Tzv. digitálna chudoba ohrozuje desaťtisíce Slovákov. Medzi skupiny obyvateľov, ktoré majú najviac sťažený prístup k online službám, patria seniori a nízkopríjmové domácnosti s deťmi.

Vyplýva to z analýzy o digitálnej chudobe, ktorú vypracovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR). Ministerka informatizácie Veronika Remišová prekladá do vlády materiál o digitálnej chudobe.

Bez internetu ako bez ruky

„Počítač alebo smartfón s prístupom na internet potrebujeme, aby sa naše deti mohli vzdelávať, online pracujeme, komunikujeme s úradmi, lekárom či poisťovňou, ale tiež nakupujeme. Dnes však nemá prístup k internetu ešte stále každá desiata domácnosť na Slovensku..- povedala nám Veronika Remišová. „Zodpovednosťou štátu je zabezpečiť, aby všetci občania mali rovnaké šance,“

Niektoré skupiny zaostávajú

Slovensko sa vo využívaní internetu v uplynulých rokoch zlepšilo a dobehlo priemer Európskej únie. Kým v roku 2006 bežne používalo internet 43 % obyvateľov Slovenska, v súčasnosti je to už 87 %. Vybrané skupiny obyvateľstva však stále zaostávajú. Ide najmä o ľudí mimo trhu práce, ktorí sú ekonomicky neaktívni – napr. invalidní dôchodcovia, rodičia na rodičovskej dovolenke, návštevníci rekvalifikačných kurzov – a poberateľov starobného dôchodku. Jedna tretina ľudí z tejto skupiny bežne nevyužíva internet, kým napríklad v Írsku, ktoré patrí v EÚ k digitálnym lídrom, sú to len 3 %.

Vygumujú sa biele miesta

Ako vieme, na Slovensku máme ešte veľa bielych miest, ktoré nie sú pokryté vysokorýchlostným či dokonca žiadnym internetovým pripojením. Práve preto existuje Národný broadbandový plán. Jeho cieľom je, aby do roku 2030 mali všetky slovenské domácnosti pripojenie k vysokorýchlemu širokopásmovému internetu. Zároveň počíta s pripojením s rýchlosťou aspoň 1 Gbit/s pre všetky školy, úrady, inštitúcie či dopravné uzly.

Bezplatné vzdelávanie v IT

V spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR spustilo ministerstvo informatizácie v roku 2021 národný projekt s názvom „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“. Cieľom je vytvoriť komplexný testovací a vzdelávací IT systém, ktorý prispeje k výraznejšiemu zlepšeniu digitálnych zručností znevýhodnených skupín.

Celý systém vzdelávania bude po jeho finálnom otestovaní spustený do roku 2023 a dostupný bude celoročne 7 dní v týždni. Vzdelávanie, testovanie a samotné zvyšovanie digitálnych zručností sa bude dotýkať približne 1,5 milióna ľudí z radov zamestnancov verejnej správy nad 55 rokov, invalidných a starobných dôchodcov vo veku do 65 rokov, seniorov nad 65 rokov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Skutočne aj tablet zadarmo

Do Plánu obnovy a odolnosti pripravilo ministerstvo informatizácie komponent  Digitálne Slovensko s rozpočtom 580 miliónov eur, v rámci ktorého pôjdu investície aj do rozvoja digitálnych zručností seniorov. Na projekt „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia Senior tabletov“ je vyčlenených takmer 70 miliónov eur. „V rámci nášho projektu umožníme 170 000 seniorom účasť na bezplatných IT školeniach, aby lepšie porozumeli online svetu. Úspešným absolventom kompletného kurzu  odovzdáme aj špeciálne nakonfigurované tablety,“ uzavrela vicepremiérka.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.