Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skôr ako sa v stavebníctve prejavila pandémia, mal byť 2020 veľkým rokom pre digitálnu transformáciu v tomto priemysle. Ibrahim Imam zo spoločnosti PlanRadar však tvrdí, že kríza môže slúžiť ako katalyzátor, ktorý zanecháva pozitívne digitálne dedičstvo.

Na začiatku roka bol v stavebníctve oveľa väčší optimizmus a mnohí z nás predpovedali, že 2020 bude rokom, v ktorom tento sektor konečne začne s digitalizáciou. Potom sa, samozrejme, stalo neočakávané a za pár mesiacov sa i tie najlepšie pripravené plány pokazili. Pre mnoho spoločností to bol prípad úplného návratu k rysovacej doske.

Ktorým smerom sa to posúva sektor vpred? Stavebný priemysel je zvyknutý čeliť ťažkým časom a prispôsobovať sa zmenám, napriek tomu problémy, ktoré nám prináša Covid-19, odhalili nerovnosti v tomto sektore, nielen medzi väčšími a menšími spoločnosťami, ale aj medzi tými, ktoré digitizovali pred lockdownom a tými, ktorí nie.

Keď hovoríme o digitizovaní, máme na mysli proces premeny informácií z fyzického formátu na digitálny. Digitizácia je však iba prvým z dvoch krokov. Druhým je digitalizácia, ktorá je dôležitou súčasťou stavebníctva. Toto je proces využívania digitizácie na zlepšenie vašich obchodných procesov a, dúfajme, na zvýšenie výhod pre vašich zamestnancov a vašich ziskov ako firiem.

McKinsey Global Institute zaradil vo svojom indexe digitalizácie MGI v roku 2017 stavebníctvo ako najmenej digitalizovaný priemysel v Európe a obvinil ho z mimoriadne pomalého vývoja. V spoločnosti PlanRadar náš interný výskum zistil, že minimálne 60 – 70 % stavebných spoločností sa vôbec nezaoberá akoukoľvek digitalizáciou, čo ich na mimoriadne konkurenčnom trhu znevýhodňuje.

Existuje pre to veľa pochopiteľných dôvodov. Pri riešení súvislosti medzi ziskom, investíciami a produktivitou odvetvie čelí skutočným problémom. Marže rozhodne ponechávajú od krízy v rokoch 2008 – 2009 menej peňazí na investície do digitálnych inovácií a sú tu aj výzvy spojené s premenlivou povahou pracovnej sily v stavebníctve. Jeho projektová povaha môže sťažiť konzistenciu a sťažiť modernizáciu našich tímov, ale aj iba našich nástrojov.

Rok 2020 môže byť stále rokom zmien

Správa spoločnosti Causeway z roku 2019 však naznačila, že sú tu jasné náznaky progresívnych zmien. Prieskum medzi 200 kľúčovými osobami s rozhodovacou právomocou v stavebnom priemysle vo Veľkej Británii predpokladal, že rok 2020 bude pre digitálnu transformáciu kritickým. Medzi opýtanými 54 % uviedlo, že priemysel ako celok pomaly prijíma nové technológie, zatiaľ čo 56 % uviedlo, že nízke marže obmedzujú ich schopnosť investovať do nových technológií. Avšak 81 % sľubne uviedlo, že plánuje uskutočniť alebo začať s iniciatívou na digitálne zlepšenie svojho podnikania v roku 2020, 88 % tiež uviedlo, že by to zvýšilo produktivitu zamestnancov.

No zjavné boli aj ďalšie jasné náznaky efektívnej digitalizácie. Uvádza sa, že prijatie nových technológií riadenia zvýšilo produktivitu o 15 %, zatiaľ čo použitie biometrickej technológie viedlo k úsporám nákladov až o 20 %, pričom 77 % používateľov označilo, že sa tým zlepšilo aj zdravie a bezpečnosť a znížila sa nehodovosť. Asi 44 % z tých, ktorí investovali do elektronickej fakturácie, uviedlo, že znížili náklady o 10–20 % a firmy, ktoré už implementovali niektoré digitálne reformy, dosiahli úspory až 20 %.

Pomáhať nám vyrovnať sa s budúcimi krízami

V priebehu posledných mesiacov bolo rýchlo jasné v celej Európe, že spoločnosti, ktoré už digitalizovali kľúčové pracovné procesy, sa dnes lepšie vyrovnávajú s dopadmi pandémie. Keď sa viac spoločností presunulo z kancelárií do home officov, darilo sa nástrojom, ktoré zaisťujú kontinuitu obchodných operácií. Platilo to najmä pre SaaS spoločnosti (softvér ako služba), ktoré sú založené skôr na cloude než na lokálnych ekosystémoch, čo umožňuje zamestnancom pracovať aj na diaľku v takmer plnej efektivite. Aj keď každodenné riadenie úloh na stavbe musí prebiehať predovšetkým na mieste, je len málo pochýb, že táto kríza už mnohým vedúcim staviteľov ukázala, že veľkú časť ich operácií, najmä administratívnych, je možné automatizovať alebo vykonať na diaľku.

Tieto nástroje nám však môžu tiež pomôcť pri riešení nových výziev, ktoré Covid-19 priniesol. Ako sme videli pri zriaďovaní nemocníc Nightingale (dočasné nemocnice postavené na odľahčenie tlaku na britský zdravotnícky systém počas prvej vlny pandémie Covid-19) a testovacích centier na parkoviskách, je potrebné, aby sa aktíva v zastavanom prostredí rýchlo adaptovali počas kríz, ktorým čelíme. Budú sa klásť väčšie požiadavky na vývoj flexibilných štruktúr, ktoré je možné prerobiť buď na zdravotnícke účely, alebo počas prestavby, keď môžeme stavebné materiály opätovne použiť na vytvorenie udržateľnejšieho zastavaného prostredia.

Na dosiahnutie tohto cieľa sú nevyhnutné digitálne nástroje, pretože projektové tímy potrebujú prístup k spoľahlivej komunikačnej štruktúre, ktorá spája všetky prvky reťazca. Vďaka cloudovej digitálnej dokumentácii a komunikačnému softvéru môžu k digitálnym plánom pristupovať všetky časti dodávateľského reťazca a počas rôznych projektov. To umožní viacerým spoločnostiam alebo tímom komunikovať naprieč projektmi v tej istej budove a znamená to, že sme lepšie vybavení nástrojmi, ktoré potrebujeme na prispôsobenie sa krízam budúcnosti.

Zanechať digitálne dedičstvo

Keď sa nás tieto narušenia dopadnú, náklady na zmeny sú už zabezpečené. Ak táto kríza poslúži ako katalyzátor digitalizácie, existuje veľmi reálna šanca, že lockdown môže zanechať digitálne dedičstvo, čo by inak pravdepodobne nebolo možné v rovnakom časovom rámci. Covid-19 môže byť šancou stavebníctva na vytvorenie „nového normálu“, najmä pri pravdepodobnosti, s akou na danom stavenisku bude môcť byť v danom okamihu menej pracovníkov. Vieme, že medzi vedúcimi ľuďmi rastie chuť mať čo najviac úloh automatizovaných alebo vykonaných na diaľku. Ak využijú túto príležitosť na prijatie nových digitálnych nástrojov a riešení, môže to pomôcť nášmu sektoru napredovať nielen v súčasnosti, ale tiež zvládnuť výzvy, ktorým môžeme čeliť v budúcnosti.

Značky: