Jazero, zelené jazero HPE GreenLake. Veľa spoločností čelí problémom s plánovaním a hlavne rozhodovaním sa o výbere vhodnej IT infraštruktúry.

Nie vždy je možné správne odhadnúť, kam sa posunie trh, čo budú chcieť ich zákazníci a koľko ich bude. Či bude počas roka potrebné rýchlo pridať IT infraštruktúru, alebo naopak jej bude takpovediac nazvyš. Možno spoločnosť porastie s novými projektami a možno sa zlúči s inou. Ako sa bude vyvíjať ekonomická situácia v krajine, či regióne? A v konečnom dôsledku niekedy ani nevieme, aké nové technológie sa stanú dostupnými o dva roky. Čakať s rozhodnutím ale nerieši samotný problém, len odsúva jeho vyriešenie na neskôr.

Mnohé z týchto otázok a úskalí rieši využitie cloudových služieb. Je však potrebné presne analyzovať jednotlivé aplikácie a úlohy a podľa toho určiť vhodné riešenie. Do rovnice sa tiež dostávajú legislatívne, či interné obmedzenia spoločností, ktoré môžu brániť umiestneniu istého typu údajov „niekam preč“. V každom prípade však jasný cenník a meranie skutočne použitých zdrojov predstavuje lákadlo a zjednodušuje plánovanie, vykazovanie a rozúčtovávanie medzi jednotlivými oddeleniami spoločností. A to už ani nehovoríme o pružnosti, s akou viete nové zdroje v takomto modeli získať, prípadne prestať používať. Rozdiel v rýchlosti oproti klasickému obstarávaniu je zásadný dokonca aj v menších firmách, ktoré nie sú zviazané mesiacmi plánovania rozpočtu a schvaľovania investícií.

Výhody a užitočné vlastnosti oboch týchto svetov v sebe spája služba HPE GreenLake FlexibleCapacity a umožní naplno využiť potenciál vašich zdrojov v čase, keď sú potrebné. Riziká sa zdieľajú podľa toho, ktorá strana (HPE/zákazník) ich dokáže adresovať jednoduchšie, či lacnejšie. Pre poskytovateľa infraštruktúry je jednoduchšie mať pripravené zdroje a konzument infraštruktúry zase vie lepšie zadefinovať svoje potreby a kritériá. Či už je to teda potreba rýchleho využitia medzery na trhu, akvizícia nového zákazníka, zavedenia nových produktov, alebo jednoducho merateľné prostredie v priestoroch zákazníka, tieto aspekty dokážete adresovať využitím správne postavenej služby. Od prvého okamihu je dôležitá otvorenosť, presné a realistické definovanie potrieb a požiadaviek.

Čo obsahuje a prináša HPE GreenLake

V oblasti poskytovania IT formou služby má HPE za sebou už 10 rokov skúseností a v posledných rokoch sa HPE GreenLake stalo najrýchlejšie rastúcim obchodným portfóliom v rámci spoločnosti, v súčasnosti dosahujúci niekoľko miliárd dolárov v uzavretých kontraktoch. Aktuálna ponuka obsahuje tri základné sekcie: HPE GreenLake Flexible Capacity, HPE GreenLake Workload Solutions a HPE GreenLake Hybrid Cloud.

HPE GreenLake Flexible Capacity

Platby podľa spotreby, využívanie zdrojov ako v cloude a zariadenia umiestnené vo vašich priestoroch. Consumption-based IT, ktoré máte plne pod fyzickou  kontrolou. Možnosti HPE GreenLake Flexible Capacity môžu zahŕňať servery, diskové polia, siete, virtuálne stroje, kontajnerové riešenia a v zásade všetko, čo môže HPE  v rámci svojho bohatého portfólia produktov dodať. Najdôležitejšia časť názvu je ale slovo FLEXIBLE. Nejde len o flexibilitu v spotrebovávaní zdrojov, ale aj flexibilitu pri riešení prípadných zmien požiadaviek. Ak sa niečo zmení na trhu, alebo v interných požiadavkách, je možné nepotrebné časti HW vymeniť za iné, ktoré budú vhodnejšie zodpovedať aktuálnym požiadavkám.

HPE GreenLake Workload Solutions

Zálohovanie, SAP HANA, databázy, BigData – HW aj  SW prostriedky pre všetky tieto pracovné úlohy je možné čerpať v režime podľa skutočnej spotreby, teda ako službu. Toto riešenie je podporené referenčnými architektúrami HPE, širokou sieťou partnerstiev so SW spoločnosťami a expertízou, ktorú môže HPE celosvetovo ponúknuť.

HPE GreenLake Hybrid Cloud

Spravovaný hybrid cloud u zákazníka v spojení s AWS, Microsoft Azure, či Azure Stack riešeniami. Spolu s novým HPE Consumption Analytics Portálom získa zákazník prehľad aktuálnej spotreby a súčasne aj porovnanie nákladov  jednotlivých častí riešenia (modelovanie využitia zdrojov  jednotlivých cloudových  riešení). Na základe toho si následne dokážeme vhodne vybrať správnu službu aj najvhodnejšie umiestnenie a využívanie požadovaných zdrojov.

Spoločnosť Hewlett Packard Enterprise tento rok oznámila svoje plány, poskytovať celé svoje portfólio produktov vo forme služby najneskôr do roku 2022, a to vo forme predplatného (subscription), prípadne skutočne spotrebovaných zdrojov (consumption based). Týmto krokom rozšíri svoju ponuku HPE GreenLake a dostupnosť produktov ešte širšiemu spektru zákazníkov.

Značky: