Šetríme pre nás je názov kampane o úsporách energie, ktorú odštartovalo Ministerstvo hospodárstva spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou.

Zatiaľ síce nemá nejaké číselné ciele ale jej cieľom je pomôcť ľuďom na Slovensku, aby využívali energiu úsporne. Spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou bude poskytovať praktické odporúčania, hľadať rezervy a znižovať spotrebu. Boli sme na tlačovej konferencii, na ktorej o tejto kampani informoval minister hospodárstva Karel Hirman a Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Minister hospodárstva, Karel Hirman pri ohlásení iniciatívyZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Minister hospodárstva, Karel Hirman pri ohlásení iniciatívy

Všetci vieme, že nedostatok energií na trhu a veľký dopyt spôsobujú, že ceny energií sú dramaticky vyššie ako v minulosti. Dnešným cieľom je tak cielené znižovanie spotreby ako systematické riešenie, ktoré má pomôcť v stabilizovaní cien. Najlacnejšia energia je totiž tá, ktorá sa nespotrebuje, a teda ju nie je potrebné vyrobiť.

Ako to prebieha?

Na webovej stránke kampane setrimeprenas.sk sú zverejnené prehľady, aké finančné príspevky na úsporné opatrenia sú k dispozícii. Nájdete tu tiež informáciu, aké kompenzačné opatrenia sú pripravené a a aj vysvetlenia od ministra, prečo ceny energie rastú. K dispozícii sú aj praktické rady, ako využívať energiu efektívne – pre domácnosti, zamestnancov a tiež pre manažérov a podnikateľov. Nájdete tu tri zásadné odporúčania spoločné pre všetkých, ktorí chcú spotrebu znižovať – sledujme spotrebu, porovnajme si spotrebu, aby sme tušili, do akej miery energiou plytváme a aké máme možnosti spotrebu znížiť.

Toto sú opatrenia na úsporu energieZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Toto sú opatrenia na úsporu energie

My sme sa na tlačovej konferencii pýtali ako je to s podporou modernej výbavy pri šetrení energii. Dozvedeli sme sa, že poradenské centrá informujú napr. o rekuperácii, tepelných čerpadlách a tiež aj o tom, kedy je výhodnejšie nahradiť starší spotrebič novším. Verejnosť sa prostredníctvom kampane dozvie, čo je možné urobiť ihneď a zadarmo, prípadne s minimálnymi finančnými nákladmi a zároveň, do čoho sa nám oplatí investovať a vynaložené prostriedky sa vrátia. Na Slovensku sa vyše 33 % energie potrebuje v priemysle, 29 % v domácnostiach, 26 % v doprave a zvyšných 11 % pripadá na verejnú správu a služby.

Úspora sa teraz týka každého a prispieť môžeme všetci, aj malými činmi. To, že začneme využívať energiu efektívnejšie neznamená, že zásadne znížime svoj komfort, v mnohých prípadoch stačí, že zmeníme návyky – doma aj v práci.

 Naše poradenské informačné centrá sú k dispozícii už od roku 2010, za ten čas pomohli desiatkam tisíc záujemcov, ale pred polrokom sa záujem zvýšil a pretrváva. Odborné rady poskytujú naši energetickí špecialisti zdarma v poradenských centrách Žiť energiou v piatich krajských mestách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach,“ informoval Stanislav Jurikovič. Konzultovať je možné telefonicky, prostredníctvom bezplatnej linky 0800 199 399, e-mailom aj osobne.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.