Ak dokážu kamerové systémy s umelou inteligenciou nahradiť zamestnancov máme sa začať báť o svoju prácu? 

Odborník Michal Šotek, ‪Head of Video Solution Services CZ/SK z Konica Minolta vysvetľuje, že to také jednoznačné nie je. Umelá inteligencia je len príležitosť vyrábať efektívnejšie a bez chýb. Zamestnanci sa pritom môžu venovať iným prácam, ktoré táto umelá inteligencia dokáže.

Michal Šotek z Konica Minolta sa dlhodobo venuje problematike kamerových systémov s pokročilou videonalytikou.  Pri svojich dennodenných schôdzkach vo firmách naráža na častý mýtus ohľadom rušenia pracovných pozícií. „Vďaka implementácii riešenia s umelou inteligenciou a pokročilých funkcií kamier Mobotix môžu firmy automatizovať a optimalizovať svoje procesy,“ konštatuje Michal Šotek.

Prídeme vďaka umelej inteligencii o prácu?Zdroj: Konica Minolta
Prídeme vďaka umelej inteligencii o prácu?

Dôležitou stránkou tohto problému sú vysoké mzdové náklady a neustály tlak zefektívňovať výrobu, aby slovenské firmy boli dostatočne konkurencieschopné. „Vzhľadom na nedostatok odborných pracovníkov umožňujú kamery s umelou inteligenciou zmeniť pracovné zameranie zamestnancov. Pracovný trh je totiž aktuálne prehriaty a kvalifikovaní pracovníci nie sú dostupní. Ak ich firma nájde, ich mzdové požiadavky sú neraz neúmerné,“ konštatuje Michal Šotek, ‪Head of Video Solution Services CZ/SK z Konica Minolta.

Implementáciou kamerového systému s umelou inteligenciou tak môžu pracovníci svoju prácu vykonávať lepšie, efektívnejšie alebo môžu byť presunutí na inú odbornú pozíciu a venovať sa činnostiam, ktoré umelá inteligencia nedokáže.

Prídeme vďaka umelej inteligencii o prácu?Zdroj: Konica Minolta
Prídeme vďaka umelej inteligencii o prácu?

Doplnenie podmienok pre prácu

Michal Šotek zo svojich skúsenostiach pri návštevách mnohých výrobných firiem konštatuje, že častým problémom firiem na Slovensku je aj to, že sa kvalifikovaní pracovníci venujú rutinným nekvalifikovaným činnostiam, ktoré môže pokryť kamerový systém. „Kamerový systém s umelou inteligenciou dokáže pracovať nepretržite, nerobí chyby, nepotrebuje dovolenku a nediskutuje o výške mzdy,“ hodnotí Michal Šotek z Konica Minolta.

Udržať totiž vysokú kvalitu výroby za všetkých okolností nie je v dnešnej dobe vôbec jednoduché. Vo výrobných firmách, logistike sa firmy spoliehajú na kontrolu kvality. Hlavnou úlohou je tak dokázať udržať vysoký štandard kvality a súčasne náklady pod kontrolou. „Kamerový systém s umelou inteligenciu nie je nutne náhrada ľudskej práce. Často ide naopak o jej doplnenie alebo vylepšenie podmienok pre zamestnancov a efektívnejšie rozhodovanie,“ konštatuje odborník.

Výhody kamerových systémov s využitím umelej inteligencie:

  • Zvýšenie produktivity.
  • Zníženie nákladov.
  • Odstránenie chybovosti.
  • Zrýchlenie reakcie v rizikových situáciách.
  • Napomáha k efektívnejšiemu rozhodovaniu.
  • Zber dát, ktoré firma môže následne analyzovať a vyhodnocovať. 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Konica Minolta.

Prečítajte si aj: