Stále viac majiteľov bytových domov prechá­dza na smart technológiu diaľkového merania spotreby tepla, chladu a vody, ktorá údaje z meračov odčíta úplne automaticky – inteli­gentnou zbernicou dát.

Nenápadné zariadenie v spoločných priestoroch budovy zbiera denné dáta z koncových meracích prístrojov v byte a následne ich zobrazuje na webovom portáli. Svoju spotrebu tak môžete jednoducho sledovať online, porovnávať s predošlými obdobiami či referenčnými hodnotami. Vďaka častejším informáciám o spotrebe získate lepšiu kontrolu nad svojou spotrebou a budete včas upozornení aj na neštandardné spotreby a úniky vody.

Inteligentná zbernica dát smart hub od spoločnosti ista je výnimočná vysokou kvalitou prenosu a spracovania údajov o spotrebe tepla a vody.Zdroj: ista
Inteligentná zbernica dát smart hub od spoločnosti ista je výnimočná vysokou kvalitou prenosu a spracovania údajov o spotrebe tepla a vody.

Technickým predpokladom pre diaľkové meranie a online monitoring od spoločnosti ista Slovakia je inštalácia zbernice dát v budove. Všetky meracie prístroje ista, ktoré sú vybavené rádio­vým modulom, sa dajú do systému kedykoľvek pripojiť. Zbernica dát je napojená na batériu so životnosťou 10 rokov a pokryje celú životnosť pomerových rozdeľovačov tepla a dve overovacie obdobia vodomerov alebo meračov tepla.

Diaľkový odpočet bude pre bytové domy s cen­trálnym zdrojom tepla povinný síce až od roku 2027, jeho výhody však môžete využívať už dnes.

Viac o technológií sa dočítate na webe www.ista.sk.

Prečítajte si aj:

Značky: