Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Viac ako 18 operačných ukazovateľov dosiahlo rekordné hodnoty vďaka posunom v stratégii zvyšovania prémiovosti produktov a služieb spoločnosti.

Spoločnosť Xiaomi Corporation („Xiaomi“ alebo „skupina“; akciový kód: 1810), ktorá sa zaoberá spotrebnou elektronikou a inteligentnou výrobou a ktorej jadrom sú smartfóny a inteligentný hardvér prepojený platformou internetu vecí („IoT“), oznámila svoje predbežné konsolidované výsledky za tri mesiace končiace 30. júna 2023 („2. štvrťrok 2023“ alebo „obdobie“). Od realizácie kľúčovej firemnej stratégie „dvojitého dôrazu na rozsah a ziskovosť“ pred pol rokom dosiahla spoločnosť Xiaomi výrazný rast zisku a obchodného výkonu, pričom viaceré prevádzkové ukazovatele dosiahli historické maximá. V druhom štvrťroku 2023 dosiahli celkové príjmy spoločnosti Xiaomi v prepočte 8,6 miliardy EUR, čo predstavuje štvrťročný nárast o 13,2 %. Čistý zisk dosiahol v prepočte 649,8 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 147,0 %. Ide o najvyšší štvrťročný zisk od štvrtého štvrťroka 2021, ktorý výrazne prevyšuje trendy trhov. V prvom polroku 2023 dosiahol čistý zisk spoločnosti Xiaomi v prepočte 1,07 miliardy EUR, čím sa priblížil úrovni minuloročného čistého zisku.

Počas tohto obdobia spoločnosť Xiaomi ďalej realizovala svoju kľúčovú podnikovú stratégiu zvyšovania prémiovosti smartfónov. Hrubá zisková marža skupiny dosiahla rekordnú úroveň 21,0 %,čo znamená zlepšenie hrubých ziskových marží vo všetkých troch obchodných segmentoch vrátane smartfónov, produktov internetu vecí a životného štýlu a internetových služieb. Okrem toho spoločnosť Xiaomi aktívne zlepšuje internú efektivitu a celkovú výkonnosť. Pokračovala tiež v znižovaní nákladov a ďalšej optimalizácii opatrení na riadenie zásob, čím ďalej upevňovala dlhodobý a udržateľný rozvoj skupiny. Počas druhého štvrťroka 2023 boli celkové náklady skupiny v prepočte 1,3 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný pokles o 2,3 %. Jej celkové zásoby predstavovali v prepočte 4,9 miliardy EUR, čo je medziročný pokles o 33,5 %, a dosiahli tak najnižšiu úroveň za posledných desať kvartálov. Celková suma finančných prostriedkov skupiny dosiahla novú rekordnú výšku viac ako v prepočte 14,42 miliardy EUR. Bohaté hotovostné zdroje ďalej dokazujú, že spoločnosť Xiaomi je vybavená zdravým a efektívnym prevádzkovým modelom, ktorý posilňuje základy budúceho rozvoja. 

Hrubá zisková marža v oblasti smartfónov dosiahla nové maximum vďaka silnej dynamike stratégie zvyšovania prémiovosti.

V podmienkach pretrvávajúceho nízkeho dopytu na globálnom trhu so smartfónmi sa spoločnosť Xiaomi vytrvalo vyvíja, aby prevzala iniciatívu a chopila sa príležitostí. Podľa spoločnosti Canalys sa podiel spoločnosti Xiaomi na globálnom trhu so smartfónmi zvýšil o 1,6 percentuálneho bodu na 12,9 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, pričom jej globálne dodávky smartfónov dosiahli 32,9 milióna kusov. V druhom štvrťroku 2023 dosiahli jej príjmy z predaja smartfónov v prepočte 4,66 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 4,6 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Hrubá marža jej podnikania v oblasti smartfónov dosiahla v PR letterheadtomto štvrťroku 13,3 %, čo predstavuje medziročný nárast o 4,7 percentuálneho bodu, čím stanovila rekordnú úroveň.

Podľa spoločnosti Canalys sa v druhom štvrťroku 2023 dodávky smartfónov Xiaomi zaradili do prvej trojky v 51 krajinách a regiónoch sveta a do prvej päťky v 61 krajinách a regiónoch sveta.  Poradie dodávok smartfónov skupiny stúplo na 2. miesto na trhoch v Európe aj Blízkeho východu, čím sa ďalej upevnilo jej vedúce postavenie na zámorskom trhu.

Spoločnosť Xiaomi naďalej využívala svoju konkurencieschopnosť v oblasti najmodernejších technológií v segmente prémiových smartfónov. V auguste spoločnosť Xiaomi predstavila v pevninskej Číne telefón Xiaomi MIX Fold 3.  V prvých piatich minútach po uvedení na pulty, predaj Xiaomi MIX Fold 3 dosiahol 2,25-násobok jeho poslednej generácie, čím stanovil nový rekord pre skladacie smartfóny skupiny. Podľa údajov tretích strán získali v druhom štvrťroku 2023 predané kusy smartfónov Xiaomi v cenovom segmente v prepočte 500 – 750 EUR v pevninskej Číne trhový podiel 12,7 %, čo predstavuje medziročný nárast o 6,2 percentuálneho bodu. Okrem toho podiel predaných smartfónov Xiaomi v cene v prepočte 380 EUR alebo vyššej na celkovom počte predaných kusov skupiny v pevninskej Číne dosiahol historické maximum a zaznamenal nepretržitý medziročný rast štyri kvartály po sebe. V druhom štvrťroku 2023 sa priemerná predajná cena smartfónov Xiaomi v pevninskej Číne tiež medziročne zvýšila o viac ako 24 %.

Segment internetu vecí pokračoval v raste, pričom príjmy z inteligentných veľkých domácich spotrebičov vzrástli o viac ako 70 %.

Po zavedení politických stimulov na zvýšenie dopytu na trhu a zvýšenie spotreby dosiahli tržby spoločnosti Xiaomi z produktov internetu vecí a životného štýlu v prepočte 2,84 miliardy EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 12,3 %, a jej hrubá zisková marža dosiahla 17,6 %, čo predstavuje medziročný nárast o 3,3 percentuálneho bodu, čím sa dosiahol nový rekord.

Spoločnosť Xiaomi naďalej posilňovala prepojiteľnosť v rôznych používateľských scenároch. K 30. júnu 2023 dosiahol počet pripojených zariadení IoT (okrem smartfónov, tabletov a notebookov) na platforme AIoT skupiny 654,5 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 24,2 %. Počet používateľov s piatimi a viac zariadeniami pripojenými k platforme AIoT skupiny (okrem smartfónov, tabletov a notebookov) dosiahol 13,0 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 27,8 %. V júni 2023 vzrástol počet mesačne aktívnych používateľov aplikácie Mi Home na 82,9 milióna, čo predstavuje medziročný nárast o 17,1 %.

Počas tohto obdobia vzrástli príjmy z inteligentných veľkých domácich spotrebičov (vrátane klimatizácií, chladničiek a práčok) medziročne o viac ako 70 %. Medzi nimi sa dodávky klimatizácií Xiaomi medziročne zvýšili o viac ako 90 %. Obidve oblasti podnikania skupiny, chladničky aj práčky, dosiahli lepšie výsledky ako trh. Dodávky chladničiek prekročili 500 000 kusov a dodávky práčok prekročili 300 000 kusov. Podľa spoločnosti All View Cloud („AVC“) sa PR letterheadv prvej polovici roka 2023 dodávky televízorov Xiaomi umiestnili na prvom mieste v pevninskej Číne.

Internetovému ekosystému sa naďalej darilo, pričom rôzne prevádzkové ukazovatele dosiahli rekordné hodnoty

Globálna základňa internetových používateľov spoločnosti Xiaomi sa naďalej rozširovala. Počet užívateľov MIUI na celom svete a v pevninskej Číne k júnu 2023 dosiahol 606,0 milióna, resp. 149,3 milióna, čím zaznamenal medziročný nárast o 10,8 % a 6,5 %. V druhom štvrťroku 2023 dosiahli príjmy spoločnosti Xiaomi z internetových služieb v prepočte 942,8 milióna EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 6,8 %, a dosiahli tak štvrťročný rekord, pričom hrubá zisková marža internetových služieb dosiahla 74,1 %.

V druhom kvartáli roku 2023 dosiahli príjmy spoločnosti Xiaomi z reklamy v prepočte 649,8 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 13,0 %, čím sa dosiahol rekordný štvrťročný výsledok. Príjmy z domácej aj zahraničnej reklamy založenej na výkone a reklame na značky tiež zaznamenali nové štvrťročné maximá. Príjmy spoločnosti Xiaomi z hier dosiahli v prepočte 127,4 milióna EUR, čo predstavuje nárast o 7,5 %, a zaznamenali medziročný rast už ôsmy štvrťrok po sebe.

Pokiaľ ide o zahraničné internetové služby, spoločnosť Xiaomi si zachovala otvorený a pozitívny prístup k možnostiam partnerstva na celom svete. V druhom štvrťroku 2023 sa príjmy spoločnosti Xiaomi zo zahraničných internetových služieb medziročne zvýšili o 19,7 % na 254,8 miliónov EUR, čím dosiahli rekordnú úroveň a predstavovali 26,8 % celkových príjmov z internetových služieb, čo je medziročný nárast o 2,9 percentuálneho bodu.

Modernizácia stratégie výskumu a vývoja s viac ako 3 000 špičkovými odborníkmi na umelú inteligenciu

Od začiatku tohto roka zachvátil globálny technologický priemysel boom umelej inteligencie („AI“). Spoločnosť Xiaomi v súčasnosti patrí medzi priekopnícke podniky, ktoré razantne prenikli do oblasti umelej inteligencie na kontinente. Od založenia svojho prvého vizuálneho tímu AI v roku 2016 sa tím AI spoločnosti Xiaomi za sedem rokov rozšíril šesťkrát na viac ako 3 000 špičkových odborníkov na AI. Skupina postupne zaviedla svoje kapacity AI v oblastiach, ako sú vizuálna, zvuková, akustická, znalostné grafy, spracovanie prirodzeného jazyka, strojové učenie, multimodálna AI a ďalšie.

Oficiálne bol predstavený veľký jazykový model, ktorý spoločnosť Xiaomi vyvinula svojpomocne („LLM“). Dňa 10. augusta 2023 sa 6 miliárd parametrov vlastnoručne vyvinutého veľkého jazykového modelu spoločnosti Xiaomi umiestnilo na 1. mieste v zozname C-EVAL medzi rovnocennými modelmi s parametrami rovnakej úrovne a na 1. mieste v zozname CMMLU medzi veľkými jazykovými modelmi v čínskom jazyku. Pokiaľ ide o PR letterheadbudúce smerovanie nasadenia LLM, spoločnosť Xiaomi sa zameria na „odľahčené a lokálne nasadenie“, pričom sa bude usilovať o rovnováhu medzi účinnosťou a efektívnosťou, a nie o slepé sledovanie rozsahu parametrov. Spoločnosť Xiaomi vybavila svojho inteligentného hlasového asistenta AI veľkými jazykovými modelmi a začala s testovaním na základe pozvania.

V druhom štvrťroku 2023 dosiahli výdavky spoločnosti Xiaomi na výskum a vývoj v prepočte 585,6 miliónov EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 21,0 %. Spoločnosť Xiaomi očakáva, že jej investície do výskumu a vývoja presiahnu v prepočte 12,74 miliárd EUR počas piatich rokov v rokoch 2022 až 2026.

Značky: