu, spoľahlivosť výroby a návratnosť investície za menej než 2 roky

Spoločnosť FORVIA, globálny subdodávateľ v odvetví automotive, zvýšila produktivitu logistiky, posilnila stabilitu výrobných procesov a znížila bezpečnostné riziká pomocou flotily robotov od Mobile Industrial Robots (MiR). Investícia do 14 robotov v podniku Faurecia Clean Mobility v Písku (Česká republika) sa vrátila za necelé dva roky.

V súčasnosti je v píseckom podniku nasadených 14 robotov MiR. Z toho 7 robotov MiR zameraných na prepravu ťažších nákladov, hlavne MiR600, operuje v oblasti hotového tovaru, kde privážajú prázdne palety k montážnym linkám a vychystávajú plné palety do expedície. Druhou oblasťou, kam boli roboty inštalované, je zásobovanie komponentov zo skladu na montážne linky – tu boli nasadené MiR250. Roboty operujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a zvládnu kompletne pokryť trojzmennú prevádzku.

Pred začiatkom projektu sa logistika v podniku spoliehala prevažne na manuálne procesy, vysokozdvižné vozíky a nakladače bez akejkoľvek automatizácie. V reálnej prevádzke bolo riziko zranenia pracovníkov alebo chorôb z povolania pomerne vysoké, a Faurecia sa preto rozhodla najťažšie a najrizikovejšie procesy automatizovať. Hlavným cieľom bolo zaviesť technológiu, ktorá zvyšuje úroveň bezpečnosti, ale aj produktivity.

„Jednou z hlavných výziev projektu bolo zavedenie flexibilného logistického prostredia, ktoré by vyhovovalo neustále sa meniacim potrebám nášho podniku,“ hovorí Martin Horáček, Supply Chain Operations Manager vo Faurecia Clean Mobility Europe. „Prostredie našej výroby je extrémne živé a dynamické, rôzne logistické zariadenia, vrátane paletizátorov, vozíkov, vysokozdvižných zariadení a podobne, sú v častej interakcii s ľuďmi obsluhujúcimi výrobné linky. Autonómne mobilné roboty od spoločnosti Mobile Industrial Robots (MiR) sa ukázali do nášho prostredia ako najvhodnejšie.“

Na organizáciu jednotlivých misií sa využíva softvér MiR Fleet na riadenie robotických flotíl, ktorý aj pomocou vlastných skriptov pomáha vo Faurecii optimalizovať logistický tok materiálu k linkám a medzi linkami. Celková komunikácia s dvermi, vrátami, páskovačkou a inými zariadeniami je plne automatická, bez potreby asistencie zo strany operátorov. Cieľom pre budúci rok je integrovať MiR Fleet aj do firemného ERP systému.

MiR roboty poskytujú zákazníkovi plnú autonómiu umožňujúcu jednoduché nastavenie nových trás bez potreby magnetických vodičov alebo iného externého navádzania, ktoré je zvyčajné pri použití tradičných intralogistických technológií. Roboty MiR vďaka inteligentným technológiám dokážu s ľuďmi bezpečne spolupracovať – vedia rozpoznať pracovníkov v dielni, zastaviť sa alebo ich v prípade potreby obísť bez toho, aby sa znížila ich výkonnosť a efektivita.

Všeobecné prínosy nasadenia mobilných robotov MiR vo Faurecii v Písku je možné rozdeliť do niekoľkých hlavných oblastí. Prvou je zvýšenie bezpečnosti elimináciou vysokozdvižných vozíkov v prevádzke. Druhou je zlepšenie produktivity vo všetkých oblastiach výrobných operácií. A v neposlednom rade je to rýchla návratnosť investície do robotov MiR, a to už za necelé 2 roky.

„Mobilné roboty nám pomáhajú efektívnejšie organizovať činnosti v dielňach, vďaka čomu sú naše výrobné procesy stabilnejšie a spoľahlivejšie, čo je v trojzmennej prevádzke obzvlášť dôležité. Na robotoch si najviac ceníme ich autonómiu, keďže sa voľne pohybujú po dielni a nepotrebujú na to žiadne špeciálne dodatočné vybavenie,“ dodal Martin Horáček.

Ďalšie podrobnosti nájdete v kompletnom videu a písomnej prípadovej štúdii na https://www.mobile-industrial-robots.com/case-studies/mir250-mir600-forvia-czech-republic/.

Značky: