Webová aplikácia Beey, ktorú vyvinula česká spoločnosť NEWTON Technologies, dokáže v priebehu niekoľkých minút prepísať video a automaticky vytvoriť titulky.

Zvládne češtinu, pracuje sa na slovenčine. Hlavnou výhodou je jednoduchosť, používateľská prívetivosť a rýchlosť výstupu. Tým sa výrazne otvára možnosť sprístupniť akýkoľvek video obsah ľuďom s rôznymi poruchami sluchu a prípadnými jazykovými bariérami. Titulkovací systém Beey v súčasnosti používajú DVTV, Seznam.cz, TV Prima, XLAB atď. Spoločnosť Newton Technologies tiež bezplatne titulkuje spravodajské programy pre televíziu Beey, televíziu pre sluchovo postihnutých.

Moderné technológie rozpoznávania hovoreného slova sú čoraz dokonalejšie. Umelá inteligencia dokáže správne prepisovať homofóny, rozlišovať koncovky viet, interpunkciu, písanie veľkých písmen, koncovky a gramatické úskalia, a to rýchlosťou, ktorej sa nevyrovná žiadny stenograf. Aplikácia Beey spoločnosti Newton Technologies využíva technológiu automatického rozpoznávania reči (ASR) vyvinutú v spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a s finančnou podporou Technologickej agentúry Českej republiky (TAČR). Vývoj bol prednostne zameraný na slovanské jazyky, v ktorých Beey vykazuje vynikajúce výsledky. Veľkým prínosom je možnosť ďalšieho spracovania prepísaného textu. Rýchle úpravy pomocou jednoduchých skratiek, titulkovanie, rôzne formy exportu a ďalšie funkcie. Prácu v redakcii si pochvaľujú napríklad súdni zapisovatelia, ktorí namiesto zdĺhavého prepisu jednoducho skontrolujú text a opravia prípadné chyby.

Titulky podľa potreby a želania

Spoločnosť ponúka titulky v dvoch formátoch a to automatické titulky, ktoré si zákazník môže bezplatne vyexportovať v rámci ceny prepisu (5,91 eur za prepis hodinovej nahrávky), alebo profesionálne titulky individuálne prispôsobené jeho potrebám. Patria sem napríklad preklady titulkov do iných jazykov so zachovaním presného načasovania, farebné odlíšenie hovoriacich, pridanie popisov nehovoriacich činností atď.

Aplikácia Beey je online nástroj na prevod hovorených slov do textu. Hlavnou výhodou je jeho jednoduchosť a používateľská prívetivosť. Samotný prepis prebieha priamo vo webovej aplikácii, takže nie je potrebné nič inštalovať. V prípade prepisu videa nie je potrebné sťahovať a nahrávať video, stačí skopírovať odkaz a za niekoľko minút máte text. Prepis sa nahrá do editora, ktorý umožňuje pohodlnú úpravu prípadných chýb a celého textu. Rýchle skratky, ukladanie konkrétnych názvov a vytvorenie individuálneho slovníka zlepšuje a urýchľuje prácu. Výsledok je možné exportovať do rôznych formátov. V prípade videí môžete v editore jednoducho vytvárať titulky a pomocou časových značiek môžete video titulkovať v rôznych iných jazykoch. Cena za prepis hodinovej nahrávky je 5,91 eur.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.