Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Letíte do zahraničia a mali ste cestou na letisko nehodu? Neurobili ste štátnice a musíte zrušiť plánovanú cestu? V krajine pobytu nastala teroristická akcia a vy sa chcete vrátiť domov? Aj tieto poistné udalosti kryje krátkodobé cestovné poistenie UNIQA poisťovne Cestovanie &Sloboda, určené pre cestovné kancelárie, letecké agentúry a maklérov. Ponúkame niekoľko rád, ako pomôže cestovné poistenie v prípade nepredvídateľných udalostí doma aj za hranicami.

Cestovné poistenie kryje poistné udalosti ešte na Slovensku už od momentu, ako opustíte miesto svojho bydliska či pracoviska. Poistiť sa môžete bez obmedzenia veku, máte v ňom kryté všetky dovolenkové zimné či letné športy a rozšírené dôvody na stornovanie zájazdu, medzi ktoré patrí aj prípad, ak neurobíte maturitnú skúšku alebo štátnice. Ak si kúpite zájazd v cestovných kanceláriách alebo si zakúpite letenku v leteckých agentúrach, s ktorými UNIQA poisťovňa spolupracuje, krátkodobé cestovné poistenie uzavriete jednoducho a rýchlo priamo na mieste, kde si pobyt či cestovný lístok kupujete.

Poistné krytie sa začína už na Slovensku

Ako sa hovorí, čert nikdy nespí a nepredvídateľná udalosť, ktorá vám znemožní odcestovať na vytúženú dovolenku alebo nevyhnutnú pracovnú cestu vás môže prekvapiť kedykoľvek.  Nezabúdajte preto, že poistné krytie sa začína už momentom, kedy opustíte miesto trvalého bydliska či pracoviska a končí sa návratom do miesta svojho trvalého bydliska alebo pracoviska v SR.

Produktová manažérka cestovného poistenia UNIQA poisťovne Libuša Beniaková preto radí:

 • Ak vás cestou na letisko prekvapí nepredvídaná udalosť či nehoda už na Slovensku, kvôli ktorej zmeškáte lietadlo, využite cestovné poistenie. Pri poistnej udalosti na Slovensku platí poistenie aj pri úraze, odcudzení batožiny, spôsobení zodpovednosti za škodu na zdraví či veci, alebo z dôvodu prerušenia cesty
 • Ak potrebujete pomoc a neviete si rady, bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu, ktorá vám poradí ako ďalej postupovať a zabezpečí vám všetko potrebné
 • V prípade, že utrpíte úraz už na Slovensku a ste hospitalizovaný v mieste vzniku úrazu (napr. v Bratislave) a pochádzate z Košíc, z cestovného poistenia máte nárok na prevoz do miesta vášho trvalého bydliska, ak chcete byť bližšie k vašej rodine.
 • Ak by ste v dôsledku takéhoto úrazu museli úplne prerušiť plánovanú cestu do zahraničia, máte nárok na úhradu hodnoty všetkých nespotrebovaných zaplatených a vopred objednaných služieb.

V prípade terorizmu v cudzine máte nárok na návrat do vlasti

Ak sa už nachádzate v zahraničí, môžu vzniknúť viaceré okolnosti, pre ktoré musíte cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. Medzi tieto dôvody patrí napr. aj teroristický útok, ktorý sa vyskytol v oblasti v ktorej sa momentálne nachádzate. Podľa Libuši Beniakovej z UNIQA poisťovne máte v tomto prípade nárok na úhradu nákladov na návrat do vlasti.

 • Ak sa nachádzate v krajine, kde sa náhle vyskytol terorizmus a vy síce nie ste priamo v meste a oblasti útokov, ale napriek tomu sa necítite bezpečne, odporúčame riadiť sa pokynmi Ministerstva zahraničných vecí SR (MZV SR), ktoré sú dostupné na ich web stránke. Tieto informácie vám takisto poskytne priamo asistenčná služba UNIQA Assistance.
 • Ak aj MZV SR  zatiaľ oficiálne cestovné odporučenie na danú oblasť nevydalo, môže poisťovňa v závislosti od vážnosti situácie rozhodnúť aj skôr a ponúknuť Vám čo najskorší prevoz do vlasti.
 • Pri oneskorenom dodaní batožiny leteckou spoločnosťou poistenie kryje nevyhnutné hygienické potreby a veci osobnej spotreby
 • V UNIQA poisťovni sa môžu klienti poistiť  bez obmedzenia veku, teda aj klienti nad 70 rokov
 • Tehotné ženy sa môžu poistiť počas celého tehotenstva, s výlukou krytia samotného pôrodu; štandardne totiž cestovné poistenie kryje tehotné ženy len do 26.týždňa tehotenstva
 • Cestovné poistenie kryje zimné a letné dovolenkové amatérske športy (bez aktívnej účasti na organizovaných športových podujatiach)

Nárok na uplatnenie storna zájazdu aj v prípade, ak neurobíte štátnice 

Ak si kupujete zájazd či letenku v „cestovke“ alebo leteckej agentúre, počítajte s rozšírenými dôvodmi storna zájazdu. Storno si môžete uplatniť nielen ak ochoriete alebo vám zomrie blízka osoba, ale zahŕňa napríklad aj tehotenstvo či rozvod. Zájazd môžete stornovať aj v prípade živelnej udalosti, pri ktorej došlo k poškodeniu vášho majetku, ak ste dostali výpoveď z práce  ale aj vtedy, ak  ste neobstáli na maturitnej skúške alebo neurobili štátnice. „Storno poplatok si môžete poistiť aj samostatne bez základného poistenia liečebných nákladov. Ak máte liečebné náklady už poistené (napríklad v cestovnom poistení ku kreditnej karte), V UNIQA si môžete pripoistiť poistenie storno poplatku, najneskôr však v deň úhrady prvej splátky zájazdu alebo úhrady cestovného lístka,“ hovorí L. Beniaková z UNIQA poisťovne.

 • V prípade stornovania cesty kontaktujte čo najskôr cestovnú kanceláriu
 • Nahláste jej všetky potrebné osobné údaje, dátum aj dôvody storna
 • Ak je dôvodom stornovania cesty ochorenie či úraz, dajte si to potvrdiť u lekára a žiadajte vystavenie lekárskej správy
 • V prípade, že nemôžete odcestovať kvôli tomu, že ste neurobili štátnice alebo maturitu najmenej 60 dní pred plánovanou cestou do zahraničia (okrem prípadu, keď je nevyhnutná vaša účasť na opravnom termíne skúšky) máte nárok na úhradu storno poplatkov. V takomto prípade bude poisťovňa od vás požadovať tieto doklady: potvrdenie o zakúpení a úhrade zájazdu, potvrdenie o stornovaní zájazdu s uvedením dátumu storna a výšky storno poplatku,
 • potvrdenie o nevykonanej skúške, potvrdenie o úhrade poistného a jeho dátum úhrady

Značky: