Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Určite to zažil každý, kto používa tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie. Keď práve potrebujeme rýchlo niečo vytlačiť, naskenovať alebo skopírovať, tlačiareň zrazu prestane spolupracovať. Ako tento problém vyriešiť rýchlo a bez nutnosti volať servisného technika?

Tlačiarne a multifunkčné zariadenia nám uľahčujú prácu v kancelárii, na úradoch, v školách aj doma. Sú stále inteligentnejšie a rýchlejšie, no napriek tomu zostávajú „iba“ strojmi. To znamená, že sa môžu pokaziť, hlásiť chyby a nepracovať tak, ako očakávame. Vtedy potrebujú pomoc od svojho používateľa – teda od toho, kto s tlačiarňou alebo multifunkčným zariadením pracuje.

Chybové hlásenia

Výkričník, otáznik, stopka – žiadne z týchto symbolov nechceme vidieť na tlačiarni. Keď sa objavia, často nás prepadne panika. Je však dôležité zachovať pokoj, pretože moderné tlačiarne nás zvyčajne krok za krokom navedú k riešeniu problému. Kľúčom je mať vždy nainštalované všetky softvérové aktualizácie.

Niekedy je však práve aktualizácia softvéru problém. Napríklad, ak máte tlačiareň HP a používate neoriginálne tonery. Vtedy treba systém tlačiarne opakovane presviedčať, že tonery síce nie sú originálne, ale sú v poriadku a bezpečné. Niekedy to dokonca nie je možné, systém, teda presnejšie firmware (softvér tlačiarne, ktorým výrobca na diaľku zabraňuje tlačiarni v činnosti, pokiaľ v nej nie sú originálne tonery) sa nedá presvedčiť a jediným riešením je vtedy vložiť do tlačiarne originálne tonery.

Vo väčšine prípadov je však pravidelná aktualizácia tlačiarne cestou, ako sa vyhnúť chybovým hláseniam a využívať multifunkčné zariadenie alebo laserovú tlačiareň ľahko a efektívne.

Čo keď tlačiareň nereaguje

Dali ste príkaz na tlač, ale tlačiareň nepracujete – toto je jeden z najčastejších problémov. Vtedy treba v prvom rade skontrolovať prepojenie počítača, resp. zariadenia, ktoré je na tlačiareň napojené a odkiaľ sa zadáva príkaz na tlač. Zrada v nečinnosti môže byť napríklad vo výpadku internetu. Pokiaľ máte počítač s tlačiarňou prepojenú cez wifi a tlačiareň nespolupracuje, skontrolujte, či je k wifi skutočne pripojená. Skúste ju napríklad nájsť medzi wifi sieťami vo svojom mobile.

Pomáha aj skontrolovať počet úloh vo fronte, možno je tlačiareň zahltená úlohami od iného zadávateľa. Niekedy treba všetky úlohy z frontu vymazať a opätovne zadať príkaz na tlač.

Druhým možným a rýchlym riešením je reštartovanie tlačiarne – jednoducho ju vypnite alebo vypojte na chvíľu z elektrickej siete. Po opätovnom zapnutí treba znovu zadať príkaz na tlač.

Šmuhy a čiary na vytlačených dokumentoch

Akékoľvek neželané čiary alebo šmuhy na dokumentoch znamenajú problém s tonerovým práškom alebo atramentom a s ich prenosom na papier. Vtedy odporúčame skontrolovať, či nie je na tonerových valcoch špina (napríklad zaschnutý tonerový prášok), resp. v prípade atramentovej tlačiarne treba skontrolovať, či sú v poriadku trysky.

Pozor, optického valca sa nikdy nedotýkajte rukami!

V prípade zavzdušnených alebo upchatých dýz na atramentovej tlačiarni pomôže iba výmena jednej kartridže za druhú.

Ak sú šmuhy na kopírovaných alebo skenovaných dokumentoch, sú spôsobené znečistením skla skenera. Vtedy treba na jemnú handru na sklo naniesť trochu čističa na sklo a celú plochu dosucha vyutierať.

Nízka hladina tonera/atramentu

Hlásenie o nedostatku média, ktoré tlačí, patrí medzi najnepríjemnejšie. Jednak preto, že atramenty a tonery nie sú lacná záležitosť a tiež preto, že mnoho používateľov farebných tlačiarní má z výmeny tonera alebo atramentu strach. Na to však nie je dôvod.

Väčšina tlačiarní je skonštruovaná tak, aby bola výmena tonerových valcov alebo atramentových náplní jednoduchá. Stačí otvoriť tú časť tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia, kde je médium na tlač uložené, stlačiť poistku a toner alebo kartridž vybrať. Rovnako jednoducho sa vloží nová. Pred vložením však treba skontrolovať, či nie je na tonery krytka a na kartridži fólia zabraňujúca úniku tonerového prášku/atramentu.

Hlásenie o nízkej hladine tonera alebo atramentu treba brať vždy vážne. V prípade laserových tlačiarní HP a Canon môže pomôcť raz alebo dvakrát toner potriasť, aby sa tonerový prášok rovnomerne rozmiestnil po celej ploche kazety, ale nedá sa to robiť donekonečna.

Niektoré farebné tlačiarne „zablokujú“ tlačenie, ak sa minul toner alebo atrament. Iné umožňujú tlač aj bez jednej konkrétnej farby, ale môže to spôsobiť vážne poškodenie zariadenia, ktoré sa nezaobíde bez zásahu servisného technika.

Problémy s papierom

Zaseknutie papiera alebo chýbajúci papier v zásobníku či automatickom podávači znamená okamžité prerušenie tlače. Mnoho tlačiarní tento problém hlási aj zvukovým signálom.

Doplnenie papiera je jednoduché. Vybrať zaseknutý papier je o niečo zložitejšie. Väčšinu tlačiarní nie je potrebné vypínať ani odpájať od elektrickej siete. Treba mať však suché ruky! Ak má tlačiareň displej, ktorý signalizuje miesto zaseknutia, treba otvoriť príslušný kryt a papier opatrne vybrať. Potom stačí kryt zavrieť a tlačiareň ďalej pokračuje v práci.

Ak tlačiareň nemá vyššie spomínanú funkciu, treba postupne otvoriť jednotlivé kryty a nájsť miesto, kde ja papier zaseknutý.

Problému so zasekávaním sa papiera sa dá predísť používaním takého papiera, aký odporúča výrobca tlačiarne.

Servis a údržba

Pravidelný servis a údržba tlačiarne predlžujú jej životnosť a minimalizuje riziko chybových hlásení. Investovať do kontroly a dôkladného vyčistenia všetkých častí laserovej tlačiarne alebo multifunkčného zariadenia servisným technikom niekoľko eur raz za pár mesiacov je viac ako rozumné.

Medzi tým treba tlačiareň pravidelne zbavovať prachu, nezakladať ju papiermi ani inými predmetmi a v prípade atramentovej tlačiarne treba spustiť tlač aspoň raz za týždeň.

Značky: