Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje, že v období od 13. do. 25. októbra 2023 sa budú realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce v pohraničnom úseku medzi Slovenskom a Českou republikou, ktoré budú mať za následok úplné vylúčenie vlakovej dopravy v úseku Kúty – Břeclav (CZ).

V dôsledku výlukových prác budú všetky vlaky na úseku Kúty – Břeclav (CZ) vedené odklonom cez pohraničný priechod Holíč nad Moravou – Hodonín (CZ).

Časy odchodov a príchodov, trasy a kalendárne obmedzenia vlakov nájdete vo výlukovom cestovnom poriadku.

Diaľková doprava Bratislava – Praha

Výluka sa dotkne medzištátnych vlakov EC Metropolitan, ktoré idú na linke Budapešť – Bratislava –Praha a vlakov v opačnom smere. Počítať treba s nasledovnými opatreniami:

 • trasy vlakov EC Metropolitan budú rozlomené v stanici Břeclav, priame spojenia na linke Praha – Břeclav – Bratislava – Budapešť a späť nebudú vedené,
 • vlaky EC Metropolitan Praha – Budapešť a späť budú v úseku Praha hl. n. – Břeclav nahradené vnútroštátnymi vlakmi Českých dráh (ČD) kategórie IC, ktoré budú vedené v rovnakých časových polohách, avšak bude chýbať prípojová väzba na vlaky EC Metropolitan do/z Bratislavy a Budapešti Toto sa netýka vlaku EC 271, ktorý ako jediný pôjde priamo z Brna (o 6:22) cez Bratislavu (príchod 7.54) do Budapešti cez Břeclav, a vlaku IC 583/EC 283 s odchodom z Prahy o 17:45,
 • vlaky EC Metropolitan z Břeclavi do Budapešti budú zo stanice Břeclav vedené v skoršej časovej polohe. To znamená, že sa nebude stíhať prestup z vyššie spomínaných IC vlakov z Prahy. Existuje možnosť nastúpiť v Prahe na vlaky Railjet linky Praha – Břeclav – Graz (okrem posledného spoja IC 583/EC 283), z ktorých môžete v Břeclavi prestúpiť na vlaky EC Metropolitan v smere Bratislava – Budapešť, Je to najjednoduchšia cesta ako sa vlakom dostať z Prahy do Bratislavy a opačne.
 • vlaky EC Metropolitan z Budapešti do Břeclavi budú prichádzať do stanice Břeclav v neskoršej časovej polohe, to opäť znamená, že sa nebude stíhať prestup na vyššie spomínané IC vlaky v smere na Prahu. Zase je možnosť nastúpiť v stanici Břeclav na Railjet linky Graz – Břeclav – Praha (okrem posledného spoja EC 270).

Vlaky so zabezpečeným prestupom počas konania výluky:

 • v stanici Břeclav prestup medzi vlakmi IC 583 a EC 283 na smer Nové Zámky,
 • v stanici Hodonín prestup medzi vlakmi EC 270 a IC 10270 na smer Praha hl. n.

Ostatné vlaky

 • v dňoch 14. až 25. októbra bude vlak IC 271 vedený v skoršej polohe ako priamy vlak v úseku Brno hl. n. – Budapest Nyugati,
 • vlaky EC 130 Bathory (Budapest Nyugati 8:12 – Terespol 22:06) a EC 131 Bathory (Terespol 6:17 – Budapest Nyugati 19:49) budú vedené odklonom cez pohraničnú priechodovú stanicu Holíč nad Moravou – Hodonín a ďalej priamo smer Ostrava – Varšava (počas odklonovej vozby nebudú vedené cez stanicu Břeclav a jej obsluhu nebudú zabezpečovať).
 • Vlak EN 476 Metropol (Budapest Nyugati 19:29 – Břeclav 23:04) bude v dňoch odklonu vedený v dvoch skupinách. Priame vozne Budapešť – Berlín/Varšava budú vedené mimo stanicu Břeclav, priame vozne Budapešť – Břeclav obslúžia stanicu Břeclav (príchod Břeclav 00:04),
 • Vlak EN 477 Metropol (Břeclav 04:55 – Budapest Nyugati 08:29) bude v dňoch odklonu vedený v dvoch skupinách. Priame vozne Berlín/Varšava – Budapešť budú vedené mimo stanicu Břeclav, priame vozne Břeclav – Budapešť obslúžia stanicu Břeclav (odchod Břeclav 03:50).

Regionálna doprava

Odklony diaľkových medzištátnych EC vlakov sa dotknú aj regionálnej osobnej dopravy na trati číslo 114 Kúty – Skalica na Slovensku. V uvedenom období od 13. 10. od 9:00 do 25. 10. 2023 do 17:00 budú 4 páry osobných vlakov nahradené na celom úseku náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

NAD-ka s upravenými časmi odchodov a príchodov sa dotkne uvedených vlakov:

 • Os 2403 (Skalica na Slovensku 05:33 – Kúty 05:59),
 • Os 2404 (Kúty 06:02 – Skalica na Slovensku 06:26),
 • Os 2407 (Skalica na Slovensku 07:33 – Kúty 07:59),
 • Os 2408 (Kúty 08:02 – Skalica na Slovensku 08:26),
 • Os 2423 (Skalica na Slovensku 15:33 – Kúty 15:59),
 • Os 2424 (Kúty 16:02 – Skalica na Slovensku 16:26),
 • Os 2427 (Skalica na Slovensku 17:33 – Kúty 17:59),
 • Os 2428 (Kúty 18:02 – Skalica na Slovensku 18:26).

Na webovej stránke ZSSK je cestovný poriadok autobusov NAD zverejnený na https://www.zssk.sk/vyluky/.

V NAD nie je k dispozícii preprava bicyklov a nie je možné zabezpečiť prepravu zvierat bez uzatvárateľnej schránky (nevzťahuje sa na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím). Príručné batožiny sú prepravované bez obmedzení.

Pri ceste z Bratislavy do Prahy a späť vám stačí jeden priamy lístok, ktorý bude platiť aj v prestupnom vlaku v Břeclavi (aj Railjet).

Cestujúcim odporúčame naplánovať si cestu dopredu prostredníctvom vyhľadávača spojení na webovej stránke ZSSK alebo po konzultácii s Kontaktným centrom ZSSK (Slovensko: 18 188, Zo zahraničia +421 24 48 58 188, info@slovakrail.sk.

Zdroj: ZSSK

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.