Ak máte mobilné číslo vedené v Telekome a rovnako aj vaša rodina či známi, tento článok určite nepreskočte. Naozaj ušetríte, stačí si len vytvoriť skupinu Magenta 1.

Tak ako to funguje?

Skupina Magenta 1 je založená na princípe, čím viac služieb od Telekomu máte a do skupiny si ich pridáte, tým viac môžete vo výsledku ušetriť. A naozaj vám tento krok prinesie výhody. Ako správca skupiny musíte mať minimálne paušál Happy S alebo Áno S a vyššie. Stačí potom zájsť na stránku www.telekom.sk a v hornom menu prejsť na Volania. Hneď druhý stĺpec má názov Magenta 1 a tu začnite.

Ak vytvoríte skupinu, ste automaticky jej správcom. Pri vytváraní skupiny môžete zadať jej meno, uviesť vašu mailovú adresu a ešte lepšie je, ak si sem pridáte fotku. Členovia vašej skupiny potom budú vedieť, kto je za týmto telefónnym číslom, vaše meno tu totiž nemáte ako zadať.

Následne požiadate vašich známych o to, aby sa zaradili do vašej skupiny. Do skupiny pritom môže patriť každý s mobilným číslom registrovaným v sieti Telekom. Platí to aj pre predplatené karty Easy a Happy. Ak vaši známi žiadosť o priradenie do skupiny potvrdia, stanú sa členmi vašej skupiny a začnete si užívať výhody. Bez členov nemáte žiadne výhody, preto je  dobré, aby ste si skupinu rozširovali. A aké výhody? Hneď sa to dozviete.

Ak máte v skupine minimálne dve služby s úrovňou S alebo vyššou (ÁNO S alebo vyššie, Happy S alebo vyššie, Magio internet M alebo vyššie, Magio televíziu M alebo vyššie alebo Pevnú linku M alebo vyššie), budete si v rámci skupiny môcť užívať voľné telefonovanie, ale aj posielať SMS a MMS zadarmo. Tieto výhody majú všetci členovia vašej skupiny, teda aj medzi sebou. Pozor však na to, že toto platí len v domácej sieti, teda v rámci Slovenska, nie v rámci roamingu.

O členstvo v skupine môže požiadať aj človek s mobilným číslom v Telekome bez toho, aby ste mu ako správca výzvu poslali. Vtedy vám požiadavku na zaradenie do skupiny pošle účastník sám a vy ako správca ju potvrdzujete. V rámci skupiny môže nového člena pozvať len správca, nie už zaradený člen. A pozor – jedno číslo môže byť zaradené len do jednej skupiny, nie viacerých. Avšak, členovia skupiny môžu svoje členstvo v skupine kedykoľvek odvolať a zaradiť sa inde. Na to netreba žiadne potvrdzovanie.

Členovia skupiny prinášajú do nej ďalšie služby, ktoré majú v rámci Telekomu – napr. pevnú linku, fixný internet alebo Magio TV. Tieto služby však prechádzajú do Telekomu len od jedného z členov, je pritom jedno od koho (správca, člen). Je preto výhodné, aby sa tieto služby do skupiny zaradili práve od toto člena, ktorý ich má registrovaných najviac. To má význam hlavne vtedy, ak sú členmi vašej skupiny ľudia, ktorí majú paušál.

Stačí totiž, keď si do skupiny zaradíte aspoň jednu službu pevnej siete (jeden Magio internet, Magio TV alebo Pevnú linku, všetko od verzie M vyššie) a členovia s paušálom ÁNO získavajú okrem bezplatného telefonovania, SMS, MMS aj dvojnásobok dát a dvojnásobok volaní. A to sa naozaj oplatí. Teda napr. pri paušále ÁNO M za 20 eur mesačne máte namiesto 500 MB mobilných dát hneď 1 GB dát a s tým sa už dá dobre žiť.

Členovia skupiny Magenta 1 s paušálom Happy získavajú zvýhodnenú skupinovú cenu na svoj paušál. Čím je v skupine viac členov s úrovňou služby M alebo vyššou, tým je cena Happy paušálu pre každého člena skupiny nižšia. Príklad: V Magenta 1 máte jedenkrát Happy XL a dvakrát Happy L a k tomu je minimálne jedna fixná služba variantu M – následne získavate zľavu 10 eur mesačne na paušál Happy XL. Pre úplnosť ešte dodajme, že ak máte v Magenta 1 EASY kartu, získate dvojnásobné extra dáta k dátovým balíkom Vždy Giga alebo Vždy 2 Giga.

A to stále nie sú všetky výhody. V rámci skupiny Magenta 1 sú totiž ešte ďalšie špeciality. Dostanete totiž špeciálnu cenu na vybraný telefón, pri výpadku fixného Magio internetu získate neobmedzený záložný internet v mobile zadarmo na 48 hodín, zatiaľ čo pri výpadku Magio TV dostanete internetovú TV Magio GO zadarmo na 48 hodín. Navyše pri volaniach na infolinku Telekomu budete vybavení prednostne.

Ako vidíte, ak ste v Telekome, vlastne neexistuje dôvod prečo nebyť v skupine Magenta 1. Môžete na tom len získať a ak má vaša skupina dosť členov s viacerými službami od Telekomu, tak aj naozaj výrazne.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.