Situácia na trhu ukazuje, že tento rok je veľmi dôležitý pre poskytovateľov hostovaných služieb, ako aj pre koncových používateľov, ktorí objavili výhody mobilných pracovísk. Týmito výhodami pritom nie je nič menej, ako možnosť pracovať odkiaľkoľvek a v ľubovoľnom čase. Spoločnosť Citrix sa zhrnula niekoľko kľúčových trendov, ktoré ovplyvňujú trh s hostovanými službami a určujú tak aj správanie poskytovateľov týchto služieb.

  1. Mobilita je dôležitá

Skúste sa niekedy bežného manažéra spýtať, koľko majú celkovo vo svojej firme mobilných zariadení. Má každý používateľ telefón alebo jeden tablet či notebook? A ako sú tieto zariadenia zabezpečené? Správa mobilných zariadení je veľmi horúcou témou a ich ochrana je veľmi dôležitá. Poskytovatelia hostovaných služieb môžu túto situáciu využiť a rozšíriť svoje portfólio o správu mobilných zariadení, hostované mobilné aplikácie ako je WorxMail či WorxWeb a mnoho ďalšieho. Dôvody, prečo je mobilita pri nákupe hostovaných služieb dôležitá, popisuje aj prípadová štúdia o hostovanej mobilite v oblasti hypoterkárneho trhu.

  1. Koncoví používatelia chcú mať všetko pod kontrolou – a prečo aj nie?

Hostované služby je možné objednávať rôznymi spôsobmi, od presne definovaného predplatného až po samoobslužné riešenia. Ukážkovým príkladom môže byť prípad jedného zákazníka, konzultačnej firmy z Veľkej Británie, ktorá nových používateľov zavádza práve pomocou samoobslužného portálu. Pri nástupe nového zamestnanca zadá sekretárka do portálu základné informácie o používateľov a poskytovateľ služby okamžite zriadi nový virtuálny desktop. Možno vám napadne otázka, čo sa stane, pokiaľ sekretárka odíde na dovolenku. Nestane sa vlastne nič, len informácie o novom zamestnancovi zadá namiesto sekretárky recepčná. Pomocou hostovaných služieb je tak možné znížiť záťaž na firemné IT a súčasne aj zjednodušiť prijímanie nových zamestnancov.

  1. „Vertikálny“ prístup prináša väčšiu hodnotu

Špecializácia na konkrétne vertikály – bez ohľadu na to, či ide o zdravotníctvo, finančné služby alebo iné hlavné odbory – šetrí čas, umožňuje získať a následne využiť odborné znalosti a umožňuje hľadanie zákazníkov, ktorí majú potenciál na využitie poskytovaných služieb. Potvrdzujú to aj skúsenosti popredných providerov. S reálnymi úspechmi poskytovateľov služieb orientovaných na jednotlivé vertikály sa môžete bližšie zoznámiť vo výsledkoch prieskumu Global DaaS Market Survey zameraného na trh s hostovanými desktopmi.

  1. Dôvodom pre nákup hostovaných služieb je zbavenie sa starostí

Malé firmy obvykle nemajú vo svojom tíme špecializovaných IT zamestnancov ani pracovníkov, ktorí by sa informačným technológiám venovali na plný úväzok. Zodpovednosť za rozhodnutie o tom čo a ako môže používané servery ohroziť pritom obvykle nechce prevziať ani majiteľ firmy alebo vrcholový manažér, ani nikto zo stredného či nižšieho manažmentu.

Potvrdzuje to aj prípadová štúdia Citrixu zameraná na problematiku desktopov ako služby (DaaS, Desktops-as-a-Service). Zástupca zákazníka, riaditeľ zodpovedný za vývoj finančných služieb uviedol, že nie je žiadnym IT expertom a že nemôže vykonávať svoju prácu, pokiaľ všetok svoj čas trávi aktualizáciami používaného softvéru. Prenesenie starostí o IT na poskytovateľov služieb a prístup k najdôležitejším podnikovým aplikáciám prostredníctvom hostovaných desktopov umožňuje, aby sa používatelia zákazníka mohli vrátiť ku svojej každodennej práci.

  1. Nižšie investície do infraštruktúry a omnoho lepšie použiteľnejšie aplikácie

Ako už bolo povedané, záujemci o hostované služby sa chcú zbaviť starostí s informačnými technológiami. V minulosti síce hostované desktopy vyvolávali obavy vďaka horšej používateľskej skúsenosti prevádzkovaných aplikácií, ale doba pokročila a súčasné možnosti sú omnoho väčšie, najmä vďaka implementácii technológií podporujúcich grafické aplikácie s vysokým rozlíšením. Odborníci Citrixu upozorňujú, že riešenia popredných softvérových firiem dnes umožňujú spúšťať aj graficky veľmi náročné 3D a CAD aplikácie. Používatelia si tak môžu plne vychutnať grafické vymoženosti rovnako, ako keby išlo o klasické desktopové aplikácie. Príklad úspešnej transformácie do prostredia hostovaných 3D grafických aplikácií ponúka štúdia z prostredia architektonickej a dizajnérskej firmy z Austrálie. Vďaka hostovaným službám táto firma oddialila potrebu obstarania nového hardvéru a ponúkla používateľom úplne novú úroveň práce s grafickými aplikáciami.

Značky: