Absolvovali ste už túto sezónu odpisovanie teplej a studenej vody? Návšteva odpisovačov býva často nepríjemný zážitok, nehovoriac o tom, že si na ňu človek musí vyčleniť hodiny času. Boli sme presvedčení, že moderné technológie nám pomôžu zber dát zlepšiť.

Existuje evidentný dopyt po riešení, ktoré odbremení domácnosti od ťažkostí s odpočtami meračov a dodávateľov od útrap s posielaním zamestnancov do domácností, eliminovať riziká šírenia vírusov, znížiť ekologickú stopu tvorenú cestovaním, zbytočnej administratívy, čo sa práce s tlačivami a viacnásobného prepisovania záznamov o spotrebe týka. Zároveň je  však nutné myslieť na to, aby systém spĺňal bezpečnostné štandardy a garantoval integritu  nameraných údajov, zobrazoval ich iba oprávneným osobám a neumožnil ich odstraňovanie.

Nami poskytnuté riešenie predstavuje komplexný systém, ktorý je schopný zbierať dáta z rôznych druhov bytových meračov (studená voda, teplá voda a pod.) a následne zozbierané dáta vizualizuje, prípadne upozorňuje zamestnancov na anomálie, ktoré sa v systéme môžu vyskytnúť ako napríklad nekomunikujúce zariadenia a vynechané merania. Kladieme dôraz na spoľahlivosť, odolnosť, výdrž a bezpečnosť.

Nové technológie

Do bytu zákazníka budú umiestnené meracie senzory, ktoré spadajú vždy pod jednotku kontrolera. Dáta zo zariadenia sa odosielajú prostredníctvom aplikačného rozhrania na úložisko, kde sú bezpečne a trvalo uchovávané. Zákazník si sumárne dáta prezerá po prihlásení sa do webovej aplikácie.

Architektúra

Architektúra

Z-Wave je bezdrôtový protokol pre návrh inteligentných domov. Využíva menej vyťažené sub-gigahertzové pásmo, ktoré je na rozdiel od štandardného Wi-Fi pásma menej zahltené. Vzhľadom k nižšej frekvencii je prieraznosť oveľa vyššia. Dosah je väčší ako pri použití Wi-Fi, a to aj v budove. Ostatné technológie ako Bluetooth a Wi-Fi majú väčší energetický odber ako Z-Wave, čo je pre energeticky autonómne riešenie nežiaduce. 

Testovací prototyp

Testovací prototyp

Príkladom použitia je zobrazenie spotreby pre konkrétny kontroler. Používateľ si prehliada graf s nameranými hodnotami za posledných 30 dní. Zobrazujú merania pre všetky senzory kontrolera, ako aj údaje o senzoroch, ich akumulovaná hodnota meraní za posledných 30 dní a celková nameraná hodnota za celú dobu, po ktorú bol senzor aktívny.

Ukážka grafu spotreby

Ukážka grafu spotreby

 

Centrálny kontroler senzorov a spotreby

Centrálny kontroler senzorov a spotreby

O nás

Sme tím študentov (Bc. Maroš Čergeť, Bc. Vladimír Bachan, Bc. Tomáš Zátka, Bc. Ľudovít Popelka, Bc. Veronika Čipelová) na Fakulte informatiky a informačných technológii v Bratislave a na projekte pracujeme v rámci predmetu Tímový projekt pod pedagogickým vedením Ing. Vladimíra Kunštára v spolupráci so spoločnosťou IFY s.r.o. [https://ify.sk/] Veríme, že prinášanie skúmaných technológií do praxe zlepší životy nielen dodávateľov, pre ktorých je systém najviac zaujímavý, ale aj konečným odberateľom.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Značky: