Dell EMC World prináša inovácie, ktoré uľahčia zákazníkom cestu digitálnou transformáciou

0

Spoločnosť Dell EMC predstavila na podujatí Dell ECM World v Las Vegas viaceré inovácie v oblasti dátových centier, ktoré organizáciám pomôžu pri digitálnej transformácii. Digitálna transformácia je synonymom zásadných zmien, ktorými prechádzajú prakticky všetky odvetvia a ktoré tiež zásadne ovplyvňujú fungovanie firiem, aj spôsoby ich interakcií so zákazníkmi.

Podľa štúdie spoločnosti Enterprise Strategy Group (ESG) najviac zaostávajú v digitálnej transformácii podniky, ktoré majú zastaranú IT infraštruktúru. Tento fakt samozrejme ovplyvňuje aj ich konkurenčnú schopnosť. Až 85 % firiem, ktoré zašli v digitálnej transformácii najďalej, považujú svoju východiskovú pozíciu na trhu za „veľmi silnú“ alebo „silnú“. Spomedzi firiem, ktoré v digitálnej transformácii zaostávajú, však takto hodnotia svoju konkurenčnú schopnosť pre najbližšie roky iba vyše dve pätiny.

Novinky, s ktorými Dell EMC prichádza v oblasti dátových centier, pomôžu organizáciám modernizovať IT infraštruktúru tak, aby vedeli čo najefektívnejšie využiť možnosti hybridného cloudu. Umožnia tiež organizáciám platiť za technológie spôsobom typickým pre cloudové prostredie, čiže prispôsobovať si náklady na IT infraštruktúru podľa aktuálnych biznisových požiadaviek a platiť iba za to, čo skutočne využijú.

Novinky predstavené na Dell EMC World:

Nová generácia serverov PowerEdge

Nové portfólio serverov PowerEdge pomôže podnikom transformovať technologickú infraštruktúru. Štrnásta generácia serverov vytvára bezpečnú a škálovateľnú hardvérovú platformu, ktorá je ideálnym základom pre využívanie cloudových služieb, analytiky či virtualizácie.

Hyper-konvergovaná infraštruktúra a cloudový spôsob spoplatňovania

Dell EMC eliminuje prekážky, ktorým firmy čelia pri prechode na hyper-konvergovanú infraštruktúru, a to viacerými novinkami v portfóliu – od zariadení Dell EMC VxRail, cez systémy VxRack a XC Series, až po nový flexibilný model využívania IT, ktorý uľahčuje nasadzovanie a správu infraštruktúry.

Softvérovo definované dátové úložisko pre modernizáciu dátového centra

Vylepšené produkty z kategórie softvérovo definovaných úložísk (SDS) pomôžu zákazníkom modernizovať dátové centrá, znížiť náklady a urýchliť návratnosť investícií do novej technologickej infraštruktúry.

Nové dátové úložiská s flash pamäťou

Podniky, ktoré spúšťajú nové projekty digitalizácie, potrebujú prispôsobiť IT infraštruktúru tak, aby dokázala zvládnuť masívny nárast objemu štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát, zachovať potrebnú výkonnosť a spoľahlivosť dôležitých podnikových aplikácií, alebo absorbovať nové cloudové služby. Najnovšie úložiskové systémy Dell EMC prinášajú prvotriedny výkon aj úžitkovú hodnotu.

Otvorené sieťové zariadenia v službách IT transformácie

Flexibilná sieťová architektúra je dnes nevyhnutná k tomu, aby firmy vedeli rýchlo reagovať na meniace sa trhové prostredie a požiadavky zákazníkov, ale tiež zabezpečiť kontinuitu prevádzky pri nižších nákladoch. Otvorené sieťové zariadenia Dell EMC sú spolu so servermi PowerEdge a prvotriednymi dátovými úložiskami základnými stavebnými prvkami takzvaných softvérovo definovaných dátových centier.

Flexibilný model využívania IT od desktopu až po dátové centrum

Firmy aj verejné inštitúcie dnes hľadajú nové spôsoby obstarávania IT, ktoré znížia kapitálové výdavky v rýchlo sa meniacom svete technológií. Dell Technologies reaguje jednoduchým modelom využívania IT s predpovedateľnými nákladmi, ktorý organizáciám pomôže pri digitálnej transformácii. Cieľom je poskytnúť zákazníkom väčšiu flexibilitu pri plánovaní IT projektov a stratégií a umožniť prispôsobovať technologické kapacity aj náklady za IT meniacim sa potrebám biznisu, vrátane neočakávaných výkyvov.

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár