Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Boltonshield, rýchlo rastúca kybernetická spoločnosť so sídlom vo Švajčiarsku, oznámila strategickú investíciu do firmy Citadelo, ktorá je lídrom na trhu kybernetickej bezpečnosti na Slovensku a v Českej republike.

Spolupráca medzi oboma subjektami má za cieľ rozšíriť ich prítomnosť na globálnom trhu s kybernetickou bezpečnosťou ako službou a poskytnúť prvotriedne riešenia stále sa rozrastajúcej medzinárodnej klientele. Pre dosiahnutie tohto cieľa si obe značky zachovajú svoju nezávislosť a spoja sily v medzinárodnej expanzii, v ktorej využijú odbornosť oboch firiem.

Zatiaľ čo spoločnosť Boltonshield získa v Citadelo kontrolný podiel, zakladateľ a generálny riaditeľ Citadelo Tomáš Zaťko bude naďalej stáť v čele spoločnosti a zaistí tak bezproblémový prechod a pokračujúci záväzok excelentnosti. Okrem toho, že Tomáš Zaťko bude naďalej zastávať svoju vedúcu pozíciu v Citadelo, ako akcionár sa stane súčasťou správnej rady Boltonshield, a svojimi skúsenosťami a víziou prispeje k strategickému rastu spoločnosti.

Niekoľko zakladajúcich investorov, vrátane Andreasa Kemiho, ktorý investoval do spoločností Scala Business Solutions, LogMeIn, Tresorit a Quinyx v ich počiatkoch, a Mateo Meier z Artmotion, svojou investíciou do Citadelo preukazujú dôveru v potenciál partnerstva.

Rovnako ako sme jednotní v spoločnosti Citadelo, tak sme aj v Boltonshield a chceme to preniesť do kybernetickej bezpečnosti ako služby na globálnej úrovni,“ uviedol generálny riaditeľ Citadelo Tomáš Zaťko. „Našich klientov chceme uistiť, že sa aj naďalej môžu spoľahnúť na výnimočné služby od spoločnosti Citadelo. Naša značka zostane zachovaná a navyše bude na globálnej úrovni posilnená s riešeniami kybernetickej bezpečnosti ako služby,“ dodal Tomáš Zaťko.

Andreas Kemi, predseda Boltonshield, uviedol: „Budúcnosť bezpečnosti spočíva v automatizácii tradične časovo náročných útočných a obranných opatrení. Už nestačí, že sa kybernetická bezpečnosť odškrtne zo zoznamu ročných úloh. Musí byť integrovanou súčasťou vývoja softvéru a bežných prevádzkových činností.“

Aj napriek súčasným výzvam a neistotám preukazujú obe spoločnosti pozoruhodný rast. Citadelo od posledného kola financovania v roku 2020 zaznamenalo viac ako šesťnásobný nárast valuácie, čo poukazuje na schopnosť firmy prispôsobiť sa a excelovať v neustále sa meniacom prostredí.

Značky: