Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Astra Motor je úspešná rodinná firma, ktorá vyrába precízne obrábacie nástroje určené na vŕtanie, zahlbovanie i frézovanie. Zaoberá sa aj projektovým riadením a vývojom na zákazku, a to pre zákazníkov, ktorí napríklad potrebujú vyrobiť úplne nový dielec. Astra Motor poskytuje klientom aj údržbu a servis nástrojov, a práve premýšľanie o tom, ako zefektívniť servis, bolo impulzom k digitalizácii.

Myšlienku previesť časť výrobných a servisných procesov do jednotiek a núl nosil v hlave riaditeľ Jan Keprda 15 rokov. Postupne si cibril požiadavky na to, čo by mal systém vedieť, aby firme priniesol, čo priniesť má – teda predovšetkým automatizáciu činností, ktoré ľuďom zaberajú príliš veľa času, rýchlejší prenos informácií a zber dát, ktoré by bolo možné využiť na ďalšie zvýšenie produktivity. S týmito myšlienkami sa postupne obrátil na niekoľko dodávateľov IT riešení, ale ukázalo sa, že hotové riešenia dostupné na trhu nie sú vhodné a že je potrebné vyvinúť niečo úplne nové. Úlohy sa nakoniec zhostil skúsený dodávateľ IT riešení Unicorn Systems, ktorý vytvoril Digitálne pracovisko 4.0.

„Od začiatku bolo jasné, že k spoločnému projektu s Astra Motor musíme pristupovať inak, ako sa digitalizuje vo veľkých sériových výrobách,“ vysvetľuje riaditeľ produkčného streamu Unicorn Systems Karel Peška. „Vo veľkosériovej výrobe nastavíte stroj, niekoľkokrát na skúšku vyrobíte súčiastku alebo iný výrobok, zmeriate ho a overíte, či sedí, čo sedieť má. Ak áno, stroj pracuje niekoľko dní alebo dokonca mesiacov s nastavenými parametrami. Réžia spojená s prípravou výroby je úplne minimálna.“

V Astra Motor však vyrábajú nástroje po kusoch a navyše je pre ich výrobky enormne dôležitá presnosť. Všetko sa musí nastaviť s presnosťou na mikrometre, a to aj na niekoľkých strojoch pre jediný vyrábaný nástroj. Príprava pri takomto type výroby teda zaberá oveľa viac času než samotné obrábanie. Vývojári museli, samozrejme, tiež zabezpečiť, aby nový systém komunikoval s existujúcimi systémami a dokonca aj s ďalšou drobnou technikou, ako sú rôzne merače.

Digitalizácia pomáha zvýšiť produktivitu

Digitálne pracovisko 4.0 napĺňa očakávania klienta. Časovo najnáročnejšie činnosti súvisiace s výrobou sa podarilo výrazne skrátiť. Najvýraznejšie úspory času boli dosiahnuté pri poskytovaní servisu, a to až 90 %. Predtým museli pracovníci pri jednotlivých strojov študovať plány konkrétneho výrobku, hľadať v dokumentácii, aký úkon majú vykonať, a podľa toho nastavovať stroj. Teraz sa o tom rozhodne už pri príjme nástroja do opravy a všetky potrebné informácie vyskočia každému operátorovi na obrazovke. Odpadá tiež ručná evidencia toho, čo sa s nástrojom v Astra Motor dialo. Systém všetko zaznamená sám a automaticky generuje napríklad odovzdávací protokol pre zákazníka. Astra Motor má vďaka digitalizácii jasný prehľad o tom, koľko času ktoré činnosti zaberú, a môže sa lepšie rozhodovať, ako preorganizovať pracovné pozície alebo lepšie nastaviť poradie, v ktorom sa výrobky na strojoch obrábajú.

Ďalšie časové úspory navyše v budúcnosti prinesie takzvané digitálne dvojča. „O každom nástroji, ktorý vyrobíme, vzniká presný digitálny záznam. Keď nám zákazník pošle vrták, ktorý je potrebné nabrúsiť, priradíme ho pomocou QR kódu k jeho digitálnemu dvojčaťu a okamžite máme na jednom mieste všetky údaje, ktoré potrebujeme. Stačí potom len zmerať opotrebenia a hneď sa môže pristúpiť k samotnému brúseniu,“ opisuje ďalšiu z výhod digitalizácie riaditeľ Astra Motor Jan Keprda.

Poklad skrytý v dátach

Nazbierané dáta skrývajú ohromný potenciál. Jan Keprda to veľmi dobre vie a od začiatku digitalizácie má jasnú predstavu, ako ich využiť: „Pripravujeme si pôdu pre ďalší rozvoj. Predpokladám, že zhruba za rok budeme mať dostatok dát, aby sme mohli zapojiť strojové učenie a ďalšie technológie, ktoré nám umožnia dosiahnuť ešte vyššiu produktivitu. Teraz som rád, že v Unicorne pri vývoji navrhli pre Digitálne pracoviská 4.0 cloudové riešenie Microsoft Azure. Vďaka tomu máme možnosť spracovávať nesmierne množstvo dát a budeme môcť využiť nástroj na strojové učenie Azure Machine Learning.“

Digitálne pracovisko 4.0 sa v Astra Motor veľmi rýchlo ujalo. Vedenie od začiatku myslelo na to, aby dobre vysvetlilo zamestnancom, že im nový systém uľahčí prácu a uberie činnosti, ktoré nemajú v obľube, ako je napríklad vypĺňanie tabuliek. Tiež dávalo veľký dôraz na to, aby obsluha systému bola používateľsky veľa jednoduchá a zvládol ju každý, kto používa dotykový telefón. „Na to sme mali veľké nároky a vyčlenili veľkú časť rozpočtu,“ uzatvára Jan Keprda.

Výhody Digitálneho pracoviska 4.0 môžu v budúcnosti využiť aj ďalšie firmy. Po implementácii v Astra Motor ich Unicorn Systems ponúka ako produkt zložený z rôznych modulov a je tak prispôsobiteľný novým individuálnym potrebám a požiadavkám konkrétnych zákazníkov.

Značky: