QWAC je v podstate EV TLS certifikát, ktorý navyše obsahuje rozšírené informácie a pri jeho získaní musí dôjsť k osobnému overenie žiadateľa. Čo to znamená, ako ho získať a prečo by vás mal zaujímať sa dočítate v tomto článku.

Na čo sú potrebné kvalifikované certifikáty?

Kvalifikované certifikáty sú potrebné pre dôveryhodnú autentizáciu komunikujúcich subjektov. V oblasti elektronického podpisu zastupuje najdôveryhodnejší typ podpisu – vlastnoručný. Európske nariadenie eIDAS reguluje túto oblasť komunikácie preto, aby bolo možné identity uznávať vo všetkých krajinách EÚ a komunikovať na rovnakej úrovni dôveryhodnosti.

Predtým nebol systém certifikačných autorít vydávajúcich osobné certifikáty zosúladený, a nebolo možné ich účinne používať v zahraničnom styku. Navyše každý národný regulátor vo svojej legislatíve upravoval elektronický podpis po svojom. Tomu je od roku 2016 a začiatku účinnosti nariadenia eIDAS koniec.

Definícia QWAC certifikátov

QWAC certifikáty nie sú certifikáty osobné, ale webové, teda bežné TLS certifikáty, ktoré určite používate aj vy. Slúžia však na autentifikáciu webového servera a transakcií, ktoré pomáhajú pri prenose zabezpečiť.

Rozdiel medzi bežným EV certifikátom, ktorému QWAC najviac zodpovedá, je v zahrnutí rozšírených informácií o jeho držiteľovi, ktoré slúžia na špecifické účely. Napríklad, ak je certifikát vydaný poskytovateľmi platobných služieb podľa smernice PSD2, obsahuje tento QWAC TLS certifikát identifikátor subjektu, ktorý pochádza od regulátora bankových služieb, ktorý mu udelil licenciu.

Získanie QWAC certifikátu

Kvalifikovaný certifikát pre PSD2 môže vystaviť iba certifikačná autorita, ktorá je tzv. kvalifikovaným poskytovateľom služieb vytvárajúcich dôveru (Trust Service Provider, TSP).

Vystavenie kvalifikovaného certifikátu pre autentizáciu internetových stránok (QWAC) predchádza overenie žiadateľa, ktoré je nutné vykonať osobne.  Osobné overenie znamená, že počas procesu získania certifikátu musí uznaná autorita (napr. Notár) potvrdiť identitu žiadateľa na základe ním predložených osobných dokladov. Bez toho nie je možné certifikát získať.

Ing. Peter Tomaščík
www.sslmarket.sk

 

Značky: